изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-14 @ 13:24 EEST
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3.02.2016    
Новини РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3.02.2016


Четирима юристи ще бъдат включени в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове

 

Юристите Ангел Калайджиев, Георги Спасов, Лазар Томов и Силвия Тонова ще бъдат включени в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове.

Помирителите и арбитрите се определят по Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г., която за България е в сила от май 2001 г. Определените юристи отговарят на изискванията на Конвенцията да притежават високи морални качества, да са признати специалисти в областта на правото, да имат специализирано образование и реален професионален опит в международното публично право, отнасящо се до защитата на чуждестранните инвестиции, международното търговско право и международния арбитраж.

Включването на избраните юристи в списъците ще утвърди ролята на България като участник в международно признатите механизми за помирение и арбитраж под егидата на Световната банка.

 

 

Генерал-лейтенант Константин Попов е предложен за началник на отбраната

 

Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на генерал-лейтенант Константин Попов за началник на отбраната, считано от 9 февруари 2016 г.

Предложението на кабинета включва освобождаване на генерал-лейтенант Попов от заеманата досега длъжност „заместник-началник на отбраната“.

 

Одобрени са проектите на гаранционни споразумения за финансиране

на Националната програма за саниране чрез ББР

 

Правителството одобри гаранции във връзка с две заемни споразумения за финансиране изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма за саниране).

Първият одобрен проект е на Гаранция, платима при първо поискване, дадена от България в полза на банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау във връзка със заемно споразумение в размер до 100 млн. евро, сключено между КфВ и Българската банка за развитие. Вторият проект е на Гаранционно споразумение между България и Банката за развитие на Съвета на Европа във връзка с Рамково споразумение за заем на стойност 150 млн. евро между ББР и БРСЕ.

Гаранциите се предоставят на основание Закона за държавния бюджет за 2016 г., който предвижда издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на ББР за финансиране на Националната програма за саниране в размер до валутната равностойност на 1 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

 

 

Одобрен е проект на Гаранционно споразумение между България и ЕБВР

 

Правителството одобри проект на Гаранционно споразумение между България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за предоставяне на държавна гаранция за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките като основа за водене на преговори. Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговорите и да подпише Споразумението при условие за последваща ратификация.

Заемът в размер на 300 милиона евро, който ще бъде предоставен от ЕБВР, ще попълни резервите на Фонда и ще подпомогне оптимизирането на структурата му на финансиране. С получения финансов ресурс Фондът ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост в дългосрочен план.

 

Капиталът на „ТЕРЕМ“ ЕАД ще бъде увеличен

със стойността на пет имота

 

Министерският съвет прие решение за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ“ ЕАД със стойността на непарична вноска, представляваща пет недвижими имота – частна държавна собственост. Те се намират в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, и са с обща площ 440 дка. В тях са построени две сгради, навеси, наблюдателен пост, подобрения и съоръжения.

Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции на стойност, равна на стойността на имотите. Оценката ще се извърши от независим оценител.

 

 

Министерството на правосъдието ще закупи имот

за Учебно възстановителения център към затвора

в Ловеч

 

Правителството възложи на министъра на правосъдието да закупи частен имот от 6 дка в местността „Козещица” край троянското село Чифлик. Теренът ще бъде закупен на цена не по-висока от 2 хил. лв. и ще се ползва за нуждите на Учебно възстановителниян център към затвора в Ловеч. Той е необходим за осигуряване на водоснабдяване за УВЦ.

С други решения кабинетът прехвърли държавни имоти на общините Годеч, Бургас и Нова Загора.

Теренът, който ще ползва община Годеч, е с площ 15,2 дка. Той ще послужи за бъдещи инвестиции, разкриващи нови работни места. За тази цел общината има разработен проект, с който ще кандидатства по Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Четирите сгради в имота ще бъдат ремонтирани, за да се създадат условия за туризъм.

Имотът, който община Бургас ще ползва за реализиране на инженерно-техническа инфраструктура, се намира в Промишлена зона „Север” и е с площ 10,8 дка.

Поради преобразуването на Професионалната гимназия по селско стопанство в Нова Загора от училище към МЗХ в общинско училище, сградите на гимназията се прехвърлят в собственост на местната власт. Придобивайки ги, общината ще има възможност да подобри материално-техническата база на учебното заведение и качеството на професионалното образование в него.

 

За ратификация е предложено споразумението

за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС

 

Правителството предлага на Народното събрание нов законопроект за ратификация на Учредителното споразумение за създаване на Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка. С решението си кабинетът оттегля внесения към момента проект за ратификация.

Промяната се налага с оглед предоставянето на парламента на технически коректен превод на документа и уеднаквяване на терминологията с проектозакона, с което ще се актуализира и списъкът на дръжавите-членки на ЕС, подписали документа по време на конференцията в Ла Валета през ноември м. г., както и на тези държави, които предстои да го подпишат.

Фондът отразява иновативния подход на ЕС за ефективно обединяване на ресурси от различни източници за финансиране в единен, бърз и гъвкав инструмент, който ще се използва за търсене на спешни и конкретни резултати в чувствителни и бързо променящите се към нестабилност райони. Фондът цели да се съберат вноски от държавите-членки и други донори, с което да се постигне по-голяма съгласуваност и да се намали рискът от раздробяване на помощта, като същевременно се предостави на ЕС платформа за по-силна политическа видимост и засилен ангажимент със страните на произход и транзит.

 

 

За ратификация е предложено изменение

на Кредитното споразумение за структурен програмен заем между България и ЕИБ

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Изменение №1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписано от българска страна на 28 декември 2015 г.

Кредитното споразумение е сключено през 2007 г. с цел осигуряване на необходимия ресурс за национално съфинансиране на проектите, изпълнявани по оперативните програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“, със средства от структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007-2013 г. Изменението му цели удължаване на сроковете за усвояване, преразпределение и връщане на средства от заема с цел оптимално приключване на дейностите по Кредитното споразумение при минимални разходи за бюджета. Промяната е обусловена от обвързаността на финансирането от това споразумение с приключването на програмния период 2007-2013 г., както и поради факта, че голяма част от проектите, за които ЕИБ е одобрила ползването на средства от заема, все още са в процес на изпълнение и по тях предстоят плащания в частта за национално съфинансиране.

 

 

Утвърдено е българо-словашкото споразумение

за осигуряване на социален отдих на служителите

от МВР

 

Правителството утвърди подписаното през ноември м. г. споразумение между министерствата на вътрешните работи на България и на Словакия за сътрудничество в областта на социалния отдих.

На 31 декември 2015 г. изтече срокът на действие на подписаното през 2012 г. аналогично споразумение, на основата на което ежегодно се осъществява безвалутен обмен на групи почиващи служители на двете министерства в почивни станции на другата страна. Новото споразумение ще доведе до продължаване на успешното сътрудничество в сферата на социалния отдих между вътрешните ведомства на България и Словакия.

 

 

Правителството се запозна с резултатите

от три заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от три заседания на Съвета на Европейския съюз – по икономически и финансови въпроси, по земеделие и рибарство и „Общи въпроси“.

На заседанието на ЕКОФИН, което се проведе на 15 януари в Брюксел, Нидерландското председателство представи приоритетите и работата си през първата половина на 2016 г. Направен беше преглед на изпълнението на законодателните инициативи относно изграждането на банковия съюз. В рамките на Европейския семестър финансовите министри приеха заключенията по Годишния обзор на растежа за 2016 г. и по Доклада за механизма за предупреждение и одобриха специфичните препоръки за икономическата политика на еврозоната като цяло.

Заседанието на Съвета по земеделие и рибарство беше проведено на 14 и 15 декември 2015 г. в Брюксел. На него бе постигнато политическо споразумение по отношение на възможностите за риболов за някои рибни запаси за 2016 г. в Черно море. Основният елемент в предложението бе запазването на нивата на общия допустим улов за калкан и трицона на нивата от 2015 г., въпреки че първоначалното предложение на Комисията предвиждаше намаляване на квотата за калкан със 100% и въвеждане на нулева квота за черноморската бодлива акула.

В рамките на заседанието делегациите на Унгария, България, Полша, Чехия и Словения изразиха опасенията си за качеството на внасяния в ЕС мед и конкурентоспособността на сектор „Пчеларство” в Европа. Държавите изтъкнаха необходимостта контролните служби да разполагат с подходящи аналитични методи за откриване на измами по отношение на безопасността на храните и автентичността на продукта. Комисията посочи, че предвижда публикуването на доклад относно функционирането на аналитичните методи за меда.

Правителството одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 18 януари в Брюксел. На него бе разгледан дневният ред за предстоящото заседание на Европейския съвет на 18 и 19 февруари, който включва дискусии относно преговорите с Обединеното кралство, миграцията и одобряване на препоръките за икономическата политика на държавите от еврозоната.

 

 

Татяна Петкова е новият областен управител

на Сливен

 

Правителството назначи Татяна Петкова за областен управител на Сливен на мястото на Димитър Сяров, който е подал молба за освобождаването му от поста.

Татяна Петкова е с 34-годишен педагогически стаж. В последните десет години е директор на Професионална гимназия по механотехника в Сливен. Преди това е работила като учител. Има магистърски степени от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по математика, и от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – по организация и управление на образованието, професионална квалификация – педагог. Владее руски, английски и немски език.

 

 

 

 

 

 

Продължаването на съдебната реформа е приоритет в законодателната програма на правителството през първото полугодие на 2016 г.

 

Правителството прие законодателната си програма за първите шест месеца на 2016 г. В нея са включени 73 проекта, като сред тях са предложения за промени в приоритетни за правителството области като правосъдието, сигурността, отбраната, образованието, земеделието, здравеопазването и др.

Със законопроектите, които ще предложи Министерството на правосъдието, ще продължи реформата в съдебната система. Ведомството разработва и ще представи в МС промени в Закона за съдебната власт, в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.

С промени в Търговския закон МП ще се фокусира върху предотвратяването на злоупотреби чрез въвеждането на две последователни нотариални удостоверения – на подписа и съдържанието на документи, с които се прехвърля предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на документи, с които се прехвърлят дружествени дялове и се вземат решения от Общите събрания на сътрудниците в ООД.

Вицепремиерът по координацията на европейските политики и институционалните въпроси трябва да представи законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Ключово е създаването на единен независим антикорупционен орган, който да обединява функциите на съществуващи звена с основна роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и интереси и да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси.

Продължаване на административната реформа във вътрешното министерство ще гарантира законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР. С промените ще се прецизира действащата уредба и ще се създаде Държавно предприятие – Център за предоставяне на услуги. Предвидено е и извеждане на Дирекция „Специална куриерска служба“ и преминаването й в Държавна комисия за сигурност на информацията.

Военното министерство работи по промени в законите за отбраната и въоръжените сили на Република България, за военната полиция и този за резерва и въоръжените сили.

Разгледаните на днешното правителствено заседание предложения за изменения в Закона за публичните финанси е сред проектите на Министерството на финансите.

 

 

Облекчават се административни процедури

при ОВОС и екологична оценка

 

Правителството променени Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми.

С промените се постига обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на Закона за опазване на околната среда. Това намалява административната тежест и води до ускоряване на инвестиционния процес при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. Промените облекчават процедурите по ОВОС и ЕО чрез по-детайлно указване на необходимите действия, които участващите в процеса страни следва да предприемат, както и на реда за провеждането им. Измененията гарантират обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

 

 

С промени в Закона за публичните финанси

се въвежда ред за откриване на процедура

по финансово оздравяване на общини

 

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложението до Народното събрание се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.

В законопроекта са дефинирани условия, наличието на които показва до каква степен общините са с финансови затруднения. Когато се установи, че са налице три или повече от условията, е предвидено кметът на общината да уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение и да предложи на общинския съвет откриване на процедура за финансово оздравяване. Предвидено е общинският съвет с решение да открие процедура за финансово оздравяване, да възложи на кмета на общината да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. След това общинският съвет с решение определя срока на процедурата за финансово оздравяване (от една до три години) и приема плана за финансово оздравяване. В законопроекта е предвидено бюджетът на община с открита процедура за финансово оздравяване да се съгласува предварително с министъра на финансите и да се разглежда от общинския съвет заедно със становището на министъра на финансите. Временните безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок на възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване.

Процедура по финансово оздравяване ще могат да стартират общини с риск от наличие на необезпечени задължения, което от своя страна е свързано с увеличение на дефицита по техните бюджети. Необходимостта от финансово оздравяване на общини с финансови затруднения е израз на усилията за ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат възможности за реализиране на допълнителни мерки в приходите и разходите при съобразяване с рисковете за увеличаване на просрочените задължения.

Със законопроекта се предлагат и други промени, които поясняват и отговарят на поставени в периода на действие на Закона за публичните финанси въпроси относно прилагането на определени разпоредби.

С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат и промени в други закони с цел тяхното синхронизиране съобразно принципите, правилата и терминологията, заложени в Закона за публичните финанси.

 

 

Намаляват се такси за аеронавигационно обслужване

 

Правителството направи изменения на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България. С тях се утвърждава нова такса за аеронавигационно обслужване от 22,68 евро и нов лихвен процент за закъснели плащания в размер на 10,06% на годишна база. До момента таксата за прелитане във въздушното пространство на страната беше 30,99 евро, а лихвеният процент за просрочено плащане – 10,30.

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и покриват необходимите средства за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията. Те се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Eвроконтрол) и Европейската комисия. Намаляването на таксите произтича от значителното увеличаване през последните години на трафика над България и схемата за повишаване на ефективността, прилагана от Европейската комисия. Това утвърждава ДП „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) като ключов и конкурентоспособен фактор в Югоизточна Европа за прилагане на инициативата Единно европейско небе.

Промените предвиждат и намаление на осреднената такса за аеронавигационно обслужване на летище София от 415,57 лева на 414,41 лева, което е следствие от предприетите мерки за оптимизиране на дейността на ДП РВД и на най-голямото летище в страната. Няма промяна в таксите на останалите международни летища в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица.

Новият размер на таксите влиза в сила от 1 януари 2016 година.

 

 

Служители на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“

 

Част от служителите на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“. Това става с одобрени от правителството промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

С постановлението се отразяват промени във връзка със закриването на Контролно-техническата инспекция. Предлагат се и изменения с цел оптимизация и подобряване организацията на работа в Министерството и прецизиране на функции на отделни административни звена.

Предвидената промяна в числеността на персонала и на областните дирекции „Земеделие“ осигурява необходимия административен капацитет за провеждане на технически прегледи на техниката, извършване на контрол по техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, изготвяне на график за техническите прегледи, прилагане на принудителни административни мерки.

Допълнителните щатове се осигуряват за сметка на персонала от закритата Контролно-техническа инспекция и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.

Прието беше и постановление за промяна в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. С нея дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ е определена за компетентното структурно звено, което ще подпомага министъра при изпълнение на функциите му на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Предмет на възлагане са обществени поръчки за доставки на стоки – лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, вписани в публичен електронен регистър към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти.

С постановлението се създават административно-организационни предпоставки за изпълнение на Концепцията за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, а именно централизирано договаряне на лекарствени продукти с цел сключване на рамкови споразумения за доставки от името и за сметка на лечебни заведения.

 

 

Осигурени са допълнителни средства

за обсерваториите и планетариумите към МОН

 

Правителството одобри промяна в решението си от 2015 г., с което са приети стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

С промяната се осигуряват 81 хил. лв. за финансиране на шестте астрономически обсерватории и планетариуми – обслужващи звена в системата на народната просвета.

 

 

Държавата гарантира 50 млн. лв. за кредитиране

на студенти и докторанти за 2016 г.

 

Правителството издаде държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв. Средствата са предвидени в държавния бюджет и с тях ще се гарантират новите отпуснати кредити по закона през годината.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

Днешното решение създава възможност министърът на образованието и науката да подпише от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с четирите банки, сключили типов договор с МОН за кредитиране на студенти и докторанти – „Банка ДСК”, „Райфайзенбанк (България)”, „Алианц Банк България” и „Юробанк България”.

 

 

 

 

 

 

 

България ще предостави 150 000 евро

за осигуряване на прехраната на бежанците

в съседните на Сирия държави и за достъп

до образование на сирийските деца

 

България ще направи доброволни вноски към Световната продоволствена програма (СПП) и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) за осигуряване на прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и достъпа до образование на сирийските деца. Вноските ще бъдат обявени от министър-председателя в качеството му на ръководител на българската делегация на Международната конференция на високо равнище, която ще се проведе на 4 февруари в Лондон.

България поема ангажимент да предостави общо 150 000 евро, от които 100 000 евро чрез СПП и 50 000 евро чрез УНИЦЕФ за справедливия достъп до качествено образование на вътрешно разселените и/или деца извън училище. До момента страната ни е участвала с финансов принос във всички донорски конференции за Сирия, които се провеждат ежегодно.

Конференцията в Лондон си поставя като основни цели значителното увеличаване на финансирането, необходимо за справяне с тежката хуманитарна ситуация в Сирия и съседните страни, създаване на възможностите за трудова заетост и образование на бежанците, както и защита на цивилното население и осигуряване на достъп на хуманитарните организации до нуждаещите се от помощ.

РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3.02.2016 | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди