изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-06-05 @ 13:00 EEST
След ”Митниците” и Морска администрация се обяви против местенето | 1 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
След ”Митниците” и Морска администрация се обяви против местенето
Автор: Anonymous да 2012-07-21 @ 23:02 EEST
Уважаеми господа,

На интернет страницата на Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) http://pods-bg.org/?p=1418 е публикуван целия текст на Отвореното писмо на служителите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” София, в което се обявяват против предвиденото преместване на централата на агенцията във Варна

Пълният текст е:


ДО

Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г- Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

от

служителите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” София


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) е една от агенциите, определени да се преместят от София във Варна, във връзка с предложената от заместник-министър председателя и министър на финансите на Република България - г-н Симеон Дянков, реформа за децентрализация на администрацията.
Предложението за децентрализация е изцяло в противоречие с констатациите в годишния доклад за състоянието на администрацията за 2011 г., публикуван на интернет страницата на МС. В доклада, като основен положителен момент е посочено, че следваната до момента (2011 г.) обща политика за окрупняване на структурите, реализира положителен ефект в две направления – „подобряване предоставянето на публичните услуги и реализиране на икономия на разходи, с което се постига повишаване ефективността и ефикасността при разходването на държавния бюджет.”
С преместването на Агенцията ще се получи точно обратният ефект – спиране работата за продължителен период от време, влошаване качеството на дейността и неефективно изразходване на средства от държавния бюджет.
Днешната структура и функциите на ИА „Морска администрация” като орган на изпълнителната власт в областта на водния транспорт, са резултат на сериозен анализ, извършен в края на 90-те години на миналия век. Основната цел на преструктурирането и обединяването на съществуващите дотогава Държавни инспекции по корабоплаване (ДИК) беше да се въведат и приложат еднакви стандарти, основани на изискванията на международните договори и европейското законодателство. Бяха извършени консултации с водещи администрации от европейски държави с традиции в тази сфера като Великобритания, Холандия, Германия, Дания и беше приложен техния опит, включително и успешно изпълнен партньорски (туининг) проект с холандската администрация, с основна цел - институционалното изграждане и укрепване на българската администрация в областта на водния транспорт. Създаде се една модерна, европейска администрация, която успя в много кратък период да разработи и приложи на практика изцяло обновено законодателство в тази област, въвеждащо изискванията на международното и европейско право. В резултат показателите на българския морски и речен флот бяха значително подобрени и беше издигнат престижа на българските морски и речни кадри. Опитът, натрупан през годините, доказа, че това е ефективната и работеща формула за управление и контрол върху този вид транспорт. В докладите от проверки и одити, извършени от органите на ЕС се посочва, че тази структура е един от ключовите елементи за успешно приложение на политиката за развитие на водния транспорт.
Създадената и съществуваща понастоящем структура на Агенцията поначало е основана на принципа на децентрализацията - има четири самостоятелни дирекции, разположени в градовете Бургас, Варна, Русе и Лом. Тази структура предоставя достатъчно оперативна свобода на дирекциите по места, гарантира равнопоставеност и баланс на интересите на местните структури, лесен и бърз достъп на фирми и граждани до услугите, предоставяни от Агенцията, координация, контрол и унифициран подход в управлението на дейностите.
Установяването на седалището на Агенцията в столицата е обосновано от функциите, които са възложени с Кодекса за търговското корабоплаване и устройствените правилници на МТИТС и ИАМА. Централата на агенцията, намираща се в столицата, ежедневно осъществява контакти с множество институции във връзка с:
- разработване на нормативните актове, внасяни от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за обсъждане и одобрение в МС и НС като участва активно в целия процес до приемането и обнародването на актовете в тясно сътрудничество със съответните дирекции на МТИТС,

- тясно сътрудничество с различни държавни институции като МС, НС, министерства и агенции, като например: МТСП, Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта - във връзка с морското трудово законодателство, МОМН и Националната агенция за оценяване и акредитация - за морското образование, МОСВ – във връзка с екологията на морето и вътрешните водни пътища, НАП - по отношение собствеността на кораби, за установяване на неплатени данъци или на незаконно придобито имущество, МВР и Гранична полиция - по отношение моряшките паспорти и сигурността на корабоплаването, МВнР - във връзка с членството в международни организации и прилагане на международното и европейско законодателство,
- координация с централите на международни организации, органи и структури на ЕС, в които ИАМА представлява българското правителство.
В световен мащаб и най-вече във водещите държави в областта на водния транспорт агенциите или аналогичните структури са организирани на същия принцип – централен офис в столицата и регионални офиси в основните пристанищни градове.
Факт е че модерното структуриране на агенцията позволява 100% от административните услуги, които тя предоставя, съгласно устройствения си правилник, да са достъпни за гражданите във всяка една от регионалните дирекции. Аргументи от типа на „защо гражданите да пътуват до София” са несъстоятелни и провокативно заблуждаващи общественото мнение. Друг аргумент, появил се в медиите, „за създаване на нови работни места (в случая във Варна)” предизвиква усмивки - в Лом, където безработицата е много висока, също има дирекция. Защо не там? Аргументът, че така дейността на Агенцията щяла да се подобри говори за непростимо непознаване на дейността й. Защото в София се предоставят услуги по преглед и регистрация на плавателни съдове (голяма част от тях са постоянно в Гърция и се пътува до там), провеждат се изпити за придобиване на правоспособности, заверяват се и се издават документи на морски лица от цяла Югозападна България. Наскоро открихме компютризирана изпитна зала в София. Кой, след „децентрализацията”, ще провежда изпити за правоспособност на курсистите, обучавани тук в София ? Или всички ще пътуват до Варна?
Всеки служител има семейство, грижи се за деца и родители. Не трябва да се забравя, че живота на семейството се планира в дългосрочен план. Никой от нас не е предвиждал смяна на местожителство, още повече в такива кратки срокове поради нечии необосновани намерения, които нито са подложени на национално обсъждане, нито са финансово обосновани. Повечето от нас изплащат кредити и всяка такава радикална промяна ще ни струва много скъпо. Отделянето на член от семейството за работа в друг град във всички случаи ще се отрази негативно, и то не само във финансово отношение.
Каква е алтернативата на всички тези служители, които не по свое желание няма да могат да работят работата, която обичат, ще са принудени да напуснат и да отидат на пазара на труда? При това, не защото не желаят да работят, не защото са лоши специалисти, не защото не изпълняват служебните си задължения, а защото не искат да се разделят със семействата си. Предлага се преместване на семейството, а какво ще работи другият член на семейството, защото той/тя трябва да напусне работа си и то в условията на неразвит пазар на труда и голяма безработица? Т.е.
при всеки от вариантите е голяма вероятността семейството да остане само с един работещ родител. На практика при сегашното ниво на заплащане в България преместеният служител ще трябва да дава и по-голяма част от заплатата си за осигуряване на престоя си в друг град. Ако все пак някой реши да премести цялото си семейство, да продаде жилището си, да купи ново - това изисква много време и хиляди левове разходи. Разбира се няма и никакви гаранции, че след всичко това няма да бъде уволнен и да остане безработен в чужд град. Питаме също - децата, и те ли трябва да напуснат училището, което харесват, да се разделят с приятелите, защото мама или татко ще се мести да работи във Варна? Кой ще осигури места в детските градини във Варна, където недостигът е хроничен? Как ще преживява семейство със заплата само на единия родител (след плащане на наем и консумативи), ако другият гледа детето в къщи?
Подобни практики в други държави са свързани със солидни финансови компенсации, които неутрализират проблемите и дори мотивират служителите за такива промени. Оказва се, че всъщност цялата финансова тежест на реформата ще бъде за сметка на самите служители. Предлаганите компенсации на отказалите да се преместят във Варна с „до две заплати” звучи преднамерено обидно и подигравателно.
След проведената по поръчка на Министерски съвет анкета по електронен път (впрочем, с фиксирани отговори, непозволяваща свободно изразяване) беше констатирано, че 80 % от анкетираните служители не желаят да се преместват. Защо все пак толкова упорито и прибързано се тръгва на подобна реформа в администрацията?
И което е най-важното - никой не споменава и дума с какво ще се подобри работата на администрацията и ситуацията в държавата?
Затова ние, работещите в ИАМА, си задаваме логичния въпрос: това реформа ли е или прикрит опит за узаконяване на масови уволнения на държавни служители на регионален принцип (само от София) под заплаха за принудително изселване. Кой има интерес администрацията да прекрати работа за няколко месеца, да се затрудни дейността й за дълъг период от време, като спешно подмени вече обучени кадри с новоназначени служители? Дали тази реформа съвсем скоро няма да доведе до дублиране в МТИТС на преместената структура на Агенцията? Кой толкова силно иска да унищожи бита на 50 семейства, за да постигне доказано неефективна цел? Протестираме срещу това и настояваме за публична дискусия с г-н Дянков. На нея би било чудесно да присъстват и представители на всякакви варненски организации, радетели на идеята за „децентрализация”. Нека обществото чуе аргументите на двете страни и се произнесе. Защото всички промени в държавата, особено радикалните, би следвало да се извършват в интерес на обществото.
Смятаме, че се потъпкват нашите човешки и граждански права, гарантирани от Конституцията на Република България - правото на достоен живот, правото на труд, правото на свободен избор. Грубо се погазват правата на бременните и майките с малки деца. Драмата за семействата и близките ни трудно може да се опише. Властта действа от позицията на силния, игнорирайки основни демократични принципи като водене на открит диалог и възможност за аргументирана защита. Липсват всякакви механизми за компенсиране на засегнатите служители. Подходът напомня тоталитарни методи на управление и няма подобен аналог в нито една държава - членка на ЕС.
Понеже дискутираната тема касае нашия живот и бъдеще, уведомяваме Ви, че ние ще предизвикаме обществен дебат по всички законни начини, ако публичната дискусия не се състои.
Подкрепяме исканията на колегите от агенция „Митници” и се присъединяваме към техния протест!


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди