изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2022-11-26 @ 20:07 EET
РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 5.12.2018 - ЧАСТ ПЪРВА    
Новини РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 5.12.2018 - ЧАСТ ПЪРВА


Вицепремиерът Марияна Николова ще председателства НСТС

 

Правителството измени свое решение № 289/2017г. за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Във връзка с настъпилите персонални промени в Министерския съвет, заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова е определена за председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

Правителството определи представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие

 

Министерският съвет определи Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година. Към момента представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие с РМС № 223/2016 г. е Калин Митрев.

Карина Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие и ще представлява ефективно интересите на Република България.

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество. От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31.10.2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта в различни сектори на икономиката на страната. Инвестициите в частния сектор представляват 56 % от актуалния портфейл на банката в България.

ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро. Република България участва в капитала на ЕБВР с 237,11 млн. евро.

 

Правителството предлага Михаил Белчев да бъде удостоен с орден „Стара Планина“ – първа степен

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на акад. Михаил Белчев с орден „Стара Планина“ – първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Акад. Михаил Иванов Белчев е български естраден певец, композитор, поет и режисьор. Той е автор на повече от 50 песни, между които най-популярни са: „Булевардът“, „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Негови са текстовете на шлагери като „След десет години“, „Жалба за младост“, „И утре е ден“ и много други. Има издадени десетки албуми, сред които: „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Преквалификация“, „Късна любов“, „Мила моя“, „Прераждане“.

Белчев е носител на Първата национална литературна награда „Георги Джагаров“ (2004 г.), на „Златна книга“ от Европейския форум на експертите в сътрудничество с Академия на международно признати лидери в науката и културата (2008 г.) и на Почетна награда на Министерство на културата - „Златен век“ за заслуги към Българската култура (2011 г.).

През 2004 г. Михаил Белчев е удостоен със званието „Почетен гражданин на София“.

 

поколение (5G)

 

Правителството прие Национална пътна карта, която определя графика за улесняване на високоскоростни мрежи от пето поколение (5G) и други технологии за високоскоростен интернет и иновативни услуги. Документът е свързан с изпълнение на задълженията, съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза.

Предвижда се освобождаване на радиочестотна лента 470-694 MHz, която е ползвана за нуждите на националната сигурност и отбрана, както и за излъчване на каналите на ефирната телевизия. Утвърден е времеви график за преместване на телевизионните канали в друга радиочестотна лента.

 

Одобрен е отчетът за изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г.

 

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г. беше проведено първото систематизирано Национално проучване на годишната обемна активност на радон на територията на България. Проучването ще послужи като основа за следващите действия в областта на разработването и провеждането на държавната политика по намаляване на риска от облъчване от радон.

Данните от проведените измервания бяха предоставени и съгласно Договора за Евратом за събиране и предоставяне на информация за нивата на радиоактивност в околната среда. Публикуването на данните в атласа на Европа е доказателство за успешно изпълнение на задачите на Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 г.

Една от основните цели на програмата беше и разработване на националното законодателство в областта на радон. Изготвен е проект на Наредбата за техническите изисквания към сградите за защита от радон. С приемането на тази техническа наредба се очаква постигането на следните резултати: Изпълнение на разпоредби от директива 2013/59/ЕС, отнасящи се до облъчване от радон в закрити помещения; подпомагане на проектанти, консултанти, строители и възложители с ясни технически изисквания и правила за изпълнение на технически мерки за превенция и защита на българското население от облъчване с радон в закрити помещения; подпомагане осведомеността на гражданите за нивата на потенциална вероятност от проникване на радон, при които е необходимо да се предприемат превантивни мерки в сградите.

 

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2018 г.

 

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 902,30 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 898,26 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 781,09 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 160 лв. и за командировки на областни управители – 4 753,96 лв. 

културата

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Сумата в размер на 25 483 лв. е за физическо възпитание и спорт на учениците от държавните училища по изкуствата и по културата към Министерството. 

С друго правителствено Постановление се осигуряват 91 980 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата, както и за изплащане на стипендии на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г.

Разходите и по двете Постановления са в рамките на предвидените средства за съответната дейност по централния бюджет за настоящата година.

 

 

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 58 860 лева по бюджетите на общините и на МОН за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 година.

С три постановления през 2018 година по бюджетите на общините и на МОН са предоставени общо 500 985 лв. по Програмата.

С настоящия документ се одобряват допълнителни средства, които ще бъдат преведени по бюджетите на общините и на МОН за 2018 г. във връзка с издадени от министъра на образованието и науката заповеди и искания на общините.

За постъпили искания от 12 общини за финансиране на предоставени 55 стипендии по Програмата през 2018 г. необходимите средства са в размер на 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища през 2018 г. средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища на територията на гр. София, необходимите средства за 2018 година са 3 240 лв. и се предоставят на Столична община. Това се налага в резултат на извършени промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, с което е дадена възможност и на учениците в частните училища да получават стипендии, като подават заявление до съответния министър, предложил мярката, по която е класиран ученикът.

По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв.

Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 58 860 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 година.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2018 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързан с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, на обща стойност 2 076 000 лв.

Средствата по Постановлението са за дейности, които са от първостепенно значение за ефективно изпълнение на мероприятията по противодействие на засиления миграционен натиск по границите на Република България и целят строителни дейности и повишаване на техническата обезпеченост на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Съгласно друго правителствено Решение се одобряват допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 2 130 500 лв. за подобряване на административното обслужване на гражданите в отдел „Пътна полиция“ при СДВР и секторите „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, Варна и Бургас.

Министерският съвет одобри също така вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за настоящата година, които целят увеличаване на разходите по политиките в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред и политиките в областта на управлението и развитието на системата на МВР.

 

МРРБ

 

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Чрез тях ще се компенсира недостигът в размер на 2 755 000 лв. за изпълнението на приоритетни дейности и проекти за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения. Допълнителните средства ще бъдат инвестирани в поддръжката, модернизацията и изграждането на техническа инфраструктура.

Недостигът ще бъде компенсиран чрез намаление на разходите по бюджетните програми на МРРБ „Геозащита, картография и кадастър“ (1 600 000 лв.) и „Ефективна администрация и координация“ (1 155 000 лв.).

Промяната е в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МРРБ за 2018 г.

 

До 5 млн. лв. се отпускат по бюджета на ДФЗ за изпълнение на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи

 

Правителството одобри допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Парите ще се използват за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и държавните помощи.

Осигуряването на допълнителен финансов ресурс ще позволи насочване на по-съществен размер на подкрепа към земеделските стопани, в момент, в който те имат необходимост от допълнително финансиране с оглед създалата се неблагоприятна климатична и епизоотична обстановка в страната.

 

 

Правителството увеличи с 350 000 лв. утвърдения с чл. 35, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. показател по бюджета на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година.

С постановлението се дава възможност както да бъдат сключвани нови договори, а също и да бъдат поемани ангажименти с незабавна реализация, свързани с дейността на КЗК.

 

 

Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Елин Пелин ще се предоставят средства в размер до 353 740 лв. за изграждането на пътна връзка към складово - логистична база на Кооперация „Панда“ в с. Равно поле, където се изпълнява инвестиционният проект на Кооперация „Панда“ - „Логистичен център Office 1 Superstore“.

Новоизградената инфраструктура ще бъде публична общинска собственост на община Елин Пелин и ще се ползва от всички физически и юридически лица, обслужващи складовата база „Логистичен център Office 1 Superstore“, изпълняващи спедиторска, транспортна и товаро-разпределителна дейност, собственици и ползватели на съседни или намиращи се в близост имоти.

Съгласно друго правителствено решение от бюджета на Министерството на икономиката на Община Ямбол ще се предоставят средства в размер до 661 900 лв. за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. Тя ще се бъде общодостъпна за ползване и ще осигури достъп от Околовръстен път Запад на гр. Ямбол до четири имота източно от него. В момента там се реализира инвестиционният проект на „Баумит България“ ЕООД „Нова производствена инсталация на Баумит България за производство на продукти за строителната промишленост“.

Пътната конструкция и габарита са съобразени с транспортните средства обслужващи разширението на индустриалната зона, което ще я направи по- привлекателно и за други инвеститори.

 

Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите ще верифицира разходи по оперативна програма „Наука и образование

за интелигентен растеж“

 

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще извърши проверки за верификация на разходи на Управляващия орган (УО) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) в качеството му на бенефициент в рамките на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“, реши правителството.

След обсъждане на различни възможни варианти за верификация на разходите, в т.ч. възлагане на дейността на външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки, се предлага настоящият вариант, а именно верификацията да бъде извършвана от дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите, като за целта се подпише оперативното споразумение, с което да бъдат уредени правата и задълженията на страните по споразумението с цел осигуряване спазването на принципа на разделение на функциите чрез осигуряване на адекватно разделение на отговорностите при извършване на управленски проверки на разходите по тази ос.

Предимството на предлагания вариант е свързан основно със съществуващия изграден административен капацитет в дирекция „Национален фонд“ по отношение сертификация на разходите както от ЕСФ, така и от ЕФРР в рамките приключилия (2007 -2013) и текущия програмен период 2014-2020. По-специално тя разполага с необходимия професионален и административен опит по отношение проверката на допустимостта и законосъобразността на разходите, което ще допринесе за качественото и навременно извършване на верификацията на разходите. В допълнение дирекцията е не само функционално независима от Управляващия орган, но и има опит в извършване на контролни функции и дейности по отношение на разходите декларирани от всички управляващи органи на оперативни програми в България.

Предложените изменения не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране, а касаят единствено промени, произтичащи от препоръки в рамките на извършен тематичен системен одит, с цел подобряване функционирането на системата.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката част от имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира в ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 и представлява три помещения от сградата. Досега имотът е управляван от Министерството на здравеопазването, но вече е с отпаднала необходимост за ведомството.

Съгласно друго правителствено решение на община Лъки се прехвърлят безвъзмездно имоти - частна държавна собственост, намиращи се в землището на село Манастир в общината. Те представляват водностопански съоръжения и са с обща площ 17,8 дка. Имотите ще бъдат предоставени от общината на ВиК ЕООД гр. Пловдив за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“.

Имот-публична държавна собственост се обявява за имот - частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Русе. Поземленият имот с площ от 1 031 кв. м и построени в него пет сгради се намира на ул. „Александровска“ № 29 в общинския център. Той ще бъде използван от общината за създаването на единна инфраструктура с цел обособяването на места за провеждане на образователни и младежки дейности от общината съгласно приетия Общински годишен план за младежта на община Русе. Ползвателите - учебни заведения, студентски, ученически клубове и ученици, ще бъдат допускани без заплащане. Имотът досега е управляван от Регионалния инспекторат по образованието – Русе към Министерството на образованието и науката, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът и на имот, управляван Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Троян“. Имотът се намира в град Троян и представлява терен с площ 459 кв. м заедно с построената в него сграда със застроена площ 105 кв. м. Той не се използва от горското стопанство и промяната на статута ще даде възможност за по-ефективното му използване и извършване на разпоредителни действия с него.

С друго Решение на правителството статутът на имоти в село Царев брод се променя от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите представляват пет сгради, част от психоневрологична болница в селото. Промяната в техния статут се предприема с цел уреждане на съществуващи дългогодишни сложни правни и фактически отношения между собствениците им, Държавната психиатрична болница - Царев брод и Католическата монашеска общност „Сестри Бенедиктински“, и предоставяне на възможност за предприемане на последващи разпоредителни действия с тях.

Променя се също статутът на имот в гр. Лом, предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Имотът с площ 1153 кв. м, заедно с построената в него четириетажна административна сграда, става частна държавна собственост. В момента той е предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, но не се ползва за нуждите на пристанището за обществен транспорт с национално значение. С решението на правителството се дава възможност за по-голяма оперативност и гъвкавост при управлението на имота. Ще се създадат предпоставки за реализиране на допълнителни приходи, включително чрез отдаване под наем на помещения от административната сграда.

Имот - публична държавна собственост, преминава в управление на областния управител на област Благоевград съгласно Закона за държавната собственост. Досега той е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но се отнема от ведомството поради отпаднала необходимост за съдебната власт. Имотът с площ 100 кв. м. се намира в град Благоевград и представлява самостоятелен обект в сграда с предназначение за парокотелна централа.

 

Вицепрезидент в „Гугъл“ става български почетен консул в Силициевата долина

 

Правителството прие решение за назначаване на Богомил Балкански, гражданин на Република България, за почетен консул в Сан Франциско с консулски окръг, обхващащ територията на Силициевата долина, щата Калифорния.

Кандидатурата на Богомил Балкански е предложена от българската общност в Силициевата долина.

Балкански живее в САЩ от 1991 г. Той е вицепрезидент в „Гугъл“, където играе важна роля за разработването на нови продукти и ръководи екипите за маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Балкански е инвеститор в български стартиращи софтуерни компании, както и във фондове за рискови инвестиции в технологични компании в Силициевата долина и в България.

 

За ратификация е предложен протоколът за присъединяване на Еквадор към Споразумението за търговия между ЕС, Колумбия и Перу

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед присъединяването на Еквадор.

Присъединяването на Еквадор укрепва правната рамка на търговските отношения с ЕС и улеснява взаимната търговия и инвестиции. С този акт се
постигат поставените цели в хода на преговорите за премахване на високите
мита, справяне с техническите пречки пред търговията, либерализиране на
пазарите на услуги, закрила на важните географски означения на ЕС,
отваряне на пазарите за обществени поръчки, включване на ангажименти за
прилагане на стандартите в областта на труда и околната среда и предлагане
на ефективни и бързи процедури за уреждане на спорове.

България е заинтересована от допълнително либерализиране на
търговията с Еквадор, като освен премахване на митата, от особена важност
е намаляването на нетарифните пречки пред търговията. По този начин
българските износители ще получат по-добър пазарен достъп до южноамериканската страна.

 

Правителството отпусна 877 303 лв. за финансиране на проекти на Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия

 

Министерският съвет даде съгласие за сключване на споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти в Босна и Херцеговина, Република Македония, Република Молдова и Грузия. Средствата са на стойност 877 303 лева и се отпускат по линия на официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ.

Проектите ще бъдат в областта на здравеопазването, образованието и съвременните технологии. Сред тях са оборудване на имиграционен център (Босна и Херцеговина), на център за деца с аутизъм (Република Македония) на терапевтичен комплекс за деца с увреждания (Грузия), както и осигуряване на компютри за 19 училища (Молдова).

Финансирането ще бъде осигурено от одобрените средства от бюджета на МВнР, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Официалната помощ за развитие е важно средство за насърчаване на устойчивия растеж на развиващите се страни, подпомагане на интегрирането им в световната икономика и изграждане на по-справедливи и демократични общества. Като държава - член на ЕС, България активно се ангажира в международното сътрудничество за развитие като в рамките на Средносрочната програма за периода 2016-2019 г., страната ни финансира проекти в от Западните Балкани, Черноморския регион, Афганистан, Монголия, Виетнам и други.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри и позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване“, което ще се проведе на 7 декември в Брюксел. Заседанието ще стартира с приемане на предложение за Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. В рамките на обсъжданията по част „Разни“ Комисията ще представи информация за постигнатия напредък на Съвета на здравните министри на базата на доклада, изготвен от Председателството, по Предложението за Регламент за оценка на здравните технологии.

На 7 декември в Брюксел предстои да заседава и Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. Във формат „Правосъдие“, в частта на заседанието, свързана с обсъждането на законодателни актове е предвидено постигането на общ подход по три акта - Директивата относно договорите за продажба на стоки, Регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (Брюксел IIа) и Регламента относно заповедите за предоставяне и запазване на електронни доказателства. Ще бъде разисквана и темата за запазването на данни от електронни комуникации. Съветът ще заседава и във формат „Вътрешни работи“, като сред разглежданите документи ще бъдат: Регламент за изменение на Регламента за Европейска гранична и брегова охрана; Директива за връщането; Проект на Регламент за превенция разпространението на терористично съдържание онлайн.

Съветът на ЕС по заетост и социална политика ще заседава на 6 декември в Брюксел. Очаква се да бъде постигнат Общ подход по две законодателни досиета - предложението за Регламент за създаването на Европейски орган по труда (EOT) и по проекта за Директива относно канцерогените и мутагените по време на работа (трети пакет). В дневния ред на заседанието е предвидено и приемане на проекта на Препоръка относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила. Очаква се Съветът да приеме проект на Заключения относно равенството между половете, младежта и цифровизацията.

В рамките на Съвет „Общи въпроси“, който ще заседава на 11 декември в Брюксел, министрите ще обсъдят актуалното състояние на преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Съюза. Ще продължи и подготовката на заседанието на Европейския съвет на 13-14 декември с обмен на мнения по темите от дневния ред - МФР, Единен пазар, миграция и други въпроси, вкл. противодействието на дезинформацията, външни отношения, борба срещу расизма и ксенофобията и граждански консултации по бъдещето на Европа. Ще бъде представена 18-месечната програма на Съвета на ЕС за периода 1 януари 2019 г. - 30 юни 2020 г. Програмата е съгласувана от следващото Трио ротационни председателства на Съвета - Румъния, Финландия и Хърватия. Европейската комисия ще представи Годишния обзор на растежа, с което се поставя началото на новия цикъл на Европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики за 2019 г.

Правителството одобри и резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 6 ноември в Брюксел, Белгия. Съветът проведе дискусия по предложението за директивата за данък върху приходите от някои цифрови услуги. На заседанието Европейската сметна палата представи своя годишен доклад за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2017 г. Финансовите министри, участвали в ЕКОФИН, одобриха заключенията на Съвета за статистиката на ЕС. Заключенията за финансирането на борбата с изменението на климата също бяха одобрени, те ще послужат като мандат на ЕС за 24-тата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР24), която ще се проведе през декември в Катовице, Полша.

 

Правителството одобри девет разрешения за проучване на подземни богатства

 

„Гекон“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“, разположена на територията на общините Кюстендил, Трекляно и Земен, области Кюстендил и Перник. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за три години. За този срок титулярят ще вложи минимум 6,4 млн. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

В площ „Теди“, разположена в землището на с. Телиш, област Плевен, „Кварц 5“ ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали за срок от три години. За това време дружеството ще вложи минимум 44 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

„Еврострой В.Т. комерс“ ЕООД ще вложи минимум 28 800 лв. за проучване на строителни материали в площ „Сашево-2“, разположена в землището на с. Петко Каравелово, област Велико Търново. Разрешението за проучване се предоставя за срок от шест месеца.

За срок от една година „ДС Строй груп“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Луковицата-3", разположена в землището на с. Грохотно, област Смолян. Дружеството ще вложи минимум 25,5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Също за срок от една година „Орбелус Консорциум“ ООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Ботушчето“, разположена в землището на гр. Добринище, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лева в проучвателните дейности.

„Пътища М“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Лютичето“, разположена в землището на с. Моравица, област Враца. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Пътища М“ ще вложи минимум 31 хил. лв. в проучвателните дейности.

Варненското дружество „ЗСК-Девня“ АД ще проучва строителни материали в площ „Петров дол“, разположена в землището на с. Петров дол, област Варна. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „ЗСК-Девня“ АД ще вложи минимум 20 хил. лв. в проучвателните дейности.

В площ „Калината“, разположена в землището на с. Рогош, област Пловдив, „Вени – Трансстрой“ ЕООД ще проучва строителни материали за срок от дванадесет месеца. За това време дружеството ще вложи минимум 26 200 лв. в проучвателните дейности.

„Строител-Криводол“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Въртешница, разположена в землището на с. Лиляче, област Враца. За 1-годишния срок на проучването дружеството ще вложи минимум 43 хил. лв. в проучвателните дейности.

С друго правителствено решение „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ ЕООД, с. Крибул, получи концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Скрибин“, община Сатовча, област Благоевград. Концесионната площ е с размер 48.2 декара. За 35-годишния срока на действие на концесията се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на 480 хил. лв. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая Община Сатовча. За осигуряване на производствената си дейност кандидат - концесионерът предвижда да инвестира над 151 хил. лв.

 

 

Правителството възлага на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с „Юлен” АД за изменение и допълнение на концесионния договор

 

Министерският съвет възложи на министъра на околната среда и водите да предприеме действия за изпълнение на предложенията на Главния прокурор на Република България за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост - част от територията на Национален парк „Пирин”, община Банско, „Ски зона с център Банско“.

С решението се възлага мандат на министъра на околната среда и водите да проведе преговори с концесионера „Юлен” АД за изменение и допълнение на концесионния договор при спазване на действащото законодателство, като се съобрази с предложенията на Главния прокурор на Република България.

След постигането на взаимно приемливо решение, министърът на околната среда и водите следва да внесе в Министерския съвет проект на решение за даване на съгласие за изменение и допълнение на концесионния договор в съответствие със Закона за концесиите.

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2022 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди