Тяхното участие ще е 6 месеца и те ще оказват техническа помощ. Това е максималният срок, който законът позволява. "Това е част от нашите задължения", подчерта Ненчев.

Българските военни в Турция ще извършват наблюдение и контрол. Ненчев подчерта, че това не са пилоти. Техните дейности са свързани с охраната на въздушното пространство над Турция.

Министърът обяви, че днес на правителсвеното заседание е внесено предложение за увеличаване на заплатите по трудово правоотношение и то е минало. "То е във връзка с едно министерско постановление, което трябва да спазим", изтъкна той. https://news.bg