изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-10-02 @ 19:58 EEST
Информация за дейността на Д „ИТ” – Добрич за 2014 г.    
Новини

Дейността на Д „ИТ” – Добрич през 2014 година беше насочена към изпълнение на заложената в плана на ИА „ГИТ” оперативна цел „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, заетостта и държавната служба” чрез планирано и непланирано инспектиране, даване на съвети на граждани, физически и юридически лица, регистрационни, разрешителни и др. функции.Общо през 2014 г. от Д „ИТ” Добрич са извършени 1206 проверки в 966 предприятия от 60 икономически дейности, като най-голям брой проверени предприятия са от следните икономически дейности: „Търговия на дребно” „Строителство, „Ресторанти”, „Растениевъдство, животновъдство и лов”, „Производство на хранителни продукти”, „Търговия на едро”, „Търговия, техническо обслужване и ремонт на автомобили”, „Хотели”, „Производство на облекло”, „Сухопътен транспорт” и др.  От проверените 966 предприятия, 288 или 29,8% се проверяват за пръв път.

По време на проверките са установени 5208 нарушения на трудовото законодателство, в т.ч. 2932 по трудовите правоотношения, 2275 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 1 нарушение по Закона за насърчаване на заетостта, в т.ч. 88 са неизпълнените предписания.

Нарушенията свързани с липса на сключен писмен трудов договор преди постъпване на работа на лицата са общо 39 броя; 44 са нарушенията относно  неспазване на тридневния срок за изпращане на уведомление до НАП, 25 са  нарушенията, при които работодателите са допуснали до работа лицата, преди да регистрират в НАП трудовия договор. Най-много от посочените по-горе нарушения са констатирани в предприятия от икономическите дейности „Растениевъдство, животновъдство и лов”, „Производство на облекло”, „Строителство на сгради” и „Сухопътен транспорт”.

През 2014 година продължи тенденцията да намаляват нарушенията свързани със заплащането на труда, като през 2014 г. те са 397 при 610 броя през 2013 г. От категорията на нарушенията по заплащането на труда най-голям дял заемат тези, които са свързани с неизплащане на допълнителни възнаграждения (190 броя), в т.ч. за работа на официален празник, за нощен труд, за извънреден труд, за трудов стаж и професионален опит. Нарушенията свързани с неизплащането на начислените трудовите възнаграждения през 2014 г. са 136 броя при 274 броя през 2013 г. Предприятията, в които се констатира системно неизплащане на трудовите възнаграждения и забавяне за дълъг период от време вече са много по-малко в сравнение с предишни периоди. По данни от системата за проследяване изплащането на трудовите възнаграждения, сумата на неизплатените  през 2014 г. трудови възнаграждения, които Д „ИТ” Добрич е констатирала по време на проверките е 319992 лева при 441846 лева през 2013 г., а изплатените след намесата на Д „ИТ” – Добрич трудови възнаграждения през 2014 г. са 249538 лева. Нарушенията свързани с регламентирането на работното време през 2014 г. са общо 420. Най-често срещаните от тях са: в обектите на контрол липсва правилник за вътрешния трудов ред; в правилника за вътрешния трудов ред не е определено началото и краят на работния ден,  видовете смени и редът за редуването им, редът за отчитане на работното време на работещите (подневно или сумирано). Най-много нарушения по работното време се допускат в предприятията от икономически дейности "Ресторантьорство", "Хотелиерство", „Производство на хранителни продукти”, „Дейности по охрана”, но и в други икономически дейности, в които наетият персонал работи на смени, без регламентация на физиологичен режим на труд и почивка, при продължителност на работния ден, надхвърляща максимално допустимата по закон, с фиктивни графици за работа и присъствени форми, които не съответстват на действително отработеното време от работниците и служителите.

Нарушенията на нормите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд нерядко водят до трудови злополуки. Към настоящия момент регистрираните в  НОИ Добрич трудови злополуки за 2014 г. са 65 броя, в т.ч. 54 броя са станали по време на работа, а 11 са при отиване или връщане от работа или по време на почивка. Смъртните трудови злополуки при осигурители от област Добрич са общо 6, като 4 са станали по време и във връзка с изпълнението на възложената им работа, а две са станали при отиване или връщане от работа. Отделно на територията на областта, но при осигурители със седалище извън нея, са станали 10 трудови злополуки, едната от които е смъртна.

Видно от декларациите подадени от работодателите най-често злополуките са предизвикани вследствие на: подхлъзване и падане от същото ниво при движение по хлъзгави и заледени участъци през зимния сезон, както и при слизане по стълби, придвижване по неравни терени, при което се нараняват крайници; падане в необезопасени отвори и изкопи; падане от височина, поради невзети мерки за безопасност, неизползване на лични предпазни следства, необезопасяване на работните места и неспазване на дадените инструкции за безопасна работа; удар от падащи или изхвърлени предмети, поради организационни слабости по време на работа; несъобразени действия на работещите; неспазване на инструкциите за безопасна работа; захващане и притискане на части от тялото от движещи се елементи на оборудването; пътно-транспортни произшествия, които преди всичко са резултат от неправилни, невнимателни и несъобразени с конкретната обстановка действия от страна на водачите. През отчетния период има и злополуки, които са получени в резултат на нападение от клиенти по време на работа. Част от посочените причини доведоха до смъртните злополуки през 2014 г.

През 2014 г. в Д „ИТ” Добрич са постъпили 272 сигнали (жалби) и искания, в т.ч. 253 от работници и служители и 19 са от работодатели, които не са спазили тридневния срок за изпращане на уведомление до НАП за сключените трудови договори. Разгледани по икономически дейности най-много сигнали (жалби) и искания са срещу предприятия от икономическите дейности „Търговия на дребно”; „Хотелиерство”; „Строителство”; „Ресторантьорство”; „Сухопътен транспорт”; „Охранителна дейност”; „Производство на облекло”; „Производство на обувки”; „Растениевъдство, животновъдство и лов”; „Производство на хранителни продукти”. Сигналите и жалбите са предимно по заплащане на труда, възникване и прекратяване на трудовите правоотношения и работното време, като много често оплакванията са комплексни. По всички сигнали и жалби са извършени проверки и са предприети принудителни административни мерки в съответствие с правомощията на инспекцията по труда.

Освен приложените принудителни административни мерки през 2014 г. бяха съставени 245 акта за нарушения на законодателството по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, трудовите правоотношения и насърчаване на заетостта, в т.ч. 65 за неизпълнени предписания. Издадени са 244 наказателни постановления, връчени са 229 наказателни постановления, от които 71 са обжалавани. Сумата от глобите на влезлите в сила наказателни постановления е 280 050 лева. 

и.д. Директор на Д „ИТ”:  (инж. М. Антонова)

 


Сходни връзки

Информация за дейността на Д „ИТ” – Добрич за 2014 г. | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.14 секунди