изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-01-26 @ 02:23 EET
ДНЕВЕН РЕД НА ОбС - Добрич, на заседанието от 30.01.2008    
Новини ДНЕВЕН РЕД НА ОбС - Добрич, на заседанието от 30.01.2008

ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1.     Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии от конституирането на Общински съвет до края на 2007 година.

 

ДОКЛАДВА: Румен Иванов -

Председател на Общински съвет

град Добрич

 

2.     Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2007 година.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

3.     Приемане Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандат 2007 – 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

4.     Докладна записка относно одобряване на  общата численост и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

5.     Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост – част от училищна сграда на СОУ “Св. Климент Охридски”, представляваща съществуваща столова за хранене.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

6.     Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху публична общинска собственост – сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по кадастралната карта на град Добрич (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

7.     Предложение за отмяна на решение № 54-5 от 27.03.2007 година на Общински съвет град Добрич, за предприемане на действия по едностранно прекратяване на договор № 1 от 14.07.1998 година с концесионер “АВИЦЕНА” ООД, за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

8.     Предложение за изменение и допълнение на решение № 58-4/29.04. 2003 година на Общински съвет град Добрич, за предоставяне на концесия на обект Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства от АЕМО “Стария Добрич”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

9.     Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

10. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (второ четене)

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за актуализация на наемните цени в съответствие с отчетения от Националния статистически институт (НСИ) индекс на инфлация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за учредяване право на строеж върху терен, общинска собственост, чрез конкурс.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот на Фондация “Ръка за помощ”, с цел създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция и предоставяне на услуги на 25 деца и младежи.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, от Община град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно избор на форма за изграждане и управление на Бизнес зона Добрич на базата на публично – частно партньорство.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за промяна на представителите на Общината в търговските дружества, в които има дялово участие.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно кандидатстване за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

18. Определяне място за разполагане бюст паметник на Ф. М. Достоевски.

 

ДОКЛАДВА: Детелина Николова -

Кмет на Община град Добрич

 

19. Отчет за работата през 2007 година, плана за работа за 2008 година, приватизационната програма и приходо – разходната сметка за 2008 година.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за предоставяне правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на Регионална библиотека “Дора Габе” – Добрич и Художествена галерия – Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот в сградата на ул. Васил Левски, 7 град Добрич – за клубна база.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти (3 броя ателиета) и намаляване на началната им тръжна цена.

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Предложение за сключване на извънсъдебно споразумение между Община град Добрич и Гюнел Неджмедин Кадир и Милен Радев Александров.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Предложение за продължаване на срока на договора за наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в Младежки дом – Добрич, на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Предложение за продължаване на срока на договора за наем на Помещение № 2 – част от павилион по ул. Самарско знаме, на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 

ДОКЛАДВА: Иван Колев -

Първи зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Предложение за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ – Х “За Бензиностанция, производствена и складова дейност” в кв. 4 на ПЗ “Север” град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Предложение за допускане на изменение на ПУП – ПЗ за УПИ VІІ – 5000, 5025 в кв. 812 на ЦГЧ град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев -

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Предложение за закриване на ОУ “Отец Паисий” кв. Рилци, Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

29. Предложение за преобразуване на Ученическо общежитие в Добрич в несамостоятелно общежитие към Спортно училище “Г. Ст. Раковски” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

30. Предложение до Министъра на образованието и науката за закриване  на Център за ученическо, техническо и научно творчество, Център за работа с деца и Ученическа спортна школа.

 

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -

Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Приемане годишен отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества за 2007 година и План за действие за изпълнение на Общинската стратегия на Областен съвет по наркотични вещества град Добрич за 2008 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -

Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Областен съвет по

наркотични вещества град Добрич

 

32. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2007 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева -

Зам.- кмет на Община град Добрич                     

Председател на МКБППМН

 

33. Предложение за промяна в състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ДОКЛАДВА: Румен Русев -

Секретар на Община град Добрич

 

 

 

34. Други.

·         Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

ри/кк                                                                                                   (Румен ИВАНОВ)
 


Сходни връзки

ДНЕВЕН РЕД НА ОбС - Добрич, на заседанието от 30.01.2008 | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.13 секунди