изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-08-05 @ 14:36 EEST
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ ОГЛАВЯВА ЛИСТАТА НА СИНИТЕ | 56 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ ОГЛАВЯВА ЛИСТАТА НА СИНИТЕ
Автор: Anonymous да 2010-03-13 @ 12:37 EET

Злоупотреба с финансови средства:

 

 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ – бившия министър на земеделието и горите, през периода 1998г. до 2001г. в качеството си на длъжностно лице – Министър на земеделието и горите и Председател на Управителния съвет на държавен фонд “Земеделие” умишлено неположил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и контролът върху дейността на ДФ “Земеделие”, произтичащи от Закона за подпомагане на земеделските производители, нарушен е устройствения правилник на МЗГ, като е сключвал договори с лица, които се представяли за земеделски производители и е отпускал средства на базата на тези договори, без да посочва в договорите целта и предмета на изразходване на средствата, ангажиментите, които следва да приемат селскостопанските производители във връзка с предоставените субсидии. Закононарушения има предостатъчно, но власт, която да се бори с престъпниците в страната няма. Властта застава на страната на престъпниците.  Особено когато става въпрос за депутат, бивш министър, който е вършил много услуги на хора по върховете на управлението на държавата. Знае много и ако си отвори устата много хора ще пострадат. Затова политическият чадър над него е много голям от всички политически сили управлявали до изборите през 2009год.

Ето какво показват  фактите от управлението на този министър, констатирани от правителството на Симеон Сакскобурготски, публикувани в Бялата книга:

Ø                  Силно занижен финансов и банков контрол в Националния център за аграрни науки /НЦАН/. Съчетаването на лоша финансова дисциплина с нереалистично ниско заложена бюджетна субсидия в размер на 9 200 000 лв. е довело до невъзможност за изплащане на заплатите на научните работници. Липсата на реализация на собствени приходи от научна дейност допълнително утежнява финансовото състояние на НЦАН.

Ø                  Неправомерно изразходване на финансови средства е налице и в Агенцията за борба с градушките. Направени са капиталови разходи за
600 000 лв.,
които не са одобрени предварително. Това е довело до невъзможност за изплащане на работните заплати на служителите за последните 4 месеца на 2001 г. Това установи  проверка на Държавен финансов контрол.

Ø                  Силно заниженият граничен ветеринарно-медицински контрол в Националната ветеринарномедицинска служба е довел до нисък обем от постъпления от такси по внос и износ на хранителни продукти. В Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури също е установено нецелесъобразно разходване на средства. Финансиран е проект, за който няма заложени средства в бюджета на Агенцията, като е извършвано допълнително заплащане на служителите.

Ø                  МЗГ координира от близо 5 години проект “Пазари на едро за пресни плодове, зеленчуци и цветя” по двустранното българо-германско техническо сътрудничество. Само един от пазарите – този в гр. Сливен - среща сериозни трудности при въвеждането в експлоатация. Причините са на правителството, защото не са привели навреме в сила международните споразумения и са допуснали пропуски в управлението на пазара при старта му.

 

Ø                  Държавен фонд “ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Многобройни са констатираните нарушения в дейността на Държавен фонд “Земеделие” от Сметната палата и от Агенцията за “Държавен финансов контрол”. Установена е липса на предварителен и текущ контрол върху кредитите, недостатъчно покритие на обезпеченията по кредитите, неспазване на утвърдените указания и неефективност при събирането на вземанията.

Драстично нарушение на финансовата дисциплина в Държавен фонд “Земеделие” е извършено непосредствено преди парламентарните избори. На 7 юни 2001 г., само 3 дни след утвърдената от МС план-сметка на фонда, УС взима решение и предлага на МФ корекция на същата план–сметка, с което настоява да бъдат променени двата лимита за субсидия от 10 на 17 000 000 лв. и за инвестиционни кредити от 26 на 36 000 000 лв. Предложението е това да става за сметка на намаляване на преходния остатък на фонда за следващата година от 45 000 000 на 28 000 000 лв. Това предложение е прието и утвърдено от финансовия министър. Направените корекции не съответстват на Решение № 405 на Министерския съвет, както и на ангажиментите на страната по АСАЛ-2 – споразумението със Световната банка. Напротив, нарушава се драстично това споразумение и като обща сума и като структура на инвестиционните кредити. Правителството е приело, че основателни причини за промени могат да бъдат само изпълнението на програма САПАРД или евентуално други европейски програми за финансиране. Държавен фонд “Земеделие” работи по годишна план-сметка. Приходите и разходите по нея са съставна част на консолидирания държавен бюджет. Посочената корекция на двата лимита по план-сметката и усвояването на средствата по тях означава
17 000 000 лв. дефицит в държавния бюджет. На практика той ще се окаже още по-голям поради трудността да се достигне планираният (при това с вече направената корекция)  размер на преходния остатък от 28 000 000 лв. към края на настоящата година.

Друго тежко нарушение на финансовата дисциплина е одобрената от УС на фонда нецелева субсидия от 4 500 000 лв. за стимулиране на регистрацията на земеделските стопани през периода 15 април – 15 юни 2001г., която е разпределена по 100 лв. субсидия на производител. По тази субсидия са изплатени над 1 800 000 лв., като 10% от тях са раздавани в брой, на ръка. Средствата са отпуснати не за конкретна стопанска цел, което се явява нарушение на законовите разпоредби и вътрешната нормативна уредба на фонда.

 

Крупно нарушение е предоставянето без всякакво правно основание през април и в края на м. май т.г. на средства на фонда в особено големи размери - 2 000 000 лв. на “Агротехника”- гр. Карлово. Това разпореждане с бюджетни средства на фонда е разрешено от тогавашния министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов.

Драстично нарушение на финансовата дисциплина са издадените  гаранции в полза  на ТБ “Биохим” без покритие и без договорно основание за над 2 700 000  лв.

 

Без законово основание е предоставен безлихвен тригодишен кредит от       5 000 000 лв. е предоставен на Компенсационен фонд “Зърно” през ноември 1999 г.

    

Противно на констатациите и препоръките на Сметната палата – по Акт за констатации № 0500014400/04.08.2000 г. за извършената проверка за периода 01.01. - 30.06.2000 г. докладът е представен на министъра на 22.11.2000 г., а в ДФЗ е постъпил едва на 05.04.2001 г. През пролетта и лятото на 2000 г. на практика още повече се засилват правомощията за решения на Кредитния съвет, което превръща Фонда в инвестиционна банка за пряко кредитиране - без посредничество на ТБ, с ресурс и риск на самия фонд. Извършената преди това поредица от изменения и допълнения на инвестиционните програми улеснява достъпа до финансовите средства на фонда и осигурява възможност едни и същи лица да бъдат кредитирани едновременно по няколко проекта на една програма или успоредно по различни програми, като при това се явява грубо нарушение на Вътрешните правила на ДФЗ за кредитиране. Това е и в драстично противоречие с условията и изискванията на Световната банка да се ограничи нелоялната конкуренция на ДФЗ спрямо частния банков сектор, работещ в условията на валутен борд чрез облекчено и безконтролно разпореждане с бюджетни средства. На 17.05.2000 г. УС на ДФЗ утвърждава основните параметри на прякото кредитиране за създаване на трайни насаждения, което е в разрез с Вътрешните правила на фонда за кредитиране. Преди още да се утвърдят указанията за прилагане на такова кредитиране от УС на фонда, същият одобрява решението от предходния ден за отпускане на инвестиционен кредит в размер на 2 900 000 лв. за създаване на лозови насаждения от 1800 дка. За една година – до юни 2001 г. са отпуснати общо 40 бр. кредита за 32 500 000 лв. общо, като всички те са в нарушение на тези указания. Най-значими от нецелесъобразно предоставените  кредити са на фирмите:

-“Шато Руко” АД, гр. Ямбол2 900 000 лв. срещу обезпечение от 2 000 дка земя и 1 апартамент в Ямбол.

- “Винпром”, гр. Лом2 150 000 лв. срещу обезпечение от 1 900 дка земя.

- “Литекс Комерс”3 900 000 лв.    

С тези указания областните дирекции са отстранени от контролни функции, като в същото време ангажираните с кредитирането звена в ЦУ не са извършвали нито предварителен, нито текущ, нито пък последващ контрол. В договорите за кредити отсъстват достатъчно защитни клаузи в полза на кредитора, огромната част от средствата са отпуснати авансово, а голяма част от инвестициите все още не са направени, като по два от кредитите е допуснато абсолютно нецелево предоставяне и усвояване на средствата (“Бояна-3” ООД, Велико Търново и “Стара изба –1924” АД, Ямбол).

 

На 15 май 2001 г. Европейската комисия взима решение за  акредитация на ДФЗ като функционална агенция “САПАРД”, като по тази програма се включват инвестиции за създаване на трайни насаждения, в т.ч. и на лозя. В този аспект е недопустимо раздаването на 14 кредита за лозови насаждения, извършено след тази дата.

 

Нередовните кредити по краткосрочните финансови линии на ДФЗ през периода 1996-1998 г. са 11 297 000 лв. от 51 983 000 лв., което е 22% от общо разпределения ресурс. През периода 1999-2000 г. техният дял достига над 50%, което в цифри означава, че през 1999 г. от усвоения ресурс в размер на 30 500 000 лв. не са възстановени 16 100 000 лв., а през 2000 г. от усвоените 38 200 000 лв. не са погасени 9 700 000  лв., а 10 100 000 лв. са разсрочени до края на тази година.

Резултатът от действията на бившето ръководство на МЗГ и на ДФЗ е почти пълното изчерпване на ресурсите на фонда не само за периода до края на тази година, но и за следващите години. Превишаването на утвърдените лимити за разходи по годишната

план-сметка и предоставянето на допълнителни средства извън утвърдените срокове, включително и през следващи календарни и бюджетни години, води до силно затруднена финансова ликвидност на фонда. 

Ø      Фонд “ТЮТЮН”

Фондът е създаден през 1994 г., след приемането на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Основната му дейност е регулиране на тютюнопроизводството в

страната. Констатираните сериозни нарушения в работата на фонда произтичат от нерегламентирания финансов статут в съответствие със ЗТТИ.Липсата на инициатива от страна на бившето ръководство на фонд ”Тютюн” за реализирането на около 2000 тона тютюн от реколта 1997г. собственост на фонда, е довела до загуби за държавата в размер на 6-7 000 000 лева. Манипулираният и ферментирал тютюн е неатрактивен за купувачите, дори при цена 50% по-ниска от себестойността му, поради което залежава в складовете на държавните тютюневи предприятия.

Сериозно нарушение е установеното неправомерно пренасочване на финансови средства от фонда. Пример за това е издаването на заповед № РД09-921/13.09.2000 г. от бившия земеделски министър Венцисав Върбанов, с която той нарежда превод на 5 000 000 лв. от закритите извънбюджетни сметки на фонда по сметка на МЗГ. Преведената сума не е възстановена в бюджета на фонда.

Престъпленията са описани в Бялата книга, но прокуратурата не се самосезира, защото политическия чадър не позволява да се разследват тези престъпления. От средствата за масово осведомяване и публикациите на някои разследващи журналисти научаваме някои любопитни подробности около тези ивършени престъпления с държавни пари.

     Една такава връзка е описана в следващият материал, който ни представят  журналистите Христо Димитров  и  Екатерина Терзиева. 

 Моньо Христов се уреди с 20 хил. лв. от държавен фонд през януари.   Син депутат взе евтин заем да сади лавандула   

 


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.08 секунди