Предполага се, че резервите ще се използват като инструмент в случаи на краткосрочен натиск върху платежния баланс и като превантивен инструмент в случаи на проблеми с платежните баланси.

http://russian.rt.com