изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-03-28 @ 17:46 EET
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ    
РекламиО Б Я В А   ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                        О Б Я В Я В А

І.Публичен търг на 27.12.2016 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

             1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:  Поземлен имот с идентификатор 72271.501.2124 по КК на гр.Тервел  с площ 0.410 дка (Четиристотин и десет  кв.м.) с начална тръжна цена 2 652.00 (Две хиляди шестстотин петдесет и два  лева).

           2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:  Поземлен имот с идентификатор 72271.501.486  по КК на гр.Тервел с площ 0.480 дка (Четиристотин и осемдесет  кв.м.) с  начална тръжна цена 3 263.00 (Три хиляди двеста шестдесет и три лева).

            3.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  № 72271.501.2063 по КК и КР на гр.Тервел с площ  0.496 дка (Четиристотин деветдесет и шест  кв.м)  с начална тръжна цена 3 993.00 (Три хиляди деветстотин деветдесет и три лева).

                4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  № 72271.501.2062 по КК и КР на гр.Тервел с площ  0.492 дка (Четиристотин деветдесет и два  кв.м)  с начална тръжна цена 3 962.00 (Три хиляди деветстотин шестдесет и два лева).

              5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 72271.501.2028 по КК на гр.Тервел, отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 510.00( петстотин и десет  кв.м) с начална тръжна цена 3 142.00( Три хиляди сто четиридесет и два лева)              

             6.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 72271.501.2029 по КК на гр.Тервел, отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 515.00 (петстотин и петнадесет  кв.м) с начална тръжна цена 3 170.00( Три хиляди сто и седемдесет лева)

            7.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 72271.501.2027 по КК на гр.Тервел, отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 510.00( петстотин и десет  кв.м) с начална тръжна цена 3 142.00( Три хиляди сто четиридесет и два лева).                        8.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 043161 по начин на трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Мали Извор  с  площ от 4.694 дка (Четири хиляди шестстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена  5 596.00 ( Пет хиляди петстотин деветдесет и шест лева)

              9.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 008022 по начин на трайно ползване : Нива – земеделска земя по КВС на с.Мали Извор  с  площ от 8.529 дка (Осем хиляди петстотин двадесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена  10 112.00 ( Десет хиляди сто и дванадесет  лева)

              10.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 009010 по начин на трайно ползване : Нива – земеделска земя по КВС на с.Мали Извор  с  площ от 6.002 дка ( Шест хиляди и два квадратни метра) с начална тръжна цена  7 116.00 ( Седем хиляди сто и шестнадесет  лева)

             11.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034220 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)   

            12.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034221 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

           13.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034222 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

           14.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.499 дка(четиристотин деветдесет и девет  кв. м) ПИ № 034223 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  677.00( Шестстотин  седемдесет и седем  лева) 

           15.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034224 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева) 

         16.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034225 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

          17.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034226 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

          18.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034227 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

         19.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034228 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

        20.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034230 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

        21.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034231 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

       22.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034232 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет  лева)

       23.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин кв. м ) ПИ № 034233 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  679.00(  Шестстотин  седемдесет и девет лева)

      24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.497дка(четиристотин деветдесет и седем кв. м ) ПИ № 034234 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  675.00( Шестстотин  седемдесет и пет лева) 

      25. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: ведомствен път с площ 0.434 дка(четиристотин тридесет и четири кв. м ) ПИ № 103003 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  595.00

(  Петстотин  деветдесет и пет лева) 

      26. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: местен път с площ 0.773 дка(седемстотин седемдесет и три кв.м) ПИ № 000108 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  1060.00(  Хиляда и шестдесет лева)

         27.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.49.3 по КК на гр.Тервел, с площ 3.493 дка( Три хиляди четиристотин деветдесет и три  кв. м )  с начална тръжна цена  4 768.00(  Четири хиляди седемстотин шестдесет и осем лева) 

         28.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.49.52 по КК на гр.Тервел, с площ 0.533 дка( Петстотин тридесет и три  кв. м )  с начална тръжна цена   734.00(  Седемстотин тридесет и четири  лева) 

         29.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72271.49.60 по КК на гр.Тервел, с площ 0.413 дка( Четиристотин и тринадесет кв. м )  с начална тръжна цена   567.00(  Петстотин шестдесет и седем лева) 

         30. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 000083 по начин на трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Зърнево  с  площ от 7.574 дка ( Седем хиляди петстотин седемдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена  14 632.00 ( Четиринадесет  хиляди шестстотин тридесет и два лева)

         31.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041111 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

        32.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041118 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

        33.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041124 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

       34.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041131 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева) 

     35.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041137 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

     36.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041139 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

     37.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041142 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

     38.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041143 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

      39.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041144 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

     40.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041148 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

     41.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041149 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

     42.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041150 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

      43.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041153 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

      44.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041154 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева)

      45.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041155 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00(  Петстотин петдесет и три  лева

      46.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.819 дка( осемстотин и деветнадесет кв. м ) ПИ № 041157 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  906.00(  Деветстотин и шест   лева)

       47.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041158 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       48.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041159 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       49.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041161 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       50.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041162 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       51.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041163 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       52.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.608 дка( шестстотин и осем кв. м ) ПИ № 041164 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  673.00( Шестстотин седемдесет и три    лева)

       53.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041165 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева)

       54.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041166 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева )

      55.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041167 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева

      56.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.977 дка( деветстотин седемдесет и седем кв.м) ПИ № 041168 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена 1081.00( Хиляда осемдесет и един лева)

      57.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин кв. м ) ПИ № 041169 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  553.00( Петстотин петдесет и три    лева).

      58.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.670 дка( шестстотин и седемдесет кв. м ) ПИ № 041170 по КВС на с.Каблешково  с начална тръжна цена  741.00( Седемстотин четиридесет и един лева)

             II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 23.12.2016 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

 

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  01.12.2016 г. до 15.00 часа на  23.12.2016 г. от стая № 109 в Община Тервел.

 

            IV. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на  23.12.2016 г . в деловодството на Община Тервел.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди