изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2019-12-14 @ 12:51 EET
Банкова - episode 1 | 315 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
Банкова - episode 1
Автор: Anonymous да 2007-01-25 @ 20:12 EET

 Нама да следвам хронологията в Доклада на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност", но все пак ще го поместя целия. Запазил съм напълно автентичността му, а на невярващите мога да дам копие.


VII. 1. Видно от представеното щатно разписание към 25.05.2006 г. числеността на персонала е 188, като в това число обща администрация – 28 бр., връзки с обществеността – 1 бр. и специализирана администрация – 150. Съгласно Указание на ЦУ на НАП в ТД на НАП – Добрич следва да бъдат съкратени 22 или 11 % от служителите на дирекцията.

            Предвид изложеното, съгласно чл. 130 а от КТ във връзка с параграф 1, т. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса на труда е налице масово уволнение на служители, за което г-жа Банкова, в качеството си на работодател не е изпълнила задължението си да предостави на синдикалните организации и на представителите на раборниците и служителите в предприятието изискващата се от закона информация, както и да проведе консултации с тях.

 

2. С уведомително писмо с изх. № 19-01-499/29.05.2006 г. Ст. Христев, в качеството му на Председател на СО на КНСБ при ТД на НАП – Добрич, уведомява г-жа Банкова, че в комисията за извършване на подбор по реда на чл. 329 от КТ, определена със Заповед  № 108/26.05.2006 г. на Териториален директор на ТД-Добрич, не е включен упълномощен представител на синдикалната организация, с което са нарушени изискванията на чл. 9, ал. 2 от Процедура за съкращение на щата.

Изразеното от г-жа Банкова становище в писмо с изх. № 94-00-983/29.05.2006 г., че в комисията са включени синдикалните членове Йорданка Миткова Дончева и Стела Атанасова Колева. Тъй като не съществува изискване за съгласие или изрично упълномощаване на представители от страна на синдикалното ръководство е в противоречие с принципите на представителство и в частност с чл. 42 от КТ, поради което дейността на комисията по подбора е ОПОРОЧЕНА.

 

3. В Заповед № 108/26.05.2006 г. на Териториален директор на ТД на НАП – Добрич / Приложение № 3 – точка 2/ не са посочени поименно служителите, включени в подбора по чл. 329 от КТ, с което е нарушена Процедурата за съкращаване на щата.

 

4. Предвид разпоредите на чл. 12, ал. 1 и 2 от Процедурата за съкращение на щата, определянето на токчите по отделните показатели и критерии на служителите се извършва по документи от комисията, като за показателя "принос" съответния ръководител предоставя информация на членовете на комисията.

Видно от изготвения от Началник на отдел "ДОК" Анализ на натовареността на началниците на сектори в отдел "ДОК" при ТД на НАП – Добрич с № 66-00-278/26.05.2006 г. по повод на работата на служителите:

- Невенка Атанасова Ганчева

- Антония Мирева Янкова

- Стоян Георгиев Христев

- Светлин Сотиров

- Деспина Минчева Тодорова

е отбелязано "Като началници на сектори посочените служители изпълняват трудовите се задължения отговорно и съвестно, а участието им е от критично значение както за ръководените от тях звена, така и за общото представяне на отдела". Предвид разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2.2, б. "а" изключителен е приносът, при който "участието на служителя е от критично значение за резултата" и следователно приносът на визираните служители е оценен за такъв.

 

В оценка за принос г-жа Банкова посочва: "тъй като анализът "визирания по-горе анализ/ не е направен съгласно Указанията на Изпълнителния директор на НАП и не съдържат конкретни оценки за качеството и приноса в изпълнение на поставените задачи на началник секторите в качеството си на Териториален директор във връзка с извършване на подбор по чл. 329 от КТ давам следните оценки за принос на Началник секторите от отдел "ДОК", с които комисията следва да се съобрази

 

- Невенка Атанасова Ганчева – добър принос

- Антония Мирева Янкова – значителен принос

- Стоян Георгиев Христев – значителен принос

- Светлин Сотиров – значителен принос

- Деспина Минчева Тодорова – изключителен принос

Визираното деяние е НЕПРАВОМЕРНО И ГРУБО ПОГАЗВА принципите и изискванията, визирани в процедура по съкращаване на щата, като поради порочността си при евентуално обжалване ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ СТРАНА НА НАП.

 

5. Нарушени са процедурните правила за съкращаване на щата от г-жа Банкова, като с "Оценка за принос" тя променя оценките на служителите, дадени от преките им ръководители, тъй като "не ги приема". Корекциите са при оценяването на:

·                    Румен Пенков Спецов – от "значим принос" на "добър" с мотива, че са "постъпили сигнали за уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата му".

 

Факт е, че има постъпила жалба срещу служителя, която беше обект на проверка от наша страна и се установи, че изложеното в нея не отговаря на истината и няма данни за уронване на престиж на администрацията.

·                    Катя Иванова Домова - от "значим принос" на "добър" като мотивите са, че оценката, дадена от ръководителя и "не е обективна, предвид факта, че служителят е ползвал продължителен болничен, в следствие на което приноса за администрацията не може да бъде зачетен като "значим". Като допълнителен мотив з анамаляване на оценката, г-жа Банкова посочва " уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата му".

·                    Роси Тодорова Ставрева – от "значим принос" на "добър" с мотив " уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата ".

 

Към настоящия момент по отношение на служителките Ставрева и Димова не е образувано дисциплинарно производство и не са обект на проверка от страна на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност", поради което визираното "уронване на престиж" не е установено по надлежния ред.

·                    Иванка Симеонова Гичева – от "значим" на "добър принос" поради " преки наблюдения върху качеството на работата и".

 

С допуснатото от г-жа Банкова се нарушават правилата за оценяване на служител. Съгласно чл. 12 от Процедурата, служителят се оценява САМО от прекия си ръководител, алтернативно оценката се образува като средна аритметична от оценките на комисията по подбора. НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за промяна на оценка, още повече от теритириалния директор.

 

Порочността на неправеното оценяване, поради което служителите са съкратени ще рефлектира в евентуалното съдебно произвидство по повод обжалване на Заповед за прекратяване на ТРУДОВИ-ПРАВООТНОШЕНИЯ И ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ ЗА НАП ПОСЛЕДИЦИ.

 

6. В представената от главен експерт в УЧР – Р. Петрова справка за издадените заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, в следствие съкращаване на щата е видно, че с 15 служители на ТД на НАП – Добрич правоотношението е прекратено в периода 01.06 – 06.06.2006 г. С оглед изложеното от страна на работодателя не е изпълнена т. 7 от Указание за изпълнение на процедура за извършване на съкращаване на щата, препоръчваща служителите да отработват срока на отправените им предизвестия.

 

 В следващия пост ще прочетете: как бяха прихванати здравноосигурителни вноски и законно ли е това???


TO BE CONTINUED...


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2019 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.09 секунди