изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-09-29 @ 17:22 EEST
РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 8.07.2015    
Новини РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 8.07.2015


Националната асоциация на хората с придобити увреждания е призната за представителна организация

Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания” е признато за представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Основните цели на организацията са интеграция в обществото на хората с придобити увреждания чрез разработване на проекти, програми, стратегии, становища и инициативи на национално и регионално ниво в областта на науката, културата и изкуството, образованието, спорта и професионалната реализация. Сдружението ръководи постоянно действащ център за консултации и подкрепа, открит през март 2014 г., в който се извършват безплатни юридически консултации по Закона за интеграция на хората с увреждания, административно обслужване и подпомагане за оформяне и подаване на различни документи и консултиране на хора с увреждания. В рамките на този ангажимент сдружението е разкрило временни приемни в различни градове. Асоциацията е реализирала редица инициативи в подкрепа на деца и младежи с увреждания, както и дейности, имащи за цел повишаване степента на информираност на нови знания с цел увеличаване възможностите за трудова реализация на хора с увреждания.

Сдружението има 2335 членове с и без увреждания и 88 общински структури в страната.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към МС в областта на интеграцията на хората с увреждания. Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания, допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.

 

Утвърден е приемът на студенти в четири нови висши специализирани училища

Четири нови висши специализирани училища, преобразувани наскоро от самостоятелни колежи, ще могат да приемат студенти за обучение през учебната 2015/2016 г. Това става възможно след одобрени от кабинета промени в решението, с което се утвърждава броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации за предстоящата учебна година.

Висшето училище по телекомуникации и пощи в София ще може да приеме общо 420 студенти, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив – 1200 студенти, Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив – 733 студенти, и Висшето училище по мениджмънт във Варна – 465 студенти.

С решението правителството удоволетворява и искане от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград за утвърждаване на прием по професионално направление „Национална сигурност” предвид положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Със същото решение кабинетът намалява бройките за прием на студенти във Военна академия „Г. С. Раковски“ с 16 бройки в специалността „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво” и в Националния военен университет „Васил Левски“. Там броят на приеманите студенти в професионалните направления „Комуникация и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“ се намалява с 22.

 

Правителството предлага в Шумен да бъде открит филиал на варненския медицински университет

 Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на филиал в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Проектът предвижда в новото звено да бъдат обучавани студенти в две специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Определен е капацитет от 80 места за всяка от специалностите.

Откриването на филиала е по искане на академичното ръководство на висшето училище и въз основа на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Осигурени са необходимата материално-техническа база и академичен състав.

Със създаването на филиала ще се осигурят възможности за подготовка на висококвалифицирани кадри, отговарящи на обществените нужди.

 

Анализ на дейността на НЗОК отчита необходимост от разширяване и подобряване на контролните функции на Касата

 Анализ на дейността на НЗОК през 2014 г. сочи необходимост от разширяване и подобряване на контролните функции на здравната каса, както и от насочване на повече средства в дейности на профилактика в извънболничната помощ. Изводите са направени в годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за миналата година, одобрен от кабинета. Документът съдържа информация за организацията и управлението на НЗОК и представя подробно нейната дейност.

Направеният анализ на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за 2014 г. показва тенденция на непрекъснато нарастване. Продължава очерталата се през годините тенденция към увеличаване на относителния дял на обръщащите се към системата здравноосигурени лица с регистрирани по няколко хронични заболявания и ползващи предимно напълно или във висок процент заплащани лекарствени средства.

Кабинетът одобри и отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. В хода на бюджетната година периодично са анализирани състоянието на разплащанията с договорните партньори - изпълнители на медицинска и дентална помощ, степента на усвояване на утвърдените средства по видове здравноосигурителни плащания и прогнозите, съответно за неусвоени или за недостиг на средства по бюджета на НЗОК. Във връзка с очерталите се тенденции и очаквания и с цел осигуряване на всички видове здравноосигурителни плащания, през годината са извършени промени по бюджета на НЗОК.

В Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. са заложени приходи и трансфери в размер на 2 823 110 хил. лева и разходи и трансфери в размер на 2 823 110 хил. лева. С последвалите изменения приходите и трансферите са увеличени с 225 000 хил. лева., а разходите и трансферите – с 325 000 хил. лева. Утвърдено е и отрицателно бюджетно салдо в размер на 100 000 хил. лева.

В приходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните приходи, където са добавени допълнителни трансфери от централния бюджет в размер на 225 000 хил. лева. В разходната част увеличението е в размера на здравноосигурителните плащания, в т. ч. за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели – с 25 000 хил. лв., с 10 000 хил. лв. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, с 40 000 хил. лв. за лекарствена терапия при злокачествени заболявания и с 250 000 хил. лв. за болнична медицинска помощ.

През годината 76 551 хил. лв. от средствата, заложени в бюджета за здравноосигурителни плащания и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването, са отчетени като трансфери съгласно указания на Министерството на финансите.

Двата отчета са одобрени от Надзорния съвет на НЗОК и и ще бъдат предложени за разглеждане от Народното събрание. По този начин се изпълнява политиката на правителството за осигуряване на прозрачност в дейността на НЗОК и при разходването на средствата.

 

 Правителството утвърди разходите за командировки за първото тримесечие на 2015 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2015 г. на министрите, заместник-министрите, областните управители и на органите към Министерския съвет.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 6674,81 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 516,65 лв., на председатели и членове на държавни комисии – 660 лв., и на областни управители – 8351,56 лв.

 

Осигуряват се средства за експериментално вещество, необходимо за страдащо от рядка болест дете

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 56
 000 лева. Средствата са предназначени за закупуване на експериментално вещество за лечение на болестта на Нийман Пик тип С. Така ще бъде подпомогнато лечението на дете, страдащо от изключително рядката болест, която приключва с фатален край. Понастоящем лечение с експерименталното вещество се прилага при повече от 20 деца в САЩ, Испания и Норвегия.

Поради липсата на обща норма за прилагане на т. нар. състрадателно (милосърдно) лечение, Изпълнителната агенция по лекарствата е съгласувала по изключение вноса на HPbCD от производителите му в САЩ и Швеция в България за индивидуално лечение на детето от екип от специалисти, при непрестанно съблюдаване на изисквания на добрата медицинска практика и всички налични приложими ръководства на Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата.

 

Отпуснати са още 115 965 лв. за стимулиране на талантливи ученици

 Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта и трансфери по бюджетите на общини в размер на 115 965 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните спортни и от общинските училища. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Програмата беше приета през м. февруари т. г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, чрез еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии. За стипендии на учениците с високи постижения в областта на изкуствата по-рано през годината бяха отпуснати над 587 хил. лв.

45 хиляди първокласници ще получат помощ от 250 лв. в началото на учебната година

 250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

 

Община Велико Търново получава правото да управлява „Трапезица”

 

Правителството предостави за срок от 10 години на община Велико Търново управлението на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“. Решението ще позволи на местната власт да извършва дейности, свързани с опазването и популяризирането на историческата ценност, да организира научни, културни, образователни и туристически дейности под контрола на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Това ще може да става с реализирането на проекти с европейско финансиране. Наскоро дарение за 1,2 млн. евро беше направено и от Фондацията за историческо и културно наследство„Гайдар Алиев”.

Със същата цел в управление на областния управител на Плевен беше предоставен имот в землището на с. Гиген, който е част от археологическия резерват „Античен град Улпия – Ескус“. Теренът е с площ от 210 488 кв. м и ще бъде стопанисван за срок от 10 години. Основната задача на плевенската областна администрация ще включва консервация, реставрация, експониране и социализация на резервата.

Местната власт в община Медковец получава собствеността върху терен от 14 дка с построената в него сграда – бивша ветеринарна лечебница. След основен ремонт сградата ще се използва за обществена трапезария, а на прилежащия терен ще се отглеждат плодове и зеленчуци, което ще поевтини храната в домашния социален патронаж.

С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот с отпаднала необходимост за Изпълнителната агенция „Борба с градушките”. Теренът от 8,7 дка се намира в землището на пловдивското село Стряма. Решението ще позволи предприемане на разпоредителни действия с цел по-ефективна експлоатация на имота.

България става пълноправен член на Партньорството за морски услуги на НАТО

 Правителството промени статута на участие на България в Партньорството за морски услуги към Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване от „страна в пробен период” на „страна-партньор”.

Промененият статут ще позволи на страната ни да участва във вземането на решения в Партньорството, както и да ползва предимството от заплащането на по-ниски такси при осигуряване на логистична поддръжка за ВМС при участието им в операции, мисии и учения на НАТО.

Удължава се срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване конкурентоспособността на селското стопанство

До 18 ноември 2015 г. се удължава срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите. Това стана с одобрено от правителството изменение на Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено през март м. г. До 18 октомври 2015 г. ще бъде удължен и срокът за предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти.

Изменението, което се прави при условията на последваща ратификация, не предвижда промяна в договореното възнаграждение за консултантски услуги.

Очакваните резултати са пряко свързани с устойчивото развитие и управление на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите на базата на дългосрочна стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор и тяхното подпомагане чрез програмите за развитие на селските райони и увеличаване на усвояването на средства от европейските фондове в сферата на напояването и отводняването за следващия програмен период 2014-2020 г.

 

Одобрени са резултатите от седем заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от заседанията на седем Съвета на Европейския съюз, проведени през месеците май и юни.

В рамките на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, изследвания и космическо пространство), който заседава на 28 и 29 май в Брюксел, министрите постигнаха политическо споразумение по предложението за директива относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник, както и общ подход по предложението за директива относно едноличните дружества с ограничена отговорност. Дискутирани бяха въпроси за безопасността на потребителските продукти и по-конкретно разпоредбата за задължителното обозначаване на произхода на стоките и ограничаването на обхвата й до няколко сектора, в които има най-големи ползи от подобни изисквания. България е в групата на държавите-членки, които подкрепят обозначаването на страната на произход на продуктите и секторния подход, като предлага неговото разширяване и към секторите мебели, текстил и бижутерия. Държавите-членки, включително България, подкрепиха представената от ЕК Стратегия за цифров единен пазар за Европа, като страната ни изрази и своята чувствителност към проблема по освобождаване на честотния обхват от 700 MHz. Проведен беше и дебат за отворена европейска наука с високи постижения, основан на обществената консултация по подхода „Наука 2.0“.

На неформалното заседание на Съвета по земеделие, което се проведе в периода 31 май - 2 юни в Рига, бяха обсъдени предизвикателствата пред сектора на биологичното производство в контекста на данните за растеж на биологичното производство в ЕС и удвояване в някои държави-членки за последните години на потреблението на биопродукти. Министрите се обединиха около нуждата от целенасочени усилия за изследвания, финансова подкрепа, национални стратегии и цели, които да осигурят продължение на тази тенденция. Проведена беше и дискусия на тема „Биологичното земеделие: Устойчивост, растеж и нужди на потребителите преди и след 2020 г“.

На редовното заседание на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 16 юни в Люксембург, беше постигнат общ подход по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Въпреки че Дания, Белгия, България, Словакия и Чехия бяха „против“, а Кипър и Хърватия „въздържал се“, беше налице необходимото квалифицирано мнозинство. Въпросите, заради които тези държави не подкрепиха постигането на общ подход, са свързани с периодичността на задължителните проверки и разпоредбите за наличието на неразрешени продукти и вещества в биологичните продукти. В областта на рибарството България и Румъния подчертаха специфичното положение на Черно море и изтъкнаха, че устойчивото управление на рибарството в този воден басейн в голяма степен зависи от привличането на третите страни. Предложението на Комисията за риболовните възможности в Черно море за 2016 г. ще бъде представено на Съвета през септември с оглед постигане на съгласие през декември т. г. В точка „Други въпроси“ България подкрепи делегацията на Румъния, която подчерта, че крайният срок за допустимост на разходите по Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 следва да бъде удължен с шест месеца, за да може държавите-членки да използват изцяло и ефективно средствата, особено тези държави, които са засегнати от трудните икономически условия. По това искане, направено от няколко държави-членки многократно, Комисията счита, че няма правомощията да удължи допустимостта на разходите по ПРСР 2007-2013. Комисията обаче представи делегиран акт, позволяващ гъвкавост между осите. Някои делегации сметнаха този делегиран акт за недостатъчен, като посочиха, че той няма да разреши проблема за използването на средствата.

Министрите с ресор „Околна среда“ заседаваха на 15 юни в Люксембург като обсъдиха предложението за директива за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. Подчертана беше важността да се предприемат мерки за намаляване на смъртността, причинена от замърсяването на въздуха, поне наполовина до 2030 г. Държави-членки изразиха загриженост за отражението на директивата върху някои сектори, особено селското стопанство, и подчертаха необходимостта това да се вземе предвид при определяне на пределните стойности на емисиите. Някои държави се застъпиха за по-голяма гъвкавост по отношение на дългосрочните цели, за да се вземе предвид влиянието и непредвидимостта на фактори като икономическата ситуация или на техническия прогрес. Според други обаче твърде много гъвкавост може да изложи на риск нивото на амбиция на директивата и подчертаха необходимостта от задължителни цели.

В рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който заседава на 18 и 19 юни в Люксембург, бяха одобрени препоръките на Съвета относно националните програми за реформи за 2015 г. към всяка държава-членка. Постигнат беше и общ подход по предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите-членки в областта на заетостта. ЕК представи и изпълнението на действията на ЕС за справяне с младежката безработица.  редставени бяха докладите за напредъка по две важни законодателни предложения – за директива относно подобряването на баланса между половете сред директорите на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки и за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В частта „Здравеопазване“ ресорните министри обсъдиха две законодателни предложения за регламенти – за медицинските изделия и за инвитро диагностичните медицински изделия. Разгледана беше и темата за последващи действия от неформалния Съвет на министрите на здравеопазването относно нова рамка за политика на ЕС в областта на алкохола. По отношение на здравното измерение в европейката програма за миграция България изрази подкрепа на инициативата за предприемане на координирани действия на ниво ЕС.

На 19 юни в Люксембург на финансовите министри на ЕС беше представена информация относно следващите стъпки за създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на Инвестиционния план за Европа. Отбелязан беше и напредъкът в преговорите по предложението за изменение на директивата за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища във връзка с трансграничните сделки. Обсъдено беше компромисното предложение на председателството за изменение на Директивата на Съвета относно общата система на данъчно облагане, приложима за лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки. Прегледан беше напредъкът по прилагането на банковия съюз и по-специално на инструментите, отнасящи се до възстановяване и преструктуриране на банки. Министрите на финансите приеха Заключения на Съвета за изграждането на Съюз на капиталовите пазари. Одобрени бяха предложенията на ЕК за специфични препоръки на Съвета за отделните държави-членки и за еврозоната в рамките на Европейския семестър. Съветът ЕКОФИН прекрати процедурите по прекомерен дефицит за Полша и Малта и отправи нови препоръки към Великобритания във връзка с процедурата й за прекомерен дефицит.

В периода 15-16 юни в Люксембург се проведе и заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“. Основна тема в частта „Вътрешни работи“ беше проектът на Европейска програма за миграция, включваща комплекс от мерки, насочени към конкретни практически действия за солидарност, намиране на баланс между солидарност и отговорност и повишаване нивото на сигурност на външните граници на ЕС чрез засилване на противодействието на контрабандата на мигранти и ефективното прилагане на политика на връщане на незаконните мигранти. Представен беше шестмесечен доклад от Комисията до ЕП относно функционирането на Шенгенското пространство. Одобрени бяха и Заключения на Съвета по обновената Стратегия за вътрешна сигурност. В областта на борбата с тероризма беше постигнато съгласие за необходимостта от по-целенасочено използване на инструментите в рамките на Шенгенското законодателство, въвеждане на строги стандарти в областта на огнестрелните оръжия, изграждане на механизми за дерадикализация и осигуряване на необходимите финансови ресурси.

 

Закриват се домовете за медико-социални грижи за деца във Ветрен и Разград

Правителството прие постановление за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца във Ветрен, община Септември, и в Разград.

През последните години в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за деца беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД в градовете Ветрен и Разград. От месец март т. г. в ДМСГД - Ветрен няма настанени деца на резидентна грижа, а дневният център към дома се ползва почасово от 5-6 деца. Последните две деца от ДМСГД - Разград са изведени на 21 май т. г., като 11 деца от семейна среда ползват почасови услуги в дневния център.

Двете общини са заявили намерение да продължат поддържането на дневните центрове, което ще осигури приемственост в грижите за децата, както и възможност за професионална реализация на персонала от закритите институции. За целта с отделен акт ще бъдат осигурени средства за социални услуги като делегирани от държавата дейности.

Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, с което в още два региона на страната ще бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи и тя ще бъде заменена с други социални услуги.

Одобрен е месечният доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет се запозна с доклад за изпълнението към края на месец юни на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Планът включва 273 мерки, от които 164 са със срок на изпълнение до 30 юни. От тях 63 не са изпълнени в срок, което представлява неизпълнение 38,4 на сто. За сравнение, процентът неизпълнени мерки в края на първото тримесечие на годината беше 45,7.

Ведомствата с най-много неизпълнени мерки са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (12), Министерството на икономиката (10), Министерството на енергетиката (9), министерствата на финансите и на околната среда и водите – с по седем.

През м. юли т. г. предстои отчитане на дефицита при транспонирането на държавите-членки на ЕС за Табло № 31 с директивите в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard). Очаква се България да се представи с 0,7% дефицит или осем (от 1115), невъведени в срок директиви със срок на транспониране до 30 април 2015 г.

Правителството възложи на министрите, съобразно тяхната компетентност, да предприемат необходимите действия за изпълнението на забавените мерки.

Национална програма ще предлага мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета

 Проблемът с популацията на безстопанствените кучета ще бъде изведен от общинско на национално ниво и ще бъде решаван с национална програма. Това реши Министерският съвет с предлагани промени в Закона за защита на животните. С рамката и целите на Националната програма, която ще се приема от правителството по предложение на министъра на земеделието и храните, се цели прилаганият от всички общини подход към четириногите да бъде еднакъв.

Очакваните резултати са свързани с постигането на здравословна среда на живот на хората, опазване здравето на животните и спазване на принципите на хуманно отношение към тях.

За защита на всички страни в производството по принудителното изпълнение се предлагат промени в цялостната уредба на изпълнителния процес в ГПК

 Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Промените са концентрирани върху две основни теми – цялостно усъвършенстване на уредбата на изпълнителното производство и създаване на уредба за признаване и допускане до изпълнение на чуждестранни съдебни решения за издръжка.

В законопроекта са заложени по-големи гаранции за защита на интересите на страните в производството по гражданските дела, като същевременно се отстраняват редица причини за забавяне и неефективност на принудителното изпълнение. Въвежда се изискване за спазване на принципа за адекватност и съразмерност на правната принуда в изпълнителния процес, така че да не се стига до излишно блокиране на дейността на длъжника, каквито случаи се срещат в практиката, водещи включително до невъзможност да се заплащат договорени доставки и заплати на работници и служители. Разширява се възможността на длъжника да оспорва действията на съдебния изпълнител в хода на процеса, въвежда се изискване за задължително назначаване на вещо лице при оценка на имущество с по-висока стойност, както и други мерки, насочени към постигане на справедлива и максимално висока цена при публичната продан. Създава се по-добра защита на несеквестируемия доход, въвеждат се и редица гаранции срещу злоупотреба от страна на взискатели и съдебни изпълнители.

Наред с това, новата редакция на чл. 450а ГПК създава условия за ефективно въвеждане на електронните запори върху вземания по сметки в банка, което не само ще увеличи ефективността на производството, но многократно ще намали таксата на това действие по изпълнението. За целта в преходните разпоредби се предвижда задължение за министъра на правосъдието в 3-месечен срок от влизане в сила на закона да издаде наредба за изграждане на унифицирана среда за обмен на електронни запори.

Измененията в чл. 427 имат за цел да отстранят проблемите, възникващи във връзка с подсъдността в изпълнителното производство, както и да създадат сигурност и предвидимост не само за длъжниците при образуване на изпълнителните дела, но и за всички заинтересовани страни. Текстовете кореспондират с уредбата на подсъдността в исковото и заповедното производство, като насочват изпълнителните дела освен в районите, където ще се осребрява имуществото, и там, където реално се намира длъжникът. Предлага се също и допълнителната защита в случай на неплатени възнаграждения и обезщетения за работа.

С цел разширяване на възможностите за доброволно издължаване, съответно – и запазване на имуществото на длъжниците, се предлага намаляване на първоначалната доброволна вноска, с внасянето на която длъжникът може да поиска спиране на изпълнението, от 30 на 20 процента от задължението.

При определяне на началните цени на продажбите на вещи в изпълнителното производство се въвежда правилото за задължително назначаване на вещо лице за вещи на стойност над 5000 лв., МПС, кораби и въздухоплавателни средства. За имущество на по-ниска стойност назначаването на вещо лице зависи от волята на страните или според необходимостта от специални знания. Предвижда се всяка от страните да може оспори цената на вещта към определянето й и да поиска нова оценка с назначаване на вещо лице. Предлага се увеличение на началната цена от 75 на 85 процента от стойността на вещта.

Същевременно се предлага удължаване от една на две седмици на срока, в който купувачът е длъжен да внесе предложената от него цена. Целта е да му се даде реална възможност да получи банков кредит, за да изплати сумата. Това също е мярка за покачване на продажните цени в интерес както на длъжниците, така и на взискателите.

Разширява се обхватът на действията на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват, включително отказа му да спре, прекрати или приключи принудителното изпълнение, както и отказа да извърши нова оценка на имуществото, когато определената цена е била оспорена.

Премахва се възможността за подаване на множество наддавателни предложения при публичната продан, както и за манипулиране на търговете чрез писмена оферта на нереално висока цена. Целта е да се прекрати съществуващата практика наддавачи да подават няколко писмени предложения, едно от които с много висока цена, след което обаче не внасят цената и така осуетяват устното наддаване и придобиват имотите на ниски цени.

При уредбата на несеквестируемостта на доходите се съобразява минималният праг с критерия минимална работна заплата, която подлежи на индексация. Създава се нов чл. 446а „Несеквестируем доход, получен по сметка в банка“.

В ГПК се създава част осма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на международни договори” с глава шестдесета „Признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения при действието на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството“ (Хагска конвенция от 2007 г., в сила за България от 1 август 2014 г.). Целта на конвенцията е да бъде осигурено ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството в случаите, когато задължението за издръжка е възникнало в една държава, а изпълнението трябва да се осъществи в друга държава.

Правителството отпуска 4,5 млн. лева за ваксинация на лисици против бяс

 Правителството отпусна 4 535 274 лева за изпълнение на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс чрез ваксинация на лисиците. Средствата са необходими за изпълнение на заложените мерки в програмата, която се прилага вече шест години и се съфинансира от Европейската комисия. Резултатите до момента показват тенденция за изкореняване на болестта в страната.

Кампанията по ваксиниране ще обхване областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Смолян и Пазарджик.

Правителството одобри българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 Правителството одобри българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 9 и 10 юли в Люксембург.

Министрите на правосъдието ще обсъдят отново предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. България счита, че съдебните разрешения за прилагане на мерки за разследване при трансгранични случаи трябва да бъдат получени в една единствена държава-членка, а именно – в държавата, където се прилага съответната мярка за разследване. По отношение на съдебния контрол върху други актове или решения на Службата, България предпочита варианта, с който се запазва и компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася с преюдициални решения по тълкуване на разпоредбите на регламента. Този вариант изглежда по-работещ и съобразен с необходимостта от ефективност и бързина на разследванията.

По време на заседанието ще бъде разгледано и предложение за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Страната ни многократно се е изказвала против включването на ДДС измамите в обхвата на директивата, главно поради липсата на пряка връзка на този вид престъпления с финансовите интереси на ЕС, и намираме за неоправдано изземването на компетентност за наказателно разследване на този вид престъпления от държавите-членки и предоставянето й на бъдещата Европейска прокуратура. Считаме, че ДДС е основно национален проблем на държавите-членки и че поради тази причина не е целесъобразно Европейската прокуратура да разследва всички дела за измами с ДДС.

Министрите на правосъдието ще обменят мнения и по преразглеждането на Регламент 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. България подкрепя ясното определяне на кръга от семейни права, по отношение на които да се предвиди прилагането на опростени процедури за признаване. Това следва да бъде съчетано с обсъждане на реални механизми за защита на правата на страните и особено на правата на децата така, както те са признати в решенията на постановилата ги държава. България предлага да се обсъди по-специално правилото за забрана да се отказва връщане на дете при направени адекватни уговорки, осигуряващи защитата след неговото завръщане. Подкрепяме идеята в регламента да се формулират общи принципи, от които да се ръководят държавите-членки в областта на изпълнението на решение относно родителските права, като се запазят особеностите на националните правила в областта на изпълнението на решения.

В частта „Вътрешни работи“ темите, които ще се обсъждат, са актуалното състояние на сътрудничеството между службите за сигурност и разузнавателните служби в борбата с тероризма, кибертероризмът и киберсигурността, продължение на Плана за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти 2015-2020; убежище (външни аспекти на презаселването).

На предстоящото заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 14 юли в Брюксел, ще бъде представена програмата на Люксембургското председателство в областта на икономическите и финансови въпроси. ЕКОФИН ще приеме препоръки на Съвета относно националните програми за реформи 2015 г. за всяка държава-членка, мнения по конвергентните програми/програмите за стабилност на държавите-членки и препоръка относно изпълнението на общите насоки за икономическите политики на държавите-членки от еврозоната. В рамките на заседанието ще бъде представен докладът на петимата председатели „Завършването на европейския икономически и паричен съюз“, в който са изложени основните стъпки, необходими за завършването на Икономическия и паричен съюз най-късно до 2025 г.

Люксембургското председателство ще представи своята работна програма в областта на земеделието и рибарството и на засе

 


Сходни връзки

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 8.07.2015 | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.16 секунди