изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-06-10 @ 09:50 EEST
Министерство на земеделието и храните, ОД “Земеделие” - Добрич    
РекламиДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ


за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Добрич за стопанската 2017-2018 г., одобрени със Заповед № РД-07-01- 116/ 03.07.2017г. на Директора на ОД ”Земеделие ” гр.Добрич и Заповед № РД46-96 от 28.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните и Заповед № РД 46-158/30.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр.35 от 02.05.2017 г.

 

1. Заявление – оферта за участие по образец в оригинал за всеки имот поотделно, цената в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната банка за всеки имот поотделно,

 по следната сметка:

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ДОБРИЧ

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

Основание: депозит за участие в търг за имот № ............... в землището на ...............;

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

4. Копие от регистрация по БУЛСТАТ за физически лица – заверено от лицето;

5. Копие на регистрационна карта на земеделския стопанин, заверено със свеж печат от съответната ОД ”Земеделие” по месторегистрацията му/ може да се презавери от участника само при наличие на свеж печат от съответната ОД ”Земеделие” по месторегистрация на земеделския стопанин, потвърждаващ верността на копието.

6. Справка от интегрираната информационна система на БАБХ за регистрирани пасищни селскостопански животни в обект по категории, издадена от официален ветеринарен лекар на община с дата на издаване след 04.07.2017г. – в оригинал;

7. Актуално удостоверение че търговецът не е обявен в несъстоятелност и в ликвидация, издадено от Търговския регистър /за ЕТ и ЮЛ/ - оригинал или заверено копие от кандидата;

7. Удостоверение от ТД на Национална агенция по приходите по постоянен адрес /респ. седалище/ за липса на задължения - оригинал или заверено копие от кандидата;

8. Удостоверение от ОД ”Земеделие”, че няма прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения по тях, включително неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ - оригинал или заверено копие от кандидата

В случай, че земеделския стопанин е регистриран на територията на друга област следва да представи удостоверение от ОД”Земеделие” Добрич и удостоверение от ОД”Земеделие” по месторегистрация.

9. Удостоверение от ДФ ”Земеделие” за липса на просрочени задължения – оригинал или заверено от кандидата копие;

10. Декларация по чл.47з, ал.1, т. 6 от ППЗСПЗЗ - по образец, в оригинал;

11. Декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ, за съгласие с клаузите на образеца на съответния договор- по образец, в оригинал;

12. Декларация, че участника е запознат със състоянието на имотите- по образец, в оригинал;

13. Копие от документ за самоличност за физическите лица, заверено от лицето;

14. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника.

Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” - гр. Добрич, с указанието „за участие в търг пасища, мери и ливади”. В един плик могат да се поставят оферти само за едно землище.

Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

 

ТОДОРКА МАКАРОВА-КИРЧЕВА

Директор ОД “Земеделие”

 

 


Сходни връзки

Министерство на земеделието и храните, ОД “Земеделие” - Добрич | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.07 секунди