изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-09-28 @ 04:38 EEST
АТАКА ДАВА КМЕТА НА ДОБРИЧ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР    
Новини

Кметът на Добрич Детелина Николова: Приемам спокойно всички сигнали на АТАКА
`Народният представител от АТАКА Калина Балабанова подаде сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров относно съмнения за конфликт на интереси и причинена щета за Община гр. Добрич чрез продажбата на тролейбусна контактна мрежа.Според Балабанова Кметът на гр. Добрич Детелина Николова Николова не спазва изискването за лицензиран оценител, който да направи пазарната оценка по ликвидационния метод на тролейбусна кабелна мрежа град Добрич. Оценката е възложена на фирма Ел ЕООД град Русе, която според националистката не притежава такъв лиценз. В сигнала Балабанова оспорва направената оценка и изказва съмнение за личният интерес на фирмата, като дава пример със завишени стойности на дейности по демонтажа. Друго нарушение от страна на Детелина Николова според АТАКА е взимането на еднолично решение без санкция на Общински съвет град Добрич за сваляне на началната тръжна цена с 20% при насрочването на втория търг. „Кое налага намаляването на цената с 20%, а не с 10% или с 5% не става ясно от тръжната документация.“, пита Балабанова. С това решение Детелина Николова не спазва изискванията за управлението на общинската собственост с грижата на добър стопанин. Като следващо нарушение по ЗОС народният представител от АТАКА изтъква заповедта, с която Кметът на Добрич позволява на фирмата, спечелила търга да плати на две вноски и извършва нарушение като предава владението на тролейбусната контактна мрежа без да е заплатена цялата сума и не предприема действия по обезпечаване на втората вноска. „Случайно или не, кметът на град Добрич не взима под внимание отявлен конфликт на интереси или по-точно обстоятелството, че изготвилия предварителната пазарна оценка, подписалият като пълномощник договор за покупко-продажба на контактна тролейбусна мрежа и извършителят на ликвидационните действия е едно и също лице- собственикът на Ел ООД град Русе Стефан Спасов Стефанов.“ Въз основа на гореописаните нарушения Балабанова сезира Главния Прокурор Сотир Цацаров да извърши проверка, дали Кметът на Добрич е извършила престъпления по служба според НК, както и Министерството на финансите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за съмнения за причинени финансови вреди в особено големи размери, конфликт на интереси и корупция. 

В разпространено становище на кмета на Добрич Детелина Николова се казва: „Приемам спокойно всички сигнали на АТАКА. Те идват от една компрометирана политическа сила, която съобразно моментен политически интерес  е в състояние да потърси едно или друго обвинение. Приемам сигналите на АТАКА повече като политически фойерверк, който иска да предизвика и който цели да се върнат някогашните позиции на АТАКА в Общински съвет Добрич, които тя безусловно загуби.

Какви са фактите:

Във връзка с избора на нова транспортна схема на град Добрич и вида на транспортните средства, се проведе извънредна сесия на Общински съвет град Добрич на 26.08.2014 г. Във връзка с това, на три поредни заседания, специално избраната временна комисия по транспорт, сформирана с Решение № 23-9 от 17 септември 2013 г., в чиито състав влизат представители на всички политически партии, представени в общинския съвет, непрекъснато се разискваха въпросите по новата транспортна схема и правното и икономическото състояние на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Стигна се до извода, че тролейбусният транспорт не може да бъде възможност за обслужване на транспортните линии в град Добрич. Възложено бе да се потърси оценка на тролейбусната контактна мрежа, с която оценка се запозна цялата временна комисия. В резултат на дългосрочната работа на комисията, се стигна до изводите и предложенията, предмет на заседанието на Общински съвет град Добрич на 26.08.2014 г.

Цялостната оценка на тролейбусната контактна мрежа на град Добрич се извърши от „ЕЛ” ЕООД, град Русе.

С Решение № 35-1/26.08.2014 г. Общински съвет град Добрич даде съгласие за продажба на контактна тролейбусна мрежа, собственост на Община град Добрич, включваща: въздушна контактна мрежа; метални конзоли без стълбове; оборудване на токоизправителните станции; кабелни захранвания на сегментите от ВКМ (600 V); кабелни захранвания (20 kV), тролейбусната мрежа в Депо и одобри начална тръжна цена в размер на 1 200 хил. лв. без ДДС, определена с пазарната оценка.

 В изпълнение на това решение издадох Заповед № 960/17.09.2014 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на контактната мрежа. На търга, насрочен на 09.10.2014 г. от 10:00 ч. не се яви нито един участник. Поради тази причина, на основание чл. 79, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Добрич, издадох заповед за намаляване на първоначално обявената тръжна цена с 20 %. Съгласно цитираната разпоредба, когато е насрочен нов търг с тайно наддаване, поради неявяване на нито един участник, Кметът на общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо. За тези действия не се изисква санкцията на общинския съвет, а се спазва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Добрич. Със Заповед № 1043/13.10.2014 г. е насрочен нов търг на 30.10.2014 г. от 10:00 ч. за продажба на контактната мрежа с начална тръжна цена 960 000 лв. без ДДС. На провелия се търг се явиха двама участника, като на първо място е класиран „Балмет“ ООД и съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество издадох заповед за определянето му за купувач.

 Относно начина на плащане по договора, съгласно чл. 83, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 14 дневен срок от датата на връчването на заповедта за определяне на купувач, класираният на първо място участник следва да внесе цената, съответно първата вноска при разсрочено плащане, дължимите данъци, такси и режийни разноски, както и да предостави изискваните обезпечения, след което се сключва договор. В т. 25 от Ред и условия за участие в търга са определени срокът и начинът на заплащане на цената, а именно 50 % от оферираната цена и всички дължими данъци и такси следва да се изплатят при сключване на договора, останалите 50 % - в срок до един месец от сключване на договора. На 12.11.2014 г. „Балмет“ ООД е превело 480 000,50 лв. по сметка на Община град Добрич. На 13.11.2014 г. е сключен договор за продажба на контактната тролейбусна мрежа и имуществото е предадено на купувача. На 01.12.2014 г. купувачът е превел останалата дължима сума в размер на 384 000, 50 лв. Към днешна дата от страна на „Балмет“ ООД е преведена цялата сума от сключения договор.

В края на мандата сме и това обстоятелство е достатъчен факт, за да са наясно всички хора, че бъдещите кандидати за кмет ще се опитват да привличат вниманието към себе си. В обществото няма „данък говорене“ и сме стигнали до там, че който работи и има резултати в работата си винаги е атакуван и охулван. Ще обърна внимание на всички към сподвижника на г-ца Балабанова – общинският съветник Атанас Атанасов. Всеизвестно е в публичното пространство, че неговата фирма е санкционирана неведнъж за продажба на некачествено гориво. Факт е и, че към днешна дата г-н Атанасов има и данъчни задължения. Важно е общинските съветници да работят отговорно, законосъобразно, за да имат основание да отправят нападки.

Като кмет на Добрич изпълнявам решенията на Общински съвет. Решението за тролейбусния транспорт е влязло в сила и е резултат от дългосрочни обсъждания и работа на специална комисия към Общински съвет, чиито член е бил и г-н Атанас Атанасов. По мое мнение в тази комисия той не е дал нито едно конструктивно предложение.      

 Уважаеми съграждани,

 Крайно време е бизнесът и хората в местната власт да имат общоприетия морален облик, за да върнат доверието на хората и направят политиката с  човешко лице. Както и досега, аз ще продължа да работя в тази посока.“

 Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич    

ПИТАТ ЗА НАМАЛЕНАТА ЦЕНА НА ТРОЛЕЙБУСНАТА МРЕЖА

ТРОЛЕЙБУСНАТА МРЕЖА ОТИВА ЗА СКРАП

КОМИСИЯ ЩЕ РАЗПРОДАВА СОБСТВЕНОСТТА НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“

ВЪВ ФЕЙСБУК НЕДОУМЯВАТ ЗА ФАЛИТА НА "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ"

ПРОДАВАТ НА ТЪРГ КОНТАКТНАТА ТРОЛЕЙБУСНА МРЕЖА

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ТРОЛЕЙБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В ДОБРИЧ

СОЦИАЛИЗМЪТ СИ ОТИВА: ЛИКВИДИРАТ „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ

ЕДНА ТРЕТА ОТ СЪСТАВА НА "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" Е В ПРЕСТОЙ/.

ОБЩИНАТА С НОВО ДРУЖЕСТВО - „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ”.

РЕШАВАТ СЪДБАТА НА ТРОЛЕЙБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В ДОБРИЧ

 


Сходни връзки

АТАКА ДАВА КМЕТА НА ДОБРИЧ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди