изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-07-12 @ 02:12 EEST
НАД 50 ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА    
Интервюта Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков пред НДТ

- Г-н Петков, за поредна 49 година фолклор ще огласи местността „Славната канара“ по време на събора „Песни и танци от слънчева Добруджа”. С какво този празник привлича не само изпълнители, но и жителите на общината, любители на фолклора и българщината, които се стичат от цялата страна?
- Община Добричка заслужено се гордее с изключително богатите си културни традиции и ритуали. С годините фолклорните обичаи, песните и танците от региона биват предавани на следващите поколения и съхранявани от множество самодейни състави и читалищни групи. Поле за изява те намират в широкия набор от събития и фестивали, насочени към местния фолклор, каквито се организират ежегодно. Богатата история на читалищата е ясен знак за дългогодишните културни традиции в общината. Наред със стремежа за опознаване и предаване на традиционните местни обичаи, свързани с християнския празничен календар, читалището е и център на художественото, музикално и литературно творчество през годините.
Читалищата в община Добричка запазват живи местния бит и фолклор и предават знания за тях години наред. Те са активен участник в подготовката на съборите в населените места от общината, които благодарение на самодейците се превръщат в празници на фолклора, радвайки жителите и гостите с многообразие от изпълнения на местни състави. Съборът „Песни и танци от слънчева Добруджа” се превръща в празник на народното творчество и се представя не просто като събор, а като празник на духовното наследство – всичко онова, което се пази и пренася във времето. Хората в Добричка община и до днес пазят живи редица фолклорни обичаи, но най-ярък и очакван с нетърпение от жителите и гостите на общината си остава събора „Песни и танци от слънчева Добруджа”. Той привлича с разнообразни и колоритни изяви, красива природа и добра организация.

- Вие сте кмет от повече от година и половина. Каква е равносметката, която може да направите за този период? С кои от реализираните си цели се гордеете в най-голяма степен?
- В момента Община Добричка е финансово стабилна, ефективно се стопанисва и управлява общинската собственост. Постъпилите над 50 броя инвестиционни предложения дават надежда за по-добра устойчивост на местния бизнес и търсене на нови решения за по-добра заетост, по-високи приходи и в крайна сметка – по-добра жизнена среда в нашите села. Промяната в местната нормативна уредба стимулира младите фермери да работят в земеделието и да развиват животновъдство. За общинската инфраструктура полагаме ежегодни грижи и смея да заявя, че тя е в добро състояние. Разбира се, винаги може повече и се стремим към това – по-добри общински пътища и улици, по-добри обществени сгради, спортни площадки и други обекти и територии за обществено ползване. Считам, че прилагаме отговорна и последователна социална политика. Полагаме усилия Община Добричка да бъде средище на културата и на достъпно и качествено образование. Това е само част от постигнатото и няма как да не породи чувство на удовлетвореност.

- Община Добричка е реализирала и продължава да работи по редица проекти, свързани със социалните услуги, с какво те са важни за хората?
- Неблагоприятните демографски и социални процеси, характеризиращи се със застаряване на населението, увеличаване на относителния дял на самотните хора, лицата с увреждания и децата в риск, очертават тенденция към увеличаване броя на хората, нуждаещи се от социални услуги. За да отговорим на тези нужди стартирахме цялостен модел за подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефикасността на системите за социални услуги и използване на структурните фондове на ЕС. Целта е да се окаже подкрепа на лицата в неравностойно положение, за да останат в общността, както и да им се създадат по-добри условия за живот. Чрез реализацията на няколко проекта предоставихме услуги за грижа в семейна среда на болни, самотни възрастни лица и деца за подобряване качеството им на живот чрез превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. Създадохме възможности за повишаване качеството на живот на деца и семейства от уязвимите групи в общината и устойчиво предоставихме социални услуги в общността чрез разкриване на Център за обществена подкрепа. Формите на занимания и дейностите, включени в проекта, поставиха началото на една нова добра практика – за хармонизация на отношенията между децата и младежите в неравностойно положение, техните връстници и цялото общество. Това им даде възможност да се почувстват равнопоставени и значими. По този начин се установиха трайните принципи на Европейското общество: социална работа, специална закрила, равен достъп до различни форми за развиване на дарованията им. През 2017година администрацията работи по пет значими проекта. Първият „Равен шанс за всички деца в Община Добричка“ надгражда проект от предишния програмен период, чрез който се построи и оборудва Общностен център в с. Стефаново. Фокусът е насочен към повишаване на разбирането за ранното детство като изключително важен период за осигуряване на благополучието на детето, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Услугите са с голям мобилен компонент, част от тях се предоставят в Общностния център в с. Стефаново, в домовете на потребителите или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.    За предоставяне на услугите се подбра персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори. Те работят в интердисциплинарни екипи и координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи в общината. Проектът е на стойност 588 078.48 лв., с продължителност 26 месеца и ще приключи на 31.12.2018 г. Вторият проект е „Осигуряване на топъл обяд в Община Добричка“. Реализацията му и предоставянето на социалната услуга обществена трапезария са насочени към нуждаещите се лица, в риск от бедност. Потребителите от целевите групи ще получат топъл обяд. Предоставя се разнообразно седмично меню, осигурява се балансирано хранене, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
В резултат на изпълнението на проекта 240 лица от общината ще получават топъл обяд в продължение на 15 месеца, ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще допринесе за намаляване на бедността и на социалната им изолация. Третият проект „АКТИВНОСТ“ ще разнообрази социалните услуги и разшири обхвата им на терен. Ще се увеличи броя на лицата, предоставящи услуги за лична помощ. Ще се осигури достъп до гъвкава грижа за деца с увреждания, увеличаване на човешките ресурси в социалните услуги и професионалното им развитие, устойчива заетост в малките населени места, образователни и консултантски услуги за професионална реализация, поддържане от квалифицирани лица на инфраструктура в община Добричка. Ще бъдат включени най-малко 70 лица и деца, на които ще се подобри качеството на живот, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда. Общата стойност на проекта е 355 333.52 лева и ще продължи до 31.12.2018 г. Четвъртият проект е „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Добричка“ по схема „Независим живот“. Определени са потребностите на целевите групи от социални услуги при обичайни ежедневни дейности, при осъществяване на социални контакти, необходимост от здравни услуги. До момента са обхванати 95 лица с увреждания и техните семейства и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Проектът даде възможност да закупим нов специализиран автомобил за хората с увреждания. Специализираното транспортно средство повишава независимостта на лицата с увреждания чрез подобряване на достъпа им до социални и здравни услуги. То е специално оборудвано и се използва само за транспорт на потребители с увреждания от техния дом до Центъра, други социални услуги в общността, здравни заведения, институции и обратно. По желание на потребителите се организират кратки екскурзии, посещения на културни събития и др. Петият проект „Детска академия за толерантност в Община Добричка“ е насочен да допринесе за постигането на устойчиви резултати върху овладяването на български език, социализацията и интеркултурното образование в рамките на 30 детски градини на територията на общината.
Взаимодействието между семейството и детската градина е естествен безусловен, социален процес, подчинен на няколко основни цели: образование, възпитание и подготовка на детето за реализация в живота. Обединяването в една система на целите на семейното и общественото възпитание се налага като приоритет на съвременното образование. Детската градина е институцията, която дава пространство за реализиране на така желаното и необходимо сътрудничество между педагози, родители и общественост в името на детето.
Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация. Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас. Общата сума е 471 708,00 лв., а срокът за изпълнение е 27 месеца, до 31.12.2018 г.

- Лятото е сезон за почивка, но и за много работа. Кои са по-мащабните ремонтни дейности, свързани с пътища, сграден фонд, които са предвидени и какво финансиране има за тях?

- В строителната програма на Общината са предвидени 242 318 лева за основни и текущи ремонти на социалната инфраструктура, като ще се извършат ремонти на сградите на кметствата в пет населени места, на читалищата в три населени места. В 4 населени места се предвижда да се направят ремонти на здравните служби, а в три населени места - на сградите на домашен социален патронаж. Предвиден е ремонт на младежкия дом в с. Одринци и на детската градина в с. Стожер. Предстои да се извършат основни и текущи ремонти по улиците на 50 села на обща стойност 1 012 447, като ще се ремонтират асфалтовите настилки на улиците в 37 села. В 11 села е предвидено да се изградят нови и да се ремонтират старите шосировки. Изграждат се нови тротоари и се подменят тротоарни настилки в 5 села. На определени участъци от десет общински пътя, осигуряващи достъпа до 23 населени места, ще се извършат основни ремонти, като в изолирани участъци ще се извърши и текущ ремонт. Стойността на строителството е 605 585 лева.

- Какъв е инвеститорският интерес към община Добричка? Тази година бе приета Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. Как тя ще привлича нови инвеститори?

- Измененията в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) от февруари и юли 2013 година предвиждат възможността за издаване на сертификат за общински инвестиции клас В и предоставяне на съответни стимули свързани с него. С приетата Наредба се уреждат условията и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“ и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ).
Насърчаването на инвестициите по тази Наредба се извършва основно чрез административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване. Очаквани резултати от приемане на Наредбата са възможността проектите с общинско значение да се насърчават, като инвестиции клас „В“, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията в Наредбата. Целта е подобряване на инвестиционния климат в общината. С Наредбата се въвеждат и ефективни мерки за контрол и отговорности на инвеститорите. За последната година в община Добричка са постъпили повече от 50 броя инвестиционни предложения, както следва – 16 са за изграждане на водовземни съоръжения за напояване на различни насаждения; 6 – за изграждане на складове за съхранение на селскостопанска продукция; 3 – за създаване на лавандулови насаждения с обща площ над 364 дка; 3 – за изграждане на дестилерии за добив на етерични масла; 2 – за увеличаване броя на пчелните семейства; инвестиционно предложение за възстановяване работата на „Свинекомплекс Козлодуйци”; има предложение за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора" в с. Ломница и други.

- Какви са очакванията на земеделските производители предвид предстоящото прибиране на реколтата?
- Земеделските производители са доволни от големите снежни преспи и не крият очакванията си за добра реколта. Падналата снежна покривка се отрази добре върху зърнено-житните култури. Дебелият сняг предпази посевите от ниските температури, които стигнаха до -18 градуса. Общото състояние на посевите от пшеница и ечемик е много добро. Въпреки забавянето поради дългата зима, през май и началото на юни развитието на културите протече с ускорени темпове при наднормени температури и наличие на добри почвени запаси от влага, вследствие падналите валежи, което е предпоставка за добра и качествена реколта. Поради хладната пролет пшеницата закъснява в развитието си с 10-15 дни, но надявам се да успее да компенсира. Хладната пролет и липсата на валежи обаче имат един плюс – почти няма наличие на болести. Тези дни молитвите за повече дъжд на стопаните се сбъдват. Очакваме много добра реколта от пшеница, средните добиви ще надскочат 550 кг/ дка, каквито бяха и миналата година. Добруджа е най-големият производител в страната на пшеница. Засетите площи със зърнената култура през тази стопанска година на територията на общината са 305 365 дка, като се отчита незначително намаляване на засетите площи в сравнение с предходната стопанска година – 316 077 дка. Бих искал да отбележа, че освен добре познатите в сеитбата традиционни пролетни култури, през 2017 г. се засяха и нови: грах, леща, нахут и др.

- Наскоро в Община Добричка се проведоха спортни празници на учениците. Смятате ли, че това е един от начините за задържане на младите хора в населените места?
- Община Добричка за първа година организира спортен празник под надслов „Да спортуваме заедно“. През април се проведе първият етап с участието на ученици от 13 основни училища. Предвижда се вторият етап – за участници над 18-годишна възраст, да се проведе през септември, като надпреварата ще бъде по футбол, волейбол, тенис на маса и шах. Целта е да се популяризира и масовизира спорта сред учениците и населението на територията на Община Добричка. Тази дейност е продиктувана от потребностите на младите хора от занимания и изяви, които да допринесат за тяхното пълноценно развитие и физическо здраве. Това е стъпка напред към създаването на привлекателна и приобщаваща среда, в която младежите да се чувстват значими и удовлетворени от постигнатите резултати. Надявам се спортният празник да се превърне в традиция и всяка година да привлича все повече участници от всички възрасти.

- В ежедневната си работа кметът на общината в определена степен разчита на екипа до себе си. Трудно ли се сформира работещ екип, каква е формулата той да е успешен?

- Не е лесна задача да се сформира успешен екип и точна формула или рецепта за изграждането му едва ли има. На практика изпълнението на основните цели и приоритети, които съм формулирал в програмата за развитие и управление на Община Добричка, както и развитието на Общината в по-дългосрочен план, зависи от екипа, с който работя още от началото на мандата. Мисля, че всеки е наясно със своите задължения и с чувство за отговорност се фокусира върху изпълнението на конкретните си задачи в името на успешното постигане на общите цели. Съгласуваме и координираме своите действия. Стараем се в нашия екип да цари дух на колегиалност и взаимно уважение, конструктивен диалог и коректност. Разбира се, понякога има сблъсък на различни мнения, но в името на ефективното разрешаване на проблемите се прави съвместно обсъждане на различни варианти за всеки казус поотделно. Проблемите трябва да се откриват навреме, за да се намират правилните решения и да се предприемат адекватни действия. И ако успяваме да преодоляваме различните проблеми и печелим доверието на хората, значи, че нашият екип е успешен.

- Вашата работа е пряко свързана с дейността на Общинския съвет. На какво се дължи доброто взаимодействие между общинската администрация и законодателния орган на Община Добричка?

- Добрата съвместна работа с Общинския съвет може да се обясни с това, че всички ние заедно работим за Община Добричка, за нейните хора и природа, за съхраняване на културно-историческото ни наследство. Ние заедно приехме и следваме една обща цел – постигане на балансиран икономически растеж, жизнена и динамично развиваща се община, осигуряване на условия за подобряване качеството на живота в населените места, постигане на устойчиво развитие и повишаване на нивото на заетост. Считам, че с Общинския съвет работим в нормална и спокойна обстановка, в дух на толерантност и взаимни компромиси, което според мен ни дава възможност да вземаме правилни решения, пак в името на по-добрия живот на хората.

- При решаване на проблемите на населените места срещате ли съдействие от жителите, от гражданското общество?

- Като че ли има тенденция към активиране на гражданското общество, а и ние насърчаваме и стимулираме това като организираме все повече информационни срещи с гражданите преди вземането на важни решения, на които те имат възможност да изразят своите опасения и мнения, консултираме се с хората, съвместно обсъждаме проблемите на деня. Все повече хора подават сигнали за нарушения и нередности и търсят помощ за изправянето им. Някои предлагат техен начин за справяне с неуредиците. Много често при мен идват хора, които споделят свои лични проблеми, чието разрешаване не зависи от общинската администрация. Но след като съм ги изслушал и поговорил с тях те си тръгват някак облекчени и като че ли болката им е намаляла. Смятам, че поддържаме добър диалог и с жителите на общината, и с представителите на бизнеса, и не пестим време, енергия и усилия за това.

- И за да завършим нашия разговор с поглед, отправен напред към бъдещето – какви са мечтите за Община Добричка на кмета инж. Тошко Петков?
- Мечтата ми е общината да придобие съвременен облик и населените места да станат благоприятна и привлекателна жизнена среда с по-висок стандарт на живот – да има повече работещи млади хора, децата, на които да посещават нашите детски градини и да учат в местните училища, представителите на бизнеса да предпочитат селата ни за място на своята дейност и това ще е от съществено значение за икономическото развитие на общината и предпоставка за повишаване благосъстоянието на населението като цяло. Сбъдването на тази мечта изисква поставяне на правилните цели и упорита работа за постигането им.
Честит празник на всички жители и гости на община Добричка с пожелания за много здраве, късмет и благополучие!


 


Сходни връзки

НАД 50 ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди