изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-10-25 @ 11:13 EEST
МЗХГ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"    
РекламиДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ


за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2018-2019 г., одобрени със Заповед № РД-07-106 / 18.09.2018 г. на Директора на ОД ”Земеделие ” гр. Добрич и Заповед № РД-46-127 от 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн. ДВ, бр.35 от 24.04.2018 г.

 

1. Заявление – оферта за участие по образец в оригинал за всеки имот поотделно, цената в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната банка за всеки имот поотделно,

 по следната сметка:

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ДОБРИЧ

УниКредит Булбанк гр.Добрич,

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,

 BIC на БНБ: UNCRBGSF,

Основание: депозит за участие в търг за имот № ............... в землището на ...............;

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

4. Декларация по чл.47з, ал.1, т. 6 от ППЗСПЗЗ - по образец, в оригинал;

5. Декларация по чл.47з, ал.1, т.9 от ППЗСПЗЗ, за съгласие с клаузите на образеца на съответния договор- по образец, в оригинал;

6. Декларация, че участника е запознат със състоянието на имотите- по образец, в оригинал;

7. Копие от документ за самоличност за физическите лица, заверено от лицето;

8. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено от пълномощника.

Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.

Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по т. 1 и т. 2 за всеки имот поотделно.

            Документът по т. 6 се представя на комисията в деня на провеждането на търга (тръжната сесия).

 

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция „Земеделие” - гр. Добрич, с указанието „за участие в търг пасища, мери и ливади”. В един плик могат да се поставят оферти само за едно землище.

 

Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Директор ОД “Земеделие“

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.05 секунди