изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-01-21 @ 04:58 EET
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2017 година    
Ред и сигурност

През 2017 г. в област Добрич са приключили делата за 1 096 извършени престъпления. За 350 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 508 - с условно осъждане, за 12 - с оправдаване, за 23 - с прекратяване, и за 203 - с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 858 извършени престъпления, което е с 24.7% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. в област Добрич обвиняеми са били 1 083 лица, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 342 лица, или 31.6% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 495 (45.7%) лица;

• освободени от наказателна отговорност са 206 (19.0%) лица;

• оправдани са 14 обвиняеми лица (1.3%);

• на 26 лица делата са прекратени (2.4%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Добрич през 2017г. е 837, като в сравнение с 2016 г. нараства с 18.7%.

Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 28, или 3.3% от всички осъдени.

През 2017 г. коефициентът на криминална активност[1] за област Добрич е 544 на 100 000 души от наказателноотговорното население[2] и нараства с 20.4% в сравнение с 2016 год., когато е бил 452 на 100 000 души. За страната този показател през 2017 г. е 421 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население.

С най-голям брой и относителен дял в структурата на наказаната престъпност през 2017 г. в област Добрич са общоопасните престъпления[3]  и престъпленията против собствеността[4].

Общоопасните престъпления са 396, или 46.2% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 367, или 43.8% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 2017 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления .

• В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 320, или 80.8% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 299 лица, или 81.5% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2017 г., са 65, а наказаните за тях лица са 56.

С осъдителна присъда са приключили делата за 179 извършени престъпления против собствеността (20.9% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 203 лица, или 24.3% от общия брой на осъдените през 2017 година.

• Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 72.6% относителен дял от престъпленията против собствеността и 15.2% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 130 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 156.

• По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2017 г. за 10 грабежа са осъдени 12 лица.

• За 15 измами са осъдени 18 лица, или 8.9% от осъдените за престъпления против собствеността.

През 2017 г. са осъдени за извършването на:

·  престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 99 лица (11.8%), от които 92 лица са осъдени за незаконно преминаване през граница;

·  престъпления против стопанството - 64 лица (7.6%);

·  престъпления срещу личността - 34 лица (4.1%);

·  документни престъпления - 33 лица (3.9%);

·  престъпления против брака, семейството и младежта - 13 лица (1.6% );

·  престъпления против реда и общественото спокойствие - 7 лица (0.8%);

Разпределението на осъдените през 2017 г. в област Добрич лица по пол и възраст е следното:

• Броят на осъдените мъже е 749, или 89.5% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете във възрастовите групи 30 - 39 години (241 лица) и 18 - 24 години (147 лица) - съответно 32.2 и 19.6% от общия брой на осъдените мъже.

• Осъдените жени са 88 като най-голям е делът им във възрастовата група 18 - 24 години  - 33.0% от общия брой на осъдените жени.  

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2017 г. те са 679, или 81.1% от общия брой на осъдените лица.

Наказанието „пробация“ е наложено на 122 лица (14.6% от всички осъдени), а „глоба“ - на 35 лица (4.2%).

Илга Иванова      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания - Добрич

        Териториално статистическо бюро-Североизток

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.10 секунди