изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-12-05 @ 22:09 EET
1058 ЛИЦА СА ОСЪДЕНИ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА    
Ред и сигурност

Окръжният съд в Добрич отчете 4 418 свършени дела 51 присъди по наказателни дела постановиха окръжните магистрати през отминалата година, съобщиха от пресслужабата на Добричкия окръжен съд, позовавайки се на годишния отчет. 31 от присъдите са осъдителни. Оправдателни присъди няма, а 13 дела са приключени със споразумeние. Прекратени и върнати за доразследване на Окръжна прокуратура са 7 дела. По искане на обвиняемия са разгледани 2 дела, а в съкратено съдебно следствие са приключени 22.

Окръжните съдии са осъдили през 2007 г. 47 лица или 60,25% от предадените на съд 78 лица. Присъди „лишаване от свобода” до три години са постановени за 28 лица, като 22 от тях са осъдени условно. На 9 лица е наложено наказание „лишаване от свобода” от 3 до 10 г., а на 2 лица от 10 до 30 г. По отношение на 6 лица е наложено наказание „пробация”.

През 2007 г. няма постъпили дела за престъпления, извършени от непълнолетни, докато през 2006 г. те са 2, а през 2005 г. – 3 броя. Това говори за спад в престъпността при непълнолетните.

Окръжен съд – Добрич отчита увеличение като цяло на постъплението на  въззивни дела през миналата година.

За 2007 г. се отчита висок процент на делата, свършени в тримесечен срок от датата на образуването им и нисък дял на обжалваните и протестирани решения. За целенасочените усилия за осигуряване на бързо, ефикасно и прозрачно правораздаване Окръжният съд бе обявен миналата година от Американската агенция за международно развитие за съд-модел. Същата номинация получи и Районен съд – Добрич. 

През миналата година в съда са постъпили 4103 дела. Съпоставка с 2006 г. показва запазване броя на постъпилите дела, въпреки че от 1 март м. г. влезе в сила Административно-процесуалният кодекс и в съда не постъпваха административни дела. Средномесечната натовареност на съдия от Окръжен съд – Добрич, на база разгледани дела за 2007 г., е 24,25, а на база решени – 21,34.

През отчетния период са свършени 4418 броя дела, от които 3300 са приключени в тримесечен срок от датата на образуване, което представлява 75% от общо свършените дела.

Постъпилите граждански, търговски, административни и фирмени дела са общо 2083 броя, а свършените 2257 броя – в това число и дела от предходни години. Сравнението с 2006 г. и 2005 г. води до извода, че са постъпили по-малък брой дела и са свършени по-голям брой.

Ръст бележи постъплението на граждански дела – 176 броя за 2007 г., при 142 броя за 2006 г. и 112 броя за 2005 г. През тези три години се наблюдава тенденция на увеличаване броя на делата по чл. 275 от ГПК – поставяне под запрещение, оспорване на произход, осиновяване и отмяна на осиновяване, а също и облигационни искове за непозволено увреждане. През отчетния период се наблюдава тенденция на увеличаване броя на постъпилите дела по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност и се запазва броят на делата, образувани по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Очертава се тенденция за намаление броя на делата за несъстоятелност, на искове за недействителност на учредяване на търговски дружества и за отмяна на решения на общото събрание на търговски дружества. Запазен е броят на делата от и срещу търговци – 70 за 2007 г., при 83 бр. за 2006 г. и 77 бр. за 2005 г.

През миналата година са постъпили 478 наказателни дела, от които 57 броя са от общ характер. Най-голям е делът на наказателните дела за общоопасни престъпления – 53% от общо образуваните наказателни дела от общ характер, а сред тях преобладават тези за притежание и разпространение на наркотици. На второ място са делата за грабеж – 10 дела или 17,5%. Трети по дял са делата за престъпления против личността със 7 дела за опити за убийство и убийство. През 2006 г. е било образувано само едно такова дело, докато през 2005 г. – 11. За престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са образувани също 7 дела, при 5 през 2006 г. и 2 през 2005 г.

Получени са 1064 жалби против решения и определения на първоинстанционни съдилища по граждански дела, срещу действия на съдии-изпълнители и срещу откази за вписване на съдиите по вписванията. Разгледани са жалби срещу 64 първоинстанционни търговски дела, като са свършени 53 броя. На трета инстанция са обжалвани само 10 дела. Окръжният съд е получил 78 жалби по административни дела, като по-малкият брой се обяснява с влизането в сила на Административно-процесуалния кодекс. Окръжните съдии са свършили 214 касационни дела, като в 116 случая са потвърдили решенията на първоинстанционния съд.

От пресслужбата на съда ни информират още, че ведомството е приело 354 жалби и протести по решения и определения на първоинстанционните съдилища по наказателни дела. Свършени са 367 въззивни накаказателни дела, като 72% от тях в тримесечен срок. За сравнение - през 2006 г. са приключили общо 293 броя, а през 2005 г. 400 дела. Окръжните съдии са потвърдили първоинстанционните присъди и определения по 203 дела. С отменени изцяло съдебни актове са 61 дела, с изменени отчасти решения са 67 дела, а 36 производства са прекратени.

Преценката на Окръжен съд – Добрич е, че петте районни съдилища в съдебния окръг работят много добре и не се допускат груби процесуални грешки и драстични забавяния при разглеждане на делата. В районните съдилища са постъпили през миналата година общо 7 510 дела, а са свършени  7 745 броя. И през миналата година продължава тенденцията най-голям относителен дял да имат престъпленията против собствеността. Осъдени са общо 1058 лица, при 971 за 2006 г. и 1 181 за 2005 г. НДТ

 


Сходни връзки

1058 ЛИЦА СА ОСЪДЕНИ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди