изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-05-28 @ 06:34 EEST
ШОУТО СЕСИЯ: СКОРОСТНА ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ    
Новини

За три часа приключи първото за годината заседание на местния парламент в Добрич с нелекия дневен ред от 24 точки
На първото си за 2011 година заседание Общинският съвет в Добрич прие отчет за дейността си през второто шестмесечие на 2010 г. Посочва се, че сборното време на заседаване е било 20 часа. На петте редовни заседания са разгледани общо 109 докладни записки, предложения и информации. През второто шестмесечие на 2010 г. са проведени общо 63 заседания на Постоянните комисии към ОбС. Най-много становища – 102, е дала комисията по Законност, обществен ред и сигурност.При отчета за изпълнение решенията на Общински съвет от общинска администрация през второто шестмесечие на 2010 г. кметът обясни, че през последните седмици има развитие във връзка с решението на Общинския съвет от януари 2010 г. е за прекратяване на концесионен договор № 1/14.07.1998 г. с концесионера „Авицена” ООД. След като конценсионерът „Авицена” ООД е отказал доброволно да предаде обекта, е издадена заповед от 15.12.2010 г. за изземване на обекта. След това са постъпили жалби до Административния съд от „Авицена” ЕООД. След произнасяне на съда обектът вече е иззет и е извършено приемане- предаване, посочи Д. Николова. Във връзка с другия развален през миналата година концесионен договор – със „Скиптър” ООД за стопанисване на бившата Стоматологична поликлиника, е била назначена комисия за приемане на имота. Подписан е приемателно-предавателен протокол. Относно дължимото годишно концесионно плащане в размер на 250 000 лв. е изготвена справка до Районния съд и е издаден изпълнителен лист от 5.01.2011 г., с който „Скиптър” ООД се осъжда да изплати 250 000 лв. концесионни задължения и 5 000 лв. съдебни разноски – платена държавна такса.
Без дебат общинските съветници вчера приеха и отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандата, който представи кметът Детелина Николова. В него се посочва, че и през третата година от мандата общината запази своята  финансова стабилност. Бюджет 2010 г. е бил продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на общината, посочи кметът. И припомни, че той бе приет на 29.01.2010 г. от Общинския съвет в размер на 43 617 126 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  25 364 460 лева и за местни дейности – 18 252 666 лева. С актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България през месец юли бе направено намаление в сравнение с първоначалния бюджет за 2010 година със 775 235 лева, от които за дейностите държавна отговорност с 435 135 лева, а за дейностите местна отговорност с 340 100 лева. Детелина Николова припомни, че след актуализацията на бюджет 2010 г. в по-голямата част от общините се извършиха съкращения на служители, бяха въведени различни временни мерки, като неплатени отпуски и 4-часов работен ден, изключване на уличното осветление, затваряне на детски градини и детски ясли. „Благодарение на доброто планиране и професионализма община град Добрич не стигна до вземане на такива драстични мерки”, подчерта тя. И допълни, че уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2010 г. е в размер на 53 224 146 лв., в т.ч. за държавни дейности – 27 105 358 лв. и за местните дейности – 26 118 788 лв.  Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2010 година е в размер на 13 687 117 лв., което представлява 94,35 % спрямо годишния план. Кметът посочи, че през 2010 г. в общината са привлечени допълнителни 40 милиона лева за по-добра жизнена среда и адекватни условия за бизнес за гражданите на Добрич и инвеститори. Тя припомни, че в момента се изпълнява мащабна инвестиционна програма за ремонт на водопроводи, пътища, междублокови пространства, места за спорт и отдих, детски площадки и др. Реализирани са два инвестиционни проекта, финансирани безвъзмездно от Европейския фонд за регионално развитие. Започна и дългоочакваният ремонт на стойност над 5 000 000 лева на пешеходната зона, която не е ремонтирана от 35 години. През изминалата 2010 година са приключили и са в процес на реализация дейностите по проекти на стойност близо 30 000 000 лв. Освен това общината е депозирала и подготвя проекти за над 100 милиона лева, които очакват финансиране. Проектите са за водния цикъл на Добрич, улици, туризъм, предотвратяване на наводнения и др. Стана ясно още, че през 2010 година към бизнес–зона „Добрич” и терен в местността „Гърнетата” са проявили интерес инвеститори от Германия, Швейцария, Америка, Гърция.
На заседанието си вчера общинските съветници приеха и годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - 2010 година.  Както и по горните точки от дневния ред, така и по точката, която каасаеше промяна в общата численост и структура на общинската администрация, дебати нямаше. Без коментари местният парламент прие  предложението на кмета за намаление на числеността с 4 щатни бройки – три от сектор «Инспекторат» и една от вътрешния одит, който са незаети, да бъдат съкратени. Така числеността на общинската администрация бе намалена с четири щатни бройки и от 192 щатни бройки стана 188 щатни бройки. Приета бе и програма за управление  и разпореждане с имотите-общинска собственост. Според нея, действащите договори за отдаване под наем на земя и имущество са 154 броя като очакваните приходи от земя са 550 000 лева, а от имущество – 900 000 лева. Посочено бе, че действащите концесионни договори са 67.     
Без дебати бе приет и отчетът на приватизоционната програма на общината за 2010 година. В приходно-разходната сметка за приватизация за 2010 г. са били предвидени приходи от сделки в размер на 459 469,60 лева. В резултат на проведените приватизационни процедури приходите към декември 2010 г. са в размер на 309 550 лева. Посочено бе, че неизпълнението на приходната част на приходо-разходната сметка за 2010 г. се дължи на факта, че липсва инвеститорски интерес. За част от насрочените търгове не се явиха потенциални инвеститори, като в резултат на това бяха намалени началните тръжни цени, а някой от определените купувачи не заплатиха цената.  В приходната част на програма за приватизация за 2011 г. са предвидени всичко приходи в размер на 210 000 лева, като в т.ч. не е включено началното салдо към 01.01.2011 г.  – 200 098,29 лева. Бяха приети предложения за намаляване на началната тръжна цена и обявяване на нов търг за обект по ул. „Добричка епопея” 10. Дадено бе съгласие за удължаване  договора за наем на охраняем паркинг по ул. „Теменуга” и помещение в сутерена на сградата на „Жилфонд-инвест” ЕООД с 3 години, а не, както първоначално бе предложено – с 5 години. Мотивът, че се очаква промяна в икономическата ситуация в страната. Дадено бе съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за общински имот в жк „Балик” до минибензиностанцията за охраняем паркинг. Теренът е с площ 5000 кв. м., а началната тръжна цена бе определена на 1600 лева без ДДС. Договорът ще е за срок от пет години.
Общинските съветници дадоха съгласие община Добрич да кандидатства с два проекта по програма „Красива България”. Единият ще е за изграждане на детски и спортни площадки на обща стойност 200 000 лева. Другият е за ремонт на дом „Дъга” на стойност 500 000 лева.
На първото за годината заседание на Общинския съвет бе приета и програма на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси за 2010 г. и пран за настоящата година. Приет бе отчетът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на Общинския съвет по наркотични вещества за 2010 г. Без коментари бе определен и размерът на заплатата на кмета Детелина Николова на 1661 лева.
 


Сходни връзки

ШОУТО СЕСИЯ: СКОРОСТНА ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ | 3 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
ШОУТО СЕСИЯ: СКОРОСТНА ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Автор: Anonymous да 2011-01-28 @ 19:00 EET
Глухия  журналист Дяко Дяков кога ще пиши за Тошевската сесия,няма ли един кадърен млад човек да го смени най-после.Цял ден спи в Обшината,мишока.
ШОУТО СЕСИЯ: СКОРОСТНА ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Автор: Anonymous да 2011-02-02 @ 10:16 EET
При така конструираният Дбщински съвет в Добрич друго не може да се случи, лошо когато опозицията говори и дебатира, лошо е и когато не дебатира и предлага решения, такава бе волята на добричкият избирател.......просто няма какво да се случи .
ШОУТО СЕСИЯ: СКОРОСТНА ПЪРВА ЗА ГОДИНАТА СЕСИЯ НА МЕСТНИЯ ПАРЛАМЕНТ
Автор: Anonymous да 2011-02-05 @ 15:44 EET
Отскоро шефа на местния парламент-др.Иван Мандев вече има и трето работно място.Представете си,той вече и е ДИРЕКТОР НА СИЛИСТРЕНСКИЯ ТЕАТЪР.Абе,той голям кадър се извъди.мани-мани кви неща стават тука.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди