изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-12-03 @ 01:57 EET
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОБОРСТВА ПРИКЛЮЧИХА С ИЗБОРИТЕ, НА ДНЕВЕН РЕД СА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА    
Интервюта

Зам.-кметът на община Добричка Дико Иванов пред НДТ и ndtnews.hopto.org- Г-н Иванов, на последната сесия на Общинския съвет на община Добричка Вие бяхте първият, който реагирахте на отхвърлянето на предложения за решения от страна на съветниците от ГЕРБ, ДПС и ПД "Социалдемократи". Как ще коментирате този начин на гласуване?

- Първо, трябва да кажа, че аз лично считам, че политическите противоборства приключиха с приключването на втория тур на изборите. От тук нататък, на база положените клетви, всички трябва да работят за благото на жителите на община Добричка - и съветниците, и кметът, в това число и екипът, който той е избрал. В качеството си на член на екипа не мога да се съглася, че е нормално по този начин да се подминават предложения на общинската администрация, без нито една дума изказана, без коментар - в посока несъгласие, в посока промяна на конкретни текстове с цел приемането им, отлагане на гледането на тези въпроси с цел прецизиране. Аз считам, че точно по този начин би трябвало да работи Общинският съвет. Администрацията, по силата на различни нормативни актове, внася определен обем информация като отчети, доклади, предложения за вземане на решения. Съветниците са в пълното си право да приемат направеното предложение, да го видоизменят или да не го приемат. Но не могат да го не го приемат без нито една дума като основание за неприемането му.

 

- Точно такъв беше случаят с отчета за дейността през м. г. на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

- За никого не е тайна, че Петър Желев беше малко повече от три мандата зам.-кмет на общината и работата на местната комисия беше изцяло в неговия ресор. И аз мога да гарантирам, че структурирането на отчета на местната комисия назад в годините е бил винаги по един и същи начин. То и няма как да бъде - нейната дейност е специфична, уредена с нормативни актове и се осъществява в съответствие с определени изисквания. И когато отчетът е представян сигурно 10 години подред от ресора на ресорния зам.-кмет Петър Желев, гласуван в продължение на 10 години точно в този вид от бившия председател на ОбС Славка Петрова, от част от присъстващите на последното заседание съветници, които бяха такива и в предишния мандат, неприемането му без нито една дума коментар за мене е просто липса на всякаква отговорност - политическа, гражданска.

 

- Какво се случва след като не е приет отчетът на МКБППМН?

- Нищо.

 

- Но за сметка на това друга неприета докладна беше свързана с план-сметката на чистотата през настоящата година. При положение, че няма гласувана сума, от тук-нататък какво ще прави общината? Означава ли, че трябва да спре сметосъбирането, на практика вие изпълнявате решенията на ОбС?

- Още през декември м. г., в резултат на сериозен анализ на необходимостта от дейности, които да обезпечат чистотата на територията на населените места, беше изготвена план-сметка, беше спазена препоръката на предишния ОбС, който искаше план план-сметка за всяко населено място. Това са 68 села, такава беше направена. Разбира се, че тази план-сметка беше изготвена на база на това, което са изготвили кметовете и кметските наместници. На базата на план-сметката и предвидените разходи за покриване на всички дейности по чистотата се определи и размерът на такса битови отпадъци, който трябваше да бъде гласуван от ОбС за 2012 г. Не се прие план-сметката, на се прие и предложението за нов размер на такса битови отпадъци по населени места. Законодателят е уредил в такива случаи да се прилага размерът на таксата в абсолютен размер такъв какъвто е бил през 2011 година. На базата на този размер на такса битови отпадъци на всяко населено място, забележете, при 100 процента събираемост на облога, това е ангажимент на общинската администрация и ние не бягаме от тази отговорност, залагаме точно толкова разходи колкото очакваме да съберем от действащия размер за такса битови отпадъци за 2011 година. Разпределен по населени места, но според приходите на всяко едно от тях. И разбира се, в този момент започнаха сериозни разминавания относно желанието на всеки един от кметовете и финансовите средства, които може да осигури на база приходите от такса битови отпадъци. Наложи се редуциране на част от предвидените дейности по населени места, разбира се, съгласувано с кметовете, дискутирано на многократни срещи. В крайна сметка, план-сметката за дейност "Чистота" за 2012 година беше съгласувана с всички кметове и кметски наместници. Трябва да кажа, че община Добричка не разполага с толкова много собствени приходи, за да покрива с тях от тях разходите за дейност "Чистота".

 

- Как ще коментирате, че не бе прието отпускане на средства за гориво за Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" и за дейността на младежките противопожарни отряди?

- Аз съм съветник от 2003 година. Винаги тези средства ежегодно са гласувани без никакъв спор и никакъв коментар. Разбира се, ежегодно Втора районна служба внася отчет за своята дейност. Особено радостно е било през годините, че нашите отряди "Млад огнеборец" винаги са вземали призови места не само на областно ниво, но и на национално. Те не са представяли себе си, представяли са общината. Така че когато става въпрос за 1 000 или за 2 000 лева някак си несериозно е да го подминеш с лека ръка такъв въпрос. Община Добричка има пари. Община Добричка ще се окаже в ситуация, че ще държи много сериозни суми на депозит и няма да може да изпълнява всички ония ангажименти, които са й възложени по закон поради това, че някои общински съветници не могат да надскочат себе си. 

 

- Г-н Иванов, на следващата сесия ще бъде внесен бюджетът на общината. Бихте ли разказали за основните параметри в него?

- На 30 януари беше крайният срок за внасяне на проекта за бюджет на общината за 2012 година. Ние сме спазили този срок. Преди това проектът за бюджет беше обсъден с кметове, кметски наместници, директори на училища, детски градини, с местната общност във всяко едно населено място. Такъв ред беше определен от ОбС. Независимо от лошите метеорологични условия служителите от Финансово-стопанска дирекция присъстваха на всяко едно от заложените събрания за обсъждане. Предлагаме за 2012 година един, по мое мнение, балансиран бюджет на община Добричка. Общият размер на бюджета е 14 993 318 лева. В това число за държавни дейности 8 369 560 лева, местни дейности 5 596 301 лева, дофинансиране на държавни дейности 1 027 457 лева. Мисля, че бюджетът е съвсем реалистичен. И ако човек разгледа цифрите по отчета на бюджета, особено в частта за собствените приходи, вижда, че през 2011 година сме планирали съвсем реалистично очакваните приходи и то е станало на база познаване дейността на администрацията, уточнена общинска собственост, от която можем да получим приходи. По отношение на очакваните приходи от такси за предоставяне на услуги на гражданите, почти всички услуги са изпълнени на 100 или над 100 процента, което мен лично изключително много ме удовлетворява. Защото това е нашата задача - обективно да оценим и да заложим приходи, които наистина ще влязат в хазната с цел реалното изпълнение на бюджета. Много е лесно да се запишат кухи обеми, да се планират едни нереалистични приходи, които в резултат на неизпълнението им биха затруднили сериозно изпълнението на бюджета. Слава богу, през изминалия мандат не сме имали този проблем. Трябва да кажа, че ако съпоставим собствените приходи на общината в началото на мандат 2007 и в края на 2011 година налице е увеличение почти от два пъти. И през т. г. строителната програма, която е заложена в проекта за бюджет, цели решаването на проблемите на хората от всички населени места, без да сме се ръководили от партийната принадлежност на кмета на съответното село, от резултатите, които сме получили на изборите през 2011 година. С предложения бюджет за 2012 година решаваме всеки един от проблемите на хората, живеещи на територията на нашата община. И това е най-важното. И мисля, че около това трябва да се обединят и съветници и общинска администрация. Проблемите на хората нямат цвят.

При планирани приходи през 2012 година в размер на 3 170 000 лева Строителната ни програма е за 2 741 689 лева. Нека всеки да си направи сметка къде насочваме собствените приходи и дали наистина ефективно използваме и харчим общинските прави. Когато говорим за строителната програма следва да кажа, че държавата с разпределението на средствата по Програмата за капиталови разходи не е особено щедра към община Добричка. 649 000 лева са предвидените пари за капиталови разходи, в това число 391 000 за четвъртокласна пътна мрежа. При 197 км четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Добричка и цена от 35 до 38 лева за 1 кв. м асфалт с тези средства можем да асфалтираме 9 000 кв. м. Ако приемем, че широчината на улицата е 5 метра, всеки може да си направи сметка всеки колко километра асфалт можем да асфалтираме с тази средства. По мои сметки, при този размер на дължина на четвъртокласната пътна мрежа ако се запази същото ниво на финансиране след 100 години можем да се върнем на пътя, който ще ремонтираме сега.

 

- Какво ще последва ако не бъде приет бюджетът на общината?

- С оглед на ситуацията, която се очертава в ОбС след последното заседание, твърде вероятно е да не се приеме и бюджетът за 2012 година. Законодателят е уредил в такива случаи как се процедира, няма да спре животът на общината. В частта за държавните дейности ще се харчат парите така както е заложено в Закона за държавния бюджет по тримесечия. В частта за местните дейности ще бъде изпълняван така както е внесен проектът за бюджет. Трябва до отворя скоба - ние имаме предвидени средства за дофинансиране на държавните дейности в размер на 1 027 000 лева, като тук са включени целевите средства, предвидени за ремонт на читалища, да детски градини и т. н., които много трудно биха били изпълнени при неприемането на бюджета. На първо място трябва да спомена, че в бюджета на общината са заложени средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки. Знаете, ние имаме 21 общински училища и стремежът и усилията на администрацията в годините са били в посока да подпомагаме със собствени приходи училищата с цел запазването им. Защото затвори ли се училището селото се обезлюдява. При неприемане на бюджет ние се можем да дофинансираме държавна дейност.

 

- Т. е. има опасност да бъдат закрити училища?

- Няма да ги закрие администрацията и кметът на общината. Те сами ще се затворят поради липса на финансиране. Но отговорността няма да е на администрацията, защото са предвидени такива средства по бюджета за 2012 година. Предвидени са и средства за дофисансиране и на други държавни дейности. В края на февруари приключва изпълнението на два социални проекта на МТСП. Съгласно решение на МС за разделение на дейностите те са вече делегирани държавни дейности, ние имаме вече решение на предходния ОбС, че дава съгласието си да бъдат заложени като такива. Но решението на МС е, че при наличието на средства МТСП ще осигури средства по разходни стандарти за покриване на разходите за тези дейности. Аз съм убеден, че ще се намерят необходимите средства по бюджета на МТСП. Но като бъдат осигурени така или иначе тази дейност не може да прекъсне. И по тази причина ние сме заложили дофинансиране със собствени средства. И след предоставянето им от МТСП нашите средства ще бъдат възстановени в резерва, най-вероятно, и съответно, изхарчени по предложение на кмета и с решение на ОбС. Но ние не можем да си позволим риска поради липса на осигурено такова финансиране към настоящия момент да не заложим наши пари. А там са накъде около 170-180 000 лева. Между другото, едно от условията в тези два проекта е, че гарантираме устойчивост в продължение на 5 години. Ако прекъснем изпълнението не проекта, отговорността на санкцията, която ще понесе общината в размер на отпуснатите по тези проекти около 250-260 000 лева ще е за сметка на ОбС и на съветниците, които не гласуват бюджета. Това са проектите "Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка" за 127 199 лева и "Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания, самотноживеещи хора, дейности социален асистент и домашен помощник" - за 191 268 лева.

 

- Г-н Иванов, на какво според Вас се дължи бойкотът на последната сесия - на решения на политическите ръководства на ГЕРБ, ДПС и ПД "Социалдемократи", на недоволство от резултатите на последните избори или на някакви лични интереси?

- Ако всеки от съветниците за себе си е разбрал, че политическите противообрства приключиха след изборите и на дневен ред са решаването на многобройните проблеми на живеещите хора в селата от нашата община, няма да имаме проблем. Но всеки един, който е заинтересован и внимателно проследи последното заседание, ще види, че трудно биха обяснили съветниците защо не гласуваха или се въздържаха да гласуват по определени решения. Отново казвам - без да направят и една дума коментар в посока съгласие или несъгласие с предложения материал. За мен е нелогично поведението на съветниците от ДПС. В бюджета на община Добричка, такъв какъвто е предложен, има заложени средства за решаването на много от проблемите в селата, в които кметовете са избрани именно от тази политическа сила. И залагайки тази бомба и този капан те поставят на риск както своите кандидати, така и хората, живеещи в населените места, които са подкрепили движението. Съветниците от ГЕРБ би трябвало да подкрепят бюджета на община Добричка, защото той в голямата си част е проекция на бюджета на Република България за 2012 година, който е предложен от правителството на ГЕРБ. И няма как близо 9 милиона от държавните средства, заложени така както е казано по закон, да не бъдат приети от тях. За групата на ПД "Социални демократи" няма да коментирам, защото всички жители на нашата община знаят кои са в тази група, къде бяха до вчера, а сигурно си правят и изводи къде ще бъдат в следващия мандат.

 

Разговаря Мариела БОНЧЕВА    

Снимка: в-к Труд

 

ПОЛИТИЧЕСКИ БОЙКОТ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

 


Сходни връзки

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОБОРСТВА ПРИКЛЮЧИХА С ИЗБОРИТЕ, НА ДНЕВЕН РЕД СА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди