изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-03-25 @ 12:42 EET
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ    
Реклами  ОБЯВА


ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ

Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1  от НРПУРОИ

                                        О Б Я В Я В А

 

І.Публичен търг на 13.11.2018 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

                      1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.49.217 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3.006 дка (Три хиляди и шест квадратни метра) по НТП: За друг вид застрояване с начална тръжна цена 10 547.00 (Десет хиляди петстотин четиридесет и седем лева).

         2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.30 по КК и КР на гр.Тервел с площ 2.805 дка (Две хиляди осемстотин и пет  квадратни метра)  по НТП: За друг вид нива с начална тръжна цена 4 270.00 (Четири  хиляди двеста и седемдесет лева).

         3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.68.105 по КК и КР на гр.Тервел с площ 0.717 дка (Седемстотин и седемнадесет  квадратни метра)  по НТП: За друг вид застрояване с начална тръжна цена 1101.00(Хиляда сто и един лева ).

                    4.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ 35050.41.50  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка( Петстотин квадратни метра)с начална тръжна цена 309.00( Триста и девет лева ).

                 5.Да се продаде чрез  търг с явно недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ 35050.41.51  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.823 дка(Осемстотин двадесет и три  квадратни метра) с начална  тръжна цена  508.00 лв.

( Петстотин и осем  лева ).

                6. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор  35050.41.52  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 309.00( Триста и девет лева ).

                7. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор  35050.41.70  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500дка(Петстотин квадратни метра)  начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет  и осем  лева ).

               8.Да се продаде чрез  търг с явно недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор  35050.41.72  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 508.00( Петстотин и осем  лева ).

               9 Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор  35050.41.83  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.554 дка(Петстотин  петдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 519.00(Петстотин и деветнадесет  лева ).

             10. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.84  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ  от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.93  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ  от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.94    по начин на трайно ползване: Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.96    по начин на трайно ползване: Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              14. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.102   по начин на трайно ползване: Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              15. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.104    по начин на трайно ползване: Лозе  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.500 дка (Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

              16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.105    по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

            17. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.106  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

            18. Да се продаде чрез  търг с явно недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.107  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

           19. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.108  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

          20. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.109  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

          21. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.110  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

         22. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.117  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

         23. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.120  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

         24. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.121  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

         25. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.122  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

         26. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.123  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

        27. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.127  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

        28. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.129 по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

        29. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.133  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

        30. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.134  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.732 дка(Седемстотин тридесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена 685.00( Шестстотин осемдесет и пет лева ).               

         31. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.135  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева )..

        32. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.136  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

       33. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.145  по КК на с.Каблешково с площ  от 0.500 дка(Петстотин  квадратни метра)  с начална тръжна цена 468.00( Четиристотин шестдесет и осем лева ).

        34. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.146  по КК на с.Каблешково  с  площ от 0.736дка(Седемстотин тридесет и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 689.00( Шестстотин осемдесет и девет лева ).

          35. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 35050.41.147  по КК на с.Каблешково с  площ от 0.984дка(Деветстотин осемдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена 921.00(Деветстотин двадесет и един лева).

36.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 31396.43.184 по  КК с.Зърнево с площ от 1.050 дка ( Хиляда и петдесет квадратни  метра)  по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 1 890.00( Хиляда осемстотин и деветдесет  лева ).

            37.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.3  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.299 дка( Двеста деветдесет и девет квадратни метра) с начална тръжна цена  415.00( Четиристотин и петнадесет лева ).

              38..Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.4  по начин на трайно  ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.301 дка( Триста и един квадратни метра) с начална тръжна цена 418.00( Четиристотин и осемнадесет лева ).

              39.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.8 по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.311 дка( Триста и единадесет квадратни метра) с начална тръжна цена 432.00( Четиристотин тридесет и два лева).

              40.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.10  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.330 дка( Триста и тридесет квадратни метра)с начална тръжна цена 458.00(Четиристотин петдесет и осем лева).

              41.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.12  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.321 дка( Триста двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 446.00( Четиристотин четиридесет и шест лева ).

              42.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.15  по начин на трайно ползване:Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.309дка (Триста и девет  квадратни метра)с начална тръжна цена 429.00(Четиристотин двадесет и девет лева).

              43.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.21  по начин на трайно по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.310 дка( Триста и десет  квадратни метра)с начална тръжна цена 430.00( Четиристотин и тридесет лева ).

              44.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: ПИ 18191.22.23  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.279 дка( Двеста седемдесет и девет квадратни метра)с начална тръжна цена 387.00( Триста осемдесет и седем  лева ).

              45.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот частна общинска собственост,представляващ : ПИ 18191.22.24  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Гуслар с  площ от 0.260 дка( Двеста и шестдесет  квадратни метра)с начална тръжна цена 361.00( Триста шестдесет и един  лева ).

              46.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   недвижим имот частна общинска собственост,представляващ : ПИ 37157.28.73  по начин на трайно ползване : Лозе  по КК на с.Кладенци с  площ от 0.500 дка( Петстотин  квадратни метра) с начална тръжна цена 700.00( Седемстотин  лева ).

              47.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост,представляващ  ПИ 51812.40.10  по начин на трайно ползване : Друг жилищен терен  по КК на с.Нова Камена с  площ от 12,678 дка( Дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем  квадратни метра) с начална тръжна цена 19 065.00( Деветнадесет хиляди шестдесет и пет  лева ).

48.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  72271.501.2039 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3421кв.м ( Три хиляди четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 33 855.00( Тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева ).

              49.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ II-19, кв.7 по РП на с.Честименско по начин на трайно ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство  с  площ от 703кв.м (Седемстотин и три квадратни метра)с начална тръжна цена  1 591.00 (Хиляда петстотин деветдесет и един лева).

50.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ  00432.25.86  по КК с.Ангеларий с площ от 0.999 дка(Деветстотин деветдесет и девет квадратни  метра)  по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 1 472.00( Хиляда четиристотин седемдесет и два  лева ).

51.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ00432.26.80 по КК с.Ангеларий с площ от 0.748 дка (Седемстотин четиридесет и осем  квадратни  метра)  по НТП: Друг жилищен терен с начална тръжна цена 1 109.00( Хиляда сто и девет  лева ).

             52. Да се продаде чрез търг с явно наддаване сграда частна общинска собственост с идентификатор 72271.501.1198.7 по КК на гр.Тервел, по НТП- хангар, депо, гараж със ЗП 21.00(Двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 2 488.00(Две хиляди четиристотин осемдесет и осем лева) .

 

            II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 12.11.2018 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

            III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесет  лева / без ДДС в брой от  22.10.2018 г. до 15.00 часа на  12.11.2018 г. от стая № 109 в Община Тервел.

            IV. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на  12.11.2018 г. в деловодството на Община Тервел.

 

 

 

 

 


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди