изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-02-22 @ 09:34 EET
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ    
РекламиОБЯВА

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ

Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ
                                        О Б Я В Я В А
І.Публичен търг на 01.08.2017 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :
1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 023018  по начин на трайно ползване: Друг жилищен терен по КВС на с.Ангеларий с площ от 1.017 дка  (Хиляда и седемнадесет квадратни метра)с начална тръжна цена 1 419.00 (Хиляда четиристотин и деветнадесет лева)
2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ № 023070  по начин на трайно ползване: Друг жилищен терен по КВС на с.Ангеларий с площ от 1.912 дка (Хиляда  деветстотин и дванадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена  2 667.00 (Две хиляди шестстотин шестдесет и седем лева )
3. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 023080  по  начин на трайно ползване: друг жилищен терен по КВС на с. Ангеларий с площ от 1.702 дка (Хиляда седемстотин и два квадратни метра) с начална тръжна цена 2 374.00 (Две хиляди триста седемдесет и четири лева).
4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ № 023081 по начин на трайно ползване: Друг жилищен терен по КВС на с. Ангеларий с площ от 1.975 дка (Хиляда деветстотин седемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена    2 755.00 (Две хиляди седемстотин петдесет и пет лева )
5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване Дворно място отредено за  жилищно строителство с площ от 1000 кв.м (Хиляда квадратни метра), кв.9 УПИ XII по РП на с.Каблешково с начална тръжна цена   2 222.00 (Две хиляди двеста двадесет и два лева)
6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване  поземлен имот  отреден за индивидуално жилищно строителство с идентификатор 72271.501.2083  по КК на гр.Тервел с площ от 409 кв.м. (Четиристотин и девет квадратни метра)с начална тръжна цена  3976.00 (Три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева)
7. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022003  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.299 дка (Двеста деветдесет и девет   квадратни метра) с начална тръжна цена   368.00 (Триста шестдесет и осем лева)
8. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022004  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.301 дка (Триста и един квадратни метра) с начална тръжна цена   370.00 (Триста и седемдесет лева)
9. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022008  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.311 дка (Триста и единадесет квадратни метра) с начална тръжна цена   383.00 (Триста осемдесет и три лева)
10. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022010  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.330 дка (Триста и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена   406.00 (Четиристотин и шест лева )
11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022012  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.321 дка (Триста двадесет и един  квадратни метра)с  начална тръжна цена   395.00 (Триста деветдесет и пет  лева )
12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022015  по начин на трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.309 дка (Триста и девет квадратни метра)с начална тръжна цена 380.00 (Триста и осемдесет лева )
 13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022021  по начин на трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.310 дка (Триста и десет квадратни метра) с начална тръжна цена  381.00(Триста  осемдесет и един лева )
14.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022023  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.279 дка (Двеста седемдесет и девет  квадратни метра) с начална тръжна цена  343.00 (Триста  четиридесет и три  лева)
15. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022024  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.260 дка (Двеста и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 320.00 (Триста и двадесет лева )
16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022027  по начин на трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.290 дка (Двеста и деветдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 357.00 (Триста петдесет и седем лева)
17. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022028  по начин на трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.270 дка (Двеста и седемдесет квадратни метра)с начална тръжна цена  332.00 (Триста тридесет и два лева )
            18.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022031  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.250 дка (Двеста и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  308.00(Триста и осем лева )
19. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022037  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.263 дка (Двеста шестдесет и три квадратни метра) с начална тръжна цена 323.00 (Триста двадесет и три  лева )
20. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022038  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.265 дка (Двеста шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 326.00 (Триста двадесет и шест  лева )
 21. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022039  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.289 дка (Двеста осемдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена  355.00 (Триста петдесет и пет лева )
22. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022043  по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.281дка (Двеста осемдесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена 346.00 (Триста четиридесет и шест  лева )
23.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022047  по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.279дка (Двеста седемдесет и девет квадратни метра)с начална тръжна цена  343.00 (Триста четиридесет и три  лева )
24.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022048 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.271 дка (Двеста седемдесет и един квадратни метра)с начална тръжна цена  333.00 (Триста тридесет и три  лева )
25.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022049 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.281 дка (Двеста осемдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена  346.00 (Триста четиридесет и шест  лева)
26.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022053 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.266 дка (Двеста шестдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена  327.00 (Триста двадесет и седем  лева)
27.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022055 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с  площ от 0.261 дка (Двеста шестдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена  321.00 (Триста двадесет и един лева)
28.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022057 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.260 дка (Двеста и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  320.00 (Триста двадесет  лева)
29. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022059 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.265 дка (Двеста шестдесет и пет квадратни метра)с начална тръжна цена  326.00 (Триста двадесет и шест лева)
30.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022065 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.311 дка (Триста и единадесет квадратни метра) с начална тръжна цена  383.00 (Триста осемдесет и три  лева)
31.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022069 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.300 дка (Триста  квадратни метра) с начална тръжна цена 369.00 (Триста шестдесет и девет  лева)
32.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022070 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.310 дка (Триста и десет квадратни метра)с начална тръжна цена 381.00 (Триста осемдесет и един лева)
33. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022072 по начин на трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.299 дка (Двеста деветдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена  368.00 (Триста шестдесет и осем лева)
34.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022074 по начин на трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.401 дка (Четиристотин и един квадратни метра)с начална тръжна цена 493.00 (Четиристотин деветдесет и три  лева)
            35.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022075 по начин на трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.305 дка (Триста и пет квадратни метра)с начална тръжна цена  375.00 (Триста седемдесет и пет лева)
               36.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028017  по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена 615.00( Шестстотин и петнадесет  лева).  
               37.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028030  по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена 615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
             38.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028073  по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена 615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
                 39.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028089 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
                 40.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028105 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
                   41.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028109 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
                     42.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028113 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
                   43.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) ПИ № 028119 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  615.00( Шестстотин и петнадесет  лева) 
              44.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 1.500 дка( Хиляда и петстотин  кв. м ) ПИ № 028128 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  1 845.00(Хиляда осемстотин четиридесет и пет лева).
              45.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 1.000 дка( Хиляда  кв. м ) ПИ № 028129 по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена  1230.00( Хиляда двеста и тридесет лева) 
     46.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ 72271.68.12 по начин на трайно ползване: Друг вид нива по КК гр.Тервел с площ от 4.174 дка (Четири хиляди сто седемдесет и четири квадратни метра)с начална тръжна цена  6 068.00 (Шест хиляди шестдесет и осем  лева)
47.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.68.224 по начин на трайно ползване: Друг вид нива по КК гр.Тервел с площ от 0.876 дка (Осемстотин седемдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 1 270.00 (Хиляда двеста и седемдесет  лева)
48.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване ПИ 054107 по начин на трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Орляк с  площ от 4.700 дка (Четири хиляди и седемстотин квадратни метра) с начална тръжна цена 7 596.00 (Седем хиляди петстотин деветдесет и шест лева)
   49.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване УПИ ХХХI-74, кв.2 по РП на с.Честименско по начин на трайно ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 1.180 дка (Хиляда сто  и осемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 2 604.00  (Две  хиляди шестстотин  и четири лева)
              50.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 20.995 дка( Двадесет хиляди деветстотин деветдесет и пет  кв. м ) ПИ № 043055  по КВС на с.Орляк с начална тръжна цена 34 173.00(Тридесет и четири хиляди сто седемдесет и три лева )
51. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 037001  по КВС на с.Честименско с площ от 141,430 дка (Сто четиридесет и един декара и четиристотин и тридесет квадратни метра) с начин на трайно ползване – Лозе с начална тръжна цена  234 420.00 лв. (Двеста тридесет и четири хиляди четиристотин и двадесет лева)
52. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 033001  по КВС на с.Жегларци с площ от 211,775 дка (Двеста и единадесет декара и седемстотин седемдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване – Лозе с начална тръжна цена  341 222.00 лв. (Триста четиридесет и една хиляди двеста двадесет и два лева)
53. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 041001 по КВС на с.Поп Груево с площ от 48,957 дка (Четиридесет и осем декара и деветстотин петдесет и седем квадратни метра) с начин на трайно ползване – Лозе с начална тръжна цена 69 080.00 (Шестдесет и девет хиляди и осемдесет лева)
            54. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска собственост, представляващ – друг жилищен терен ПИ 037017 по КВС на с.Жегларци  площ на имота 3.870 дка( Три хиляди осемстотин и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  7 929.00(Седем хиляди деветстотин двадесет и девет лева)
             ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 31.07.2017 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.
    ІІI. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  01.07.2017 г. до 15.00 ч. на  31.07.2017 г. от стая № 109 в Община Тервел.
            IV.Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на  31.07.2017 г . в деловодството на Община Тервел.
            V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 09.00  до 15.30 часа до 31.07.2017 год.,след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна заявка за оглед.


 


Сходни връзки

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди