изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-06-02 @ 15:23 EEST
Ръководството на КНСБ излезе с Обръщение към народните представители в 40-то Народно събрание    
НовиниСофия. Недопускане на предсрочни парламентарни избори, формирането на широко парламентарно мнозинство и изграждането на парламентарен и обществен консенсус за излъчване на програмно експертно правителство с мандата на най-голямата парламентарна група – за това се обявява ръководството на КНСБ в специално Обръщение към народните представители в 40-то Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на синдиката.


“През годините на прехода този парламент бе избран от най-малък брой избиратели. Доверието на близо 3 милиона не гласували българи тепърва трябва да се печели от вас. Само вашето национално отговорно и държавническо поведение, защитаването на националните, а не на лични и корпоративни интереси могат да намалят пропастта между избирателя и избраните да го представляват.
Категоричен израз на подобно поведение ще бъде недопускането на предсрочни парламентарни избори, формирането на широко парламентарно мнозинство и изграждането на парламентарен и обществен консенсус за излъчване на програмно експертно правителство с мандата на най-голямата парламентарна група”, пише в текста на обръщението.
От синдиката отправят апел през следващите 100 дни, които са критични и решаващи за България, всички държавни институции, политически партии и обществени организации да мобилизират усилията си и да подчинят своята дейност и поведение на отговорността и диалога за: спешно приемане на необходимите законодателни промени и гаранции за прилагане в практиката на всички изисквания, произтичащи от присъединяването на България към ЕС, и постигане на широко обществено съгласие по икономическата и социална политика на страната за повишаване доходите на хората.
Ръководството на конфедерацията отправя към депутатите и апел да положат доброволна клетва, успоредно с клетвата по чл. 76 на Конституцията при встъпването им в длъжност. Утре преди тържественото първо заседание на 40-то НС апелът за доброволна клетва ще бъде връчен на депутатите, заедно с персонален поздравителен адрес до всеки от тях от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов, както и текстът на Обръщението от ръководството на Конфедерацията за дневния ред на обществото и спешните въпроси за решаване в икономическата и социалната област.

Пълен текст на Обръщението на ръководството на КНСБ към народните представители в 40-то Народно събрание на Република България

Уважаеми дами и господа народни представители,

През годините на прехода този парламент бе избран от най-малък брой избиратели. Доверието на близо 3 милиона не гласували българи тепърва трябва да се печели от вас. Само вашето национално отговорно и държавническо поведение, защитаването на националните, а не на лични и корпоративни интереси могат да намалят пропастта между избирателя и избраните да го представляват.
Категоричен израз на подобно поведение ще бъде недопускането на предсрочни парламентарни избори, формирането на широко парламентарно мнозинство и изграждането на парламентарен и обществен консенсус за излъчване на програмно експертно правителство с мандата на най-голямата парламентарна група.
Ние отправяме нашият настойчив апел през следващите 100 дни, които са критични и решаващи за България, всички държавни институции, политически партии и обществени организации да мобилизират усилията си и да подчинят своята дейност и поведение на отговорността и диалога за:
· спешно приемане на необходимите законодателни промени и гаранции за прилагане в практиката на всички изисквания, произтичащи от присъединяването на България към ЕС, и
·постигане на широко обществено съгласие по икономическата и социална политика на страната за повишаване доходите на хората.

І. Предизвикателствата, пред които ни изправя присъединяването към ЕС, стават още по-сериозни на фона на задълбочаващата се криза на европейския проект след провала на приемането на бюджета на общността и негативния вот за Европейската конституция във Франция и Холандия. Евентуалното отлагане на членството ни, дори само с една година, ще означава загуба за страната от около 1 млрд. евро от европейските фондове и нови страдания за икономиката и хората.
Затова всеки един от вас носи огромната отговорност за преодоляване на петте жълти картона, отправени към нас от Европейската комисия и за гарантиране на европейското бъдеще на страната. От Вас и от новото правителство се очакват спешни законодателни и управленски решения, в режим на постоянен диалог със социалните партньори и гражданското общество, в следните области:
1. Реформа на съдебната система и по специално осигуряване на ефективност и прозрачност в досъдебната фаза чрез приемане на нов Наказателно-процесуален кодекс и промени в други свързани закони, в т.ч. Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс и Закона за МВР. Необходими са и конкретни практически мерки за промени в досъдебното производство и в самото правораздаване с цел гарантиране правата на гражданите.
2. Свободно предоставяне на услуги:
· Необходимо е да се премахнат дискриминационните ограничения, свързани с правото на установяване в страната на граждани на страни членки на ЕС, както и за възможностите да придобиват мажоритарно участие в предприятия от военнопромишления комплекс и да извършват свободно търговска дейност в страната в т.ч. и в областта на хазарта.
· Наложително е подобряване работата на Комисията за защита на личните данни, както и устройването й с подходяща сграда.
· Прилагането на правилата за застраховане на моторни превозни средства, както и отстраняването на редица забележки по нормативната база в областта на застраховането, могат да се гарантират бързо чрез приемането на вече гласувания на първо четене от предишния парламент проект за застрахователен кодекс.
3. Дружествено право: прилагане и принудително изпълнение на правата на интелектуална собственост.
Необходимостта от ограничаването на производството, вноса и разпространението на пиратски компактдискове и компютърни продукти налага мобилизиране на капацитета на митниците, полицията и съдебната власт за борба срещу интелектуалното пиратство и фалшифицирането, както и модернизацията на фирмения регистър към окръжните съдилища.
4. Околна среда.
Наложителни са редица законодателни промени с оглед прилагане на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и в областта на качеството на въздуха, управлението на отпадъците, генно-модифицираните механизми и защитата от радиация, както и въвеждането на това законодателство в практиката.
5. Земеделие.
В тази област се изискват най-много законодателни и управленски мерки: създаване на разплащателна агенция; създаване на интегрирана система за администриране и контрол, с която да се следи обработването на площите; установяване на редица организации на Общия пазар (по специално за мляко и вино); транспониране на рамковото законодателство в областта на ветеринарното дело и санитарния контрол; създаване на структури за граничните контролни пунктове и прилагане на процедурите за граничен контрол; подобряване на здравословното състояние на животните и създаване на фонд за спешни случаи, прилагане на правила и стандарти за хуманно отношение към животните; модернизиране на предприятията от хранително-вкусовата промишленост; справяне с болестта „луда крава” и субпродуктите от животински произход.
ІІ. Бизнесът и трудът очакват от вас създаването на условия за ускорено икономическо развитие на страната и преодоляване на бедността и социалното изключване чрез по-справедливо разпределение на плодовете на икономическия растеж и достигането им до широки кръгове от населението, гарантиращи повишаване на доходите, както и осигуряване на устойчивост на пенсионната система и реформиране на здравната и образователна системи.
1. Ние заявяваме нашата готовност, заедно с другите представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, да споделим отговорностите за социално-икономическото развитие на страната и очакваме от вас да подкрепите договарянето на първия Социално-икономически пакт на България с новото правителство и да осигурите законодателно паритетния трипартизъм във всички органи и структури на социалния диалог в т.ч. и чрез създаване на нови механизми за социално сътрудничество с Парламента.
2. Смятаме за наложително Народното събрание да изработи и приеме Единна национална програма за растеж и заетост с цел прилагане на ревизираната Лисабонска стратегия и с оглед изграждането на високо технологична инфраструктура, благоприятна среда за инвестиции, научни изследвания и иновации, за осигуряване на качествени конкурентни предимства на бизнеса, по-производителен труд и по-високо благосъстояние на хората.
3. Очакваме от вас да ускорите изготвянето, обсъждането и приемането на Държавния бюджет за 2006 г. и съпътстващите го промени в данъчното и осигурително законодателство, с които да се гарантира поне 8% ръст на БВП, достатъчно финансиране за здравеопазването, образованието и социално-осигурителните и защитни системи, както и осезаем ръст на доходите.
4. Настояваме незабавно да започне преразглеждане на преимуществено търговската логика на законодателството в сферата на здравеопазването с цел гарантиране на достъп на всички граждани до качествени здравни грижи при ясни права и задължения на пациентите и държавата.
5. Смятаме за необходимо да се приемат законодателни промени за усъвършенстване и развитие на индивидуалните и колективни трудови права (в т.ч. правото на синдикално сдружаване, колективното трудово договаряне, стачка и регулярно изплащане на трудовите възнаграждения) и гарантиране на тяхното спазване в практиката.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Като изразява отново тревогата и безпокойството си за огромните предизвикателства, пред които е изправена страната, дефицитът на време и изключително големия залог за бъдещето ни, КНСБ като най-голямата обществена и синдикална организация в страната и нейните около 400 000 членове, отправя своя апел да отмените летните си отпуски и да приемете интензивен тримесечен законодателен план на работа в координация с новото правителство на България.

http://www.focus-news.net
 


Сходни връзки

Ръководството на КНСБ излезе с Обръщение към народните представители в 40-то Народно събрание | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди