изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-06-07 @ 13:36 EEST

Според Вас НАП в Добрич /данъчното/ за кого работи?

1. За държавата 626 (18.71%)
2. По политически поръчки 1 667 (49.82%)
3. За лични интереси 696 (20.80%)
4. За корпоративни интереси 357 (10.67%)
Според Вас НАП в Добрич /данъчното/ за кого работи? | 315 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.
d
Автор: Anonymous да 2007-01-24 @ 23:27 EET
Понеже името ми е цитирано неведнъж в този форум си позволявам да понапиша и аз нещо.
Като начало... казвам се Стойчо Стойчев и като бос /в смисъл лаик/ в областта на здравното осигуряване аз подадох жалба в Комисия за защита от дискриминация срещу НЕЗАКОННОТО ПРИХВАЩАНЕ НА ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ на жителите на Добричка област. За непосветените ще отбележа, че:
1. Тези актове са НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ;
2. Това прихващане се случи с едноличната санкция на Директора на ТД на НАП -Добрич;
3. Това прихващане се случи, въпреки несъгласието на професионалистите в дирекцията и тяхното мнение;
4. С това Директора на ТД на НАП - Добрич дори се похвали в някой централни /или партийни/ ежедневници, което като акт от нейна страна ще оставя без коментар;
5. Това се случи, защото не се търсеше Човек за мястото, а се търсеше място за Човека.

По този начин държавната хазна незаконно се напълни със 145 569,96 лева

На поредното заседание на Комисия за защита от дискриминация от Централно управление на Национална агенция за приходите по мое искане представиха Доклада на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност" във връзка с извършена проверка на дейността на Директора на ТД на НАП - Добрич. Констатациите са доста интересни, но доклада е твърде голям като обем, за да го поместя в едно мнение. Обещавам да пускам на час по лъжичка, т.е. на ден по раздел. Дано разбирате, че това е доклад на НЕЗАВИСИМ орган и констатациите му се основават единствено на представени докуметни и действащата в РБългария нормативна уредба.

За да подхраня любопитството и охладя ентусиазма на някой ще напиша са само финала, все пак не е криминален роман...


"... Констатираните при проверката факти и обсоятелства дават основание за търсене на дисциплинарна отгоговорност на г-жа Петя Банкова /това е директора на ТД на НАП - Добрич/. Вида на дициплинарното наказание следва да бъде преценено след изискването и представянето на писмени обяснение по реда на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда."


Така завършва доклада. В следващите ми постове ще запазя данъчната и осигурителна тайна, съдържаща се в доклада, както и имената на бившите ми колеги. Ще цитирам само факти, без коментар. Също така обещавам да го изпратя на "Инспектората" на Министерски съвет, Омбудсмана на РБългария, Министъра на Финансите и, на който се сетя още с единствен въпрос: "Защо?"Банкова - episode 1
Автор: Anonymous да 2007-01-25 @ 20:12 EET

 Нама да следвам хронологията в Доклада на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност", но все пак ще го поместя целия. Запазил съм напълно автентичността му, а на невярващите мога да дам копие.


VII. 1. Видно от представеното щатно разписание към 25.05.2006 г. числеността на персонала е 188, като в това число обща администрация – 28 бр., връзки с обществеността – 1 бр. и специализирана администрация – 150. Съгласно Указание на ЦУ на НАП в ТД на НАП – Добрич следва да бъдат съкратени 22 или 11 % от служителите на дирекцията.

            Предвид изложеното, съгласно чл. 130 а от КТ във връзка с параграф 1, т. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса на труда е налице масово уволнение на служители, за което г-жа Банкова, в качеството си на работодател не е изпълнила задължението си да предостави на синдикалните организации и на представителите на раборниците и служителите в предприятието изискващата се от закона информация, както и да проведе консултации с тях.

 

2. С уведомително писмо с изх. № 19-01-499/29.05.2006 г. Ст. Христев, в качеството му на Председател на СО на КНСБ при ТД на НАП – Добрич, уведомява г-жа Банкова, че в комисията за извършване на подбор по реда на чл. 329 от КТ, определена със Заповед  № 108/26.05.2006 г. на Териториален директор на ТД-Добрич, не е включен упълномощен представител на синдикалната организация, с което са нарушени изискванията на чл. 9, ал. 2 от Процедура за съкращение на щата.

Изразеното от г-жа Банкова становище в писмо с изх. № 94-00-983/29.05.2006 г., че в комисията са включени синдикалните членове Йорданка Миткова Дончева и Стела Атанасова Колева. Тъй като не съществува изискване за съгласие или изрично упълномощаване на представители от страна на синдикалното ръководство е в противоречие с принципите на представителство и в частност с чл. 42 от КТ, поради което дейността на комисията по подбора е ОПОРОЧЕНА.

 

3. В Заповед № 108/26.05.2006 г. на Териториален директор на ТД на НАП – Добрич / Приложение № 3 – точка 2/ не са посочени поименно служителите, включени в подбора по чл. 329 от КТ, с което е нарушена Процедурата за съкращаване на щата.

 

4. Предвид разпоредите на чл. 12, ал. 1 и 2 от Процедурата за съкращение на щата, определянето на токчите по отделните показатели и критерии на служителите се извършва по документи от комисията, като за показателя "принос" съответния ръководител предоставя информация на членовете на комисията.

Видно от изготвения от Началник на отдел "ДОК" Анализ на натовареността на началниците на сектори в отдел "ДОК" при ТД на НАП – Добрич с № 66-00-278/26.05.2006 г. по повод на работата на служителите:

- Невенка Атанасова Ганчева

- Антония Мирева Янкова

- Стоян Георгиев Христев

- Светлин Сотиров

- Деспина Минчева Тодорова

е отбелязано "Като началници на сектори посочените служители изпълняват трудовите се задължения отговорно и съвестно, а участието им е от критично значение както за ръководените от тях звена, така и за общото представяне на отдела". Предвид разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2.2, б. "а" изключителен е приносът, при който "участието на служителя е от критично значение за резултата" и следователно приносът на визираните служители е оценен за такъв.

 

В оценка за принос г-жа Банкова посочва: "тъй като анализът "визирания по-горе анализ/ не е направен съгласно Указанията на Изпълнителния директор на НАП и не съдържат конкретни оценки за качеството и приноса в изпълнение на поставените задачи на началник секторите в качеството си на Териториален директор във връзка с извършване на подбор по чл. 329 от КТ давам следните оценки за принос на Началник секторите от отдел "ДОК", с които комисията следва да се съобрази

 

- Невенка Атанасова Ганчева – добър принос

- Антония Мирева Янкова – значителен принос

- Стоян Георгиев Христев – значителен принос

- Светлин Сотиров – значителен принос

- Деспина Минчева Тодорова – изключителен принос

Визираното деяние е НЕПРАВОМЕРНО И ГРУБО ПОГАЗВА принципите и изискванията, визирани в процедура по съкращаване на щата, като поради порочността си при евентуално обжалване ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ОТМЯНА НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ СТРАНА НА НАП.

 

5. Нарушени са процедурните правила за съкращаване на щата от г-жа Банкова, като с "Оценка за принос" тя променя оценките на служителите, дадени от преките им ръководители, тъй като "не ги приема". Корекциите са при оценяването на:

·                    Румен Пенков Спецов – от "значим принос" на "добър" с мотива, че са "постъпили сигнали за уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата му".

 

Факт е, че има постъпила жалба срещу служителя, която беше обект на проверка от наша страна и се установи, че изложеното в нея не отговаря на истината и няма данни за уронване на престиж на администрацията.

·                    Катя Иванова Домова - от "значим принос" на "добър" като мотивите са, че оценката, дадена от ръководителя и "не е обективна, предвид факта, че служителят е ползвал продължителен болничен, в следствие на което приноса за администрацията не може да бъде зачетен като "значим". Като допълнителен мотив з анамаляване на оценката, г-жа Банкова посочва " уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата му".

·                    Роси Тодорова Ставрева – от "значим принос" на "добър" с мотив " уронване на престижа на ТД на НАП – Добрич и преки наблюдения върхи качеството на работата ".

 

Към настоящия момент по отношение на служителките Ставрева и Димова не е образувано дисциплинарно производство и не са обект на проверка от страна на Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност", поради което визираното "уронване на престиж" не е установено по надлежния ред.

·                    Иванка Симеонова Гичева – от "значим" на "добър принос" поради " преки наблюдения върху качеството на работата и".

 

С допуснатото от г-жа Банкова се нарушават правилата за оценяване на служител. Съгласно чл. 12 от Процедурата, служителят се оценява САМО от прекия си ръководител, алтернативно оценката се образува като средна аритметична от оценките на комисията по подбора. НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ за промяна на оценка, още повече от теритириалния директор.

 

Порочността на неправеното оценяване, поради което служителите са съкратени ще рефлектира в евентуалното съдебно произвидство по повод обжалване на Заповед за прекратяване на ТРУДОВИ-ПРАВООТНОШЕНИЯ И ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ ЗА НАП ПОСЛЕДИЦИ.

 

6. В представената от главен експерт в УЧР – Р. Петрова справка за издадените заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, в следствие съкращаване на щата е видно, че с 15 служители на ТД на НАП – Добрич правоотношението е прекратено в периода 01.06 – 06.06.2006 г. С оглед изложеното от страна на работодателя не е изпълнена т. 7 от Указание за изпълнение на процедура за извършване на съкращаване на щата, препоръчваща служителите да отработват срока на отправените им предизвестия.

 

 В следващия пост ще прочетете: как бяха прихванати здравноосигурителни вноски и законно ли е това???


TO BE CONTINUED...

Банкова - episode 3
Автор: Anonymous да 2007-02-06 @ 20:33 EET
I. В хода на проверката в ТД на НАП – Добрич, съгласно поставената в сигнала резолюция на Зам. Министъра на финансите бе проведена анонимна анкета.
В анкетата бяха включени въпроси касаещи: оценка на недостатъците /ако има такива/ в организацията на работа на ТД на НАП – Добрич, оценка на качествата на работа на Директора на ТД, наличие на разлика в стила на управление на стария и новия Директор на ТД, оказван ли е натиск и от страна на кого за изпълнение /неизпълнение/ на служебни задължения и др.
По щатно разписание на ТД на НАП – Добрич от 23.05.2006 г. персонала се състои от 188 лица. Съгласно представената справка от Добринка Лазарова Костадинова – специалист в отдел "Финансово-счетоводен" на ТД в дните 12.06.2006 г. и 13.06.2006 г. /дните на провеждане на проверката/ 20 служители на ТД на НАП – Добрич отсъстват от работа, поради ползване на годишни отпуски и отпуски по болест. В резултат на горното в ТД на НАП – Добрич бяха раздадени за попълване 168 броя анкети.

След отваряне на анкетните кутии се установи, че са предадени 127 броя анкетни листа, от които с:
• дадена висока оценка на работата на г-жа Петя Банкова – Директор на ТД на НАП = Добрич – 38 броя;
• дадена ниска оценка на работата на г-жа Петя Банкова – Директор на ТД на НАП = Добрич – 52 броя;
• дадена средна оценка на работата на г-жа Петя Банкова – Директор на ТД на НАП = Добрич – 29 броя;
• предадени празни анкетни листиве – 8 броя.

В анкетните листи, в които е изразена подкрепа към стила и работата на Петя Банкова е дадена висока оценка най-вече по следните показатели:
- планиране, организиране и контрол върхиу работата на другите с цел постигане на поставените цели;
- със служебното си поведение, както и в личните си взаимоотношения съблюдава етичните норми, обществения престиж и опазване доброто име на организацията;
- притежава способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;

Най-малко подкрепа Петя Банкова е намерила за следните качества:
- да работи ефективно с колегите;
- да предизвиква уважение в ролята си на лидер;
 да проявява обективност в преценките си;
- да представя и разпространява идеи;

В 10 броя анкетни листове, с които е изразено недоволство от работата на Петя Банкова е отбелязано неодобрение от стила на работата на Директора на ТД по абсолютно всички показатели.

В останалите 42 броя най-много негативни оценки са дадени за качествата и:
- да работи ефективно с колегите;
- проявява способност да работи конструктивно като член на екип;
- проявява обективност в преценките си;
- да предизвиква уважение в ролята си на лидер.

В 6 анкетни листа на въпроса "Указван ли е натиск от страна на административен ръководител да извършите или не действия /бездействия/ в разрез със служебните си Ви задължения и ако – да, от кого?" е посочено, че е упражняван натиск от страна на г-жа Банкова. В два от случаите е конкретизирано, че става дума за извършване на действия срещу колега и събиране на документи, компрометиращи колега, с когото Директорката е в конфликт. В друг от случаите е посочено, че е оказван натиск от страна на г-жа Петя Банкова за прихващане на здравно-осигурителни вноски при подаване на ДД по чл. 41 от ЗОДФЛ, без физическото лице да е подало молба за това.

Анализът на анкетните листове показва,ч е съществува проблем при осъществяването на диалог или пълна липса на такъв между Директора на ТД на НАП – Добрич и служителите на дирекцията. Липсата на конструктивен диалог мотивира и мнението на служителите, че не съществува ефективна комуникация и координация в работата на ръководството.
Банкова - episode 4 /The best/
Автор: Anonymous да 2007-03-11 @ 19:43 EET

VI . По отношение на извършеното от ТД на НАП-Добрич прихващане на здравноосигурителни вноски, в хода на проверката е установено:

С Протокол № 474/13.06.2006 г. от началник отдел "Обслужване" е изискана Справка, даваща информация за издадените актове за прихващане и връщане /АПВ/ за възстановяване и прихващане на ДОД, в това число прихванати здравни осигуровки. От представените данни е видно, че към 12.06.2006 г. са:

приети 27 045 бр. Данъчни декларации по чл. 41 от ЗОДФЛ, като 12 716 бр. са с деклариран данък за възстановяване.

изготвени са 3 880 бр. АПВ и 7 430 бр. Протоколи.

Общо възстановени суми по ДОД са 972 143,23 лв., от които са прихванати суми за ДОД в размер на 55 921,00 лв. и прихванати здравноосигурителни вноски в размер на 145 569,96 лв.

Видно от дадените обяснения на началник отдел "Обслужване" е, че здравноосигурителните вноски са прихващани от старши инспектори по приходите след "проверка в програмните продукти, за които имат достъп: Справка № 2 – данни за осигурени лица, Спарвка № 7 – трудови договори, Справка № 11 – приходи по ЕГН, № 14 – здравен статус, № 15 актуално състояние, № 17 расроени здравни осигуровки" и при "наличие на неясноти относно здравноосигурителния статус на съответното проверявано лице през определен период, служители на НАП провеждат телефонен разговор ... и съответно искане за представяне на допълнителни доказателства".

В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СА ПРИХВАНАТИ 145 569,96 ЛВ. С 3 880 БР. АПВ.

Визираните действия са в противоречие с ДОПК, Процедура ОК-18 – Проюихващане и възстановяване на ФЛ и задължителните указания на Изпълнителен директор на НАП, дадени с писмо  № 24-00-480/24.02.2006 г. и Писмо № 24-00-202/25.01.2006 г., съгласно които прихващането може да бъде извършено само при наличие на изпълнително основание.
 

Неспазването на цитираните актове е основание за отмяна на издадените АПВ от Дирекция ОУИ – Варна и връщането на преписките за издаване на Ревизионен акт. В тази посока е издаденото от Директора на ОУИ – Варна Решение № 275/30.05.2006 г.

Поради факта, че неправомерно са прихванати здравни осигуровки от орган по приходите при ТД на НАП – Добрич по 3 880 АПВ се налага извода, че са налице неправомерни действия от служителите на ТД на НАП – Добрич.

За извършените прихващания няма нарочна писмена заповед. ЗА изясняване на обстоятелствата за изискани писмени становища от:

  • Началник отдел "Обслужване" – В даденото обяснение се твърди, че е запознала териториалния директор с указанията ДА НЕ СЕ ПРИХВАЩАТ здравни осигуровки, тъй като няма изпълнително основание, но е дадено разпореждане от г-жа Банкова ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИХВАЩАНЕ;
  • Началник отдел "ОПЗ" – в становището се пояснява: " В присъствието на зам.териториалния директор и началник отдел "Обслужване" са информирали Петя Банкова – директор на ТД на НАП – Добрич, че цялата гама от справки за здравния статус от менютата на програмните продукти на НОИ не е изпълнително основание за прихващане на здравни вноски..."
  • Началник отдел "ДОК" – в обясненията се твърди: " на 31.01.2006 г. е указано, че при извършване на проверки по прихващане или връщане следва да се прихващат всички задължения и осигурителни вноски".
  • Зам. териториален директор – Твърди, ч  е въпреки настояването му да се изчака с вземането на решение по разпореждането на г-жа Банкова в ТД на НАП – Добрич беше установена практика да се прихващат здравно вноски

 НАЛАГАЩИЯТ СЕ ИЗВОД Е, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ БЕЗ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ РЕВИЗИОННИ ПРОИЗВОДСТВА Е ВЗЕТО ОТ Г-ЖА БАНКОВА.

Банкова - episode 4 /The best/
Автор: Anonymous да 2007-03-20 @ 16:56 EET

(5) До 30 юни 2007 г. трудовите правоотношения на служителите от Националната агенция за приходите, които изпълняват функции на длъжност, определена за заемане от държавен служител, се преобразуват в служебни правоотношения, като:

1. с акта по назначаването на държавния служител се присъжда определения в Единния класификатор на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не отговаря на условия за определяне на по-висок ранг;

Банкова - episode 4 /The best/
Автор: Anonymous да 2007-04-20 @ 07:05 EEST

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ГЛОБИ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП – ДОБРИЧ
 

Приходната администрация трябва да възстанови на родители незаконно взетите пари

В статия на в-к „Новинар” – „Добруджа отново е извън България” в броя от 13.06.2006 г. ви запознахме с дискриминационната практика, прилагана от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите /ТД на НАП/ в Добрич. Приходната администрация в града незаконно прихвана на родителите от данъка за възстановяване затова, че са отглеждали едно или повече непълнолетни деца дължимите здравноосигурителни вноски без те да са установени по основание и размер. Порочната практика беше прилагана само в Добричка област и като следствие бяха ощетени хиляди родители, а Директорката Петя Банкова се похвали, че е напълнила бюджета от тези вноски с над 150 000 лева. Данъчно осигурителният процесуален кодекс /ДОПК/ наистина дава право да се прихващат от сумите за възстановяване, но само тези, които са за погасяване на изискуеми публични вземания. Същият кодекс я задължава да прилага законите точно и еднакво за всички лица /чл. 2, ал. 1/. Събирането на държавните и общинските публични вземания може да се извършва само когато има влязъл в сила акт, издаден от компетентен орган, а такъв няма.

След нашата публикация Зам.-шефът на НАП - Красимир Стефанов отговори, че ще се извърши проверка в Добрич и, ако се установят нарушения, незабавно ще бъдат взети мерки. Той също обясни, че здравните и задължителните осигурителни вноски, за да бъдат прихванати, трябва да бъдат установени с акт за установяване на задължения, с ревизионен акт или декларация, подадена от задълженото лице. Не подлежат на прихващане суми, задължението за внасяне на които е за сметка на работодателя. „Взетите мерки” от НАП какви са – не знаем. Незаконно взетите пари от родителите никой не върна и мерки спрямо Директорката Петя Банкова не бяха предприети.

С Решение № 6А от 05 февруари 2007 г. Комисията за защита от дискриминация установява, че спрямо жителите на Добричка област е нарушен основния принцип на равенство пред закона, установен в чл. 6 от Конституцията на Република България, както и на разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ДОПК. Комисията намира, че в случая следва да постанови преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение отпреди издаване на актовете. Това означава, че на близо 2000 семейства в Добричко, актовете трябва да бъдат отменени и незаконно прихванатите суми възстановени.

На Директора на ТД на НАП – Добрич Петя Банкова, Комисията за защита от дискриминация налага административно наказание – глоба в размер на 500 лева. Освен това са и постановени и принудителни административни мерки - въздържане занапред от извършване на установеното нарушение и спазване на правото на равенство пред закона и равенство в третирането, като в 30 дневен срок е длъжна да уведоми Комисията за предприетите от нея мерки.

Въпросът, който си задаваме защо продължават да се търпят на такива постове некомпетентни хора остава все още висящ.

ИСТИНИ
Автор: Anonymous да 2007-06-26 @ 00:47 EEST
Внимтелно го прочетете г-жо Б точка и г-н Р точка. Пише УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА, А НЕ НЕЗАКОННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС     Станишев настъпи чиновниците за повече пари 25 юни 2007 / News.dir.bg Премиерът Сергей Станишев възложи на ръководството на Националната агенция за приходите да предложи мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. Това съобщи БНР, като се позова на правителствената информационна служба. Станишев започва поредица от работни срещи с ръководствата на приходната администрация. Целта е набелязването на конкретни мерки за увеличаване на събираемостта на приходите в хазната, тъй като по-високите резултати ще позволят на правителството да изпълни приоритетите си в максимална степен. Днес премиерът разговаря с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина и с екипа й, съобщава БТА. В срещата участваха и министърът на финансите Пламен Орешарски, и депутати от управляващата коалиция. Във вторник Сергей Станишев ще разговаря с ръководството на Агенция “Митници“. Министър-председателят възложи на НАП в едноседмичен срок да подготви доклад с мерки, които ведомството ще предприеме за увеличаване на събираемостта на приходите в бюджета. Аналогичен доклад премиерът разпореди да бъде изготвен и от Агенцията за държавни вземания. Според Станишев вниманието на приходната администрация трябва да бъде насочено към наблюдение на новорегистриранитефирми по ДДС. За пет-шест месеца техният брой се е увеличил с около 20 000. Трябва да се отчете и резултатността от извършените данъчни ревизии.
ето ви отговор на въпроса
Автор: Anonymous да 2007-11-30 @ 11:30 EET
ето ви отговор на въпроса
Автор: Anonymous да 2007-11-30 @ 11:34 EET
интересно
Автор: Anonymous да 2008-01-15 @ 12:07 EET
дискриминация
Автор: Anonymous да 2008-03-20 @ 22:05 EET

VI . По отношение на извършеното от ТД на НАП-Добрич прихващане на здравноосигурителни вноски, в хода на проверката е установено:

С Протокол № 474/13.06.2006 г. от началник отдел "Обслужване" е изискана Справка, даваща информация за издадените актове за прихващане и връщане /АПВ/ за възстановяване и прихващане на ДОД, в това число прихванати здравни осигуровки. От представените данни е видно, че към 12.06.2006 г. са:

приети 27 045 бр. Данъчни декларации по чл. 41 от ЗОДФЛ, като 12 716 бр. са с деклариран данък за възстановяване.

изготвени са 3 880 бр. АПВ и 7 430 бр. Протоколи.

Общо възстановени суми по ДОД са 972 143,23 лв., от които са прихванати суми за ДОД в размер на 55 921,00 лв. и прихванати здравноосигурителни вноски в размер на 145 569,96 лв.

Видно от дадените обяснения на началник отдел "Обслужване" е, че здравноосигурителните вноски са прихващани от старши инспектори по приходите след "проверка в програмните продукти, за които имат достъп: Справка № 2 – данни за осигурени лица, Спарвка № 7 – трудови договори, Справка № 11 – приходи по ЕГН, № 14 – здравен статус, № 15 актуално състояние, № 17 расроени здравни осигуровки" и при "наличие на неясноти относно здравноосигурителния статус на съответното проверявано лице през определен период, служители на НАП провеждат телефонен разговор ... и съответно искане за представяне на допълнителни доказателства".

В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СА ПРИХВАНАТИ 145 569,96 ЛВ. С 3 880 БР. АПВ.

Визираните действия са в противоречие с ДОПК, Процедура ОК-18 – Проюихващане и възстановяване на ФЛ и задължителните указания на Изпълнителен директор на НАП, дадени с писмо  № 24-00-480/24.02.2006 г. и Писмо № 24-00-202/25.01.2006 г., съгласно които прихващането може да бъде извършено само при наличие на изпълнително основание.
 

Неспазването на цитираните актове е основание за отмяна на издадените АПВ от Дирекция ОУИ – Варна и връщането на преписките за издаване на Ревизионен акт. В тази посока е издаденото от Директора на ОУИ – Варна Решение № 275/30.05.2006 г.

Поради факта, че неправомерно са прихванати здравни осигуровки от орган по приходите при ТД на НАП – Добрич по 3 880 АПВ се налага извода, че са налице неправомерни действия от служителите на ТД на НАП – Добрич.

За извършените прихващания няма нарочна писмена заповед. ЗА изясняване на обстоятелствата за изискани писмени становища от:

  • Началник отдел "Обслужване" – В даденото обяснение се твърди, че е запознала териториалния директор с указанията ДА НЕ СЕ ПРИХВАЩАТ здравни осигуровки, тъй като няма изпълнително основание, но е дадено разпореждане от г-жа Банкова ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИХВАЩАНЕ;
  • Началник отдел "ОПЗ" – в становището се пояснява: " В присъствието на зам.териториалния директор и началник отдел "Обслужване" са информирали Петя Банкова – директор на ТД на НАП – Добрич, че цялата гама от справки за здравния статус от менютата на програмните продукти на НОИ не е изпълнително основание за прихващане на здравни вноски..."
  • Началник отдел "ДОК" – в обясненията се твърди: " на 31.01.2006 г. е указано, че при извършване на проверки по прихващане или връщане следва да се прихващат всички задължения и осигурителни вноски".
  • Зам. териториален директор – Твърди, ч  е въпреки настояването му да се изчака с вземането на решение по разпореждането на г-жа Банкова в ТД на НАП – Добрич беше установена практика да се прихващат здравно вноски

 НАЛАГАЩИЯТ СЕ ИЗВОД Е, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ БЕЗ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ РЕВИЗИОННИ ПРОИЗВОДСТВА Е ВЗЕТО ОТ Г-ЖА БАНКОВА.

[ Отговор | # ] Банкова - episode 4 /The best/ Автор: Anonymous да 2007-03-12 @ 10:16 EET

Ако тези пари действително са взети от добричлии, кога ще се върнат на ограбените и как? Банкова няма ли да я уволнят за тази кражба от народа?

[ Отговор | # ] Банкова - episode 4 /The best/ Автор: Anonymous да 2007-03-12 @ 16:04 EET Ясен Пенчев и Евтим Костадинов питай [ Отговор | # ] Банкова - episode 4 /The best/ Автор: Anonymous да 2007-03-16 @ 21:03 EET Така завършва доклада:
"... Констатираните при проверката факти и обсоятелства дават основание за търсене на дисциплинарна отгоговорност на г-жа Петя Банкова. Вида на дициплинарното наказание следва да бъде преценено след изискването и представянето на писмени обяснение по реда на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда."

дискриминация
Автор: Anonymous да 2008-03-20 @ 22:29 EET

Това пише в Решението си Върховният административен съд:

" Неизпълнението на указанията на ИД на НАП евентуално би могло да ангажира дисциплинарната отговорност на директора на ТД на НАП- Добрич, но не отговорност по Закона за защита от дискриминация. Възприетата в ТД на НАП – Добрич практика за прихващане на подлежащия на възстановяване данък с неустановени по съответния ред здравно- осигурителни вноски разкрива неправилно разбиране и прилагане на закона от страна на органа по приходите, спрямо което засегнатите лица могат да се защитят, като оспорят актовете по съответния ред, но не може да обоснове извод за допуснато неравенство в третирането и съответно нарушение на принципа на равенство пред закона."

Т.е. и Инспектората и ВАС безспорно удтсновяват нарушението, но е следвало ощетените лица да обжалват по административен ред, а за Банкова да се потърси дисциплинарна отговорност за допуснатото закононарушение. Нали се сещате кой би следвало да я потърси? А защо не е потърсена?

 

Не го приемайте като тест за интелигентност :)

 


ЗА данъчните
Автор: Anonymous да 2008-11-02 @ 21:26 EET

Ново Р/О:
РЕШЕНИЕ

10205
София, 10/25/2007

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНДРЕЙ ИКОНОМОВ ЧЛЕНОВЕ:ВАНЯ АНЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА при секретар Анелия Станкова и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдиятаМАРИЕТА МИЛЕВА по адм. дело № 4611/2007.

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията (ЗЗД).
С решение № 6А от 05.02.2007 г. по преписка № 110 по описа за 2006 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установява, че с практиката за прихващане на дължими, но неустановено по надлежния ред здравно-осигурителни вноски с подлежащия на възстановяване данък по чл. 29а от ЗОДФЛ (отм.) при осъществяване на дейността на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите гр. Добрич (ТД на НАП- Добрич), е нарушено правото на равенство пред закона по чл. 6, ал. 1 и ал. 2, изр. първо от Конституцията на Република Българи по чл. 2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с което не е изпълнено задължението по чл.10 от ЗЗД за постигане целите по чл. 2 ,т. 1 и т. 2 от ЗЗД; налага на Петя Георгиева Банкова като директор на ТД на НАП- Добрич на основание чл. 80, ал. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 24 от ЗАНН за описаното нарушение глоба в размер на 500.00 лв.; постановява преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение и налага на ТД на НАП- Добрич принудителни административни мерки на основание чл. 76, ал.1, т. 1 от ЗЗД , като предписва въздържане занапред от извършване на установеното нарушение, спазване на правото на равенство пред закона и равенство в третирането и определя 30 - дневен срок за писмено уведомяване за предприетите във връзка с решението мерки.
Решението е обжалвано изцяло от ТД на НАП- Добрич. Жалбоподателят поддържа, че административния акт е нищожен, тъй като е постановен извън правомощията на КЗД. Излага също доводи за неправилност на решението, тъй като в нарушение на административнопроизводствените правила КЗД се е поизнесла по искане, с каквото не е била сезирана, глобата на директора е наложена без да е установена с акт за административно нарушение, както и че при постановяване на административния акт е допуснато и нарушение на закона, тъй като не е установено дискриминация на нито един от признаците, посочени в ЗЗД, а предписаните принудителни административни мерки не могат да бъдат изпълнени. Моли решението да бъде отменено и на дирекцията се присъди възнаграждение за юрисконсулт.
Ответникът- Комисията за защита от дискриминация не изразява становище по жалбата.
Заинтересованата страна Стойчо Пенков Стойчев излага съображения за неоснователност на жалбата и моли да бъде отхвърлена.
Като взе предвид предмета на жалбата и събраните по делото доказателства настоящият състав на Върховния административен съд, пето отделение, прие за установено следното:
Производството пред административния орган е образувано по сигнал на Стойчо Пенков Стойчев, заинтересована страна по делото, с твърдения, че в ТД на НАП– Добрич се прилага незаконосъобразната практика за прихващане на подлежащия на възстановяване данък съгласно чл. 29а от ЗОДФЛ с дължими, но неустановени по съответния ред здравно- осигурителни вноски. Това според подателя на сигнала представлява неравно третиране по признака лично положение, тъй като се прилага спрямо лица с постоянен адрес в област Добрич и поставя същите в по-неблагоприятно положение в сравнение с жителите на други области.
Извършената от КЗД по повод сигнала проверка и събраните доказателства установяват, че към 27.07.2006 г. в ТД на НАП- Добрич са постъпили 9164 бр. декларации за възстановяване на данък съгласно чл. 29а от ЗОДФЛ (отм.). Въз основа на извлечение от информационните масиви на НЗОК органите по приходите на НАП- Добрич извършват прихващане на данъка за възстановяване с дължимите здравно- осигурителни вноски, независимо, че същите не са установени по съответния ред- с влязъл в сила акт или с декларация. Няма данни този начин на прихващане да се прилага в други териториални дирекции на НАП. Възприетата от ТД на НАП- Добрич практика е в противоречие с чл. 165 от ДОПК и с указания на ИД на НАП, изх. № 2400480/ 24.02.2006 г. и изх. № 24-00-202 / 25.01.2006 г. регламентиращи реда за прихващане, според които такова може да се направи само след като вземането е установено с влязъл в сила акт за установяване на публично вземане. На това основание част от актовете са отменени след обжалване на заинтересованите лица с решения на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”- Варна при Централно управление на НАП (решение № 275/ 30.05.2006 г.). Около 1812 броя актове за прихващане обаче влизат в сила, тъй като не са оспорени по съответния ред.
По заповед на директора на ТД на НАП – Добрич Петя Банкова комисия от служители в дирекцията извършва проверка на съставените, но невръчени актове за прихващане. При проверката комисията констатира, че по подадени 565 бр. декларации за възстановяване на данък, органът по приходите извършва прихващане с дължимите от съответното лице здравно- осигурителни вноски, без последните да се установени по съответния ред. Комисията приема, че тези актове са неправилни и предлага да не се връчват на адресатите, а да бъдат преразгледани от административния орган и съобразени със закона (протокол № 002 / 20.06.2006 г.). За осъществяване предложенията на комисията директорът на ТД на НАП – Добрич издава заповед № 130/ 26.06.2006 г.
При тези данни комисията приема, че неправилно осъщественото прихващане не представлява дискриминация по признака лично положение по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗЗД. Административният орган обаче стига до извода, че установената в ТД на НАП- Добрич практика нарушава основния принцип на равенство пред закона, прогласен в чл. 6, ал.1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 2 от ДОПК, тъй като чл. 165 от ДОПК не е приложен от ТД на НАП- Добрич спрямо гражданите по начина, по който същата разпоредба се прилага от останалите ТД на НАП на територията на страната. Според комисията по този начин е допуснато неравенство в третирането. Констатира също, че от страна на директора на ТД на НАП – Добрич не е изпълнено задължението по чл. 10 от ЗЗД – предприемане на всички мерки за изпълнение на целите по чл. 2 от ЗЗД -осигуряване на всяко лице на равенство пред закона и равенство в третирането. Съобразно възприетото комисията установява допуснатото нарушение, постановява преустановяването му и възстановяване на първоначалното положение, предписва въздържане занапред от извършване на нарушение и спазване на правото на равенство пред закона и равенство в третирането и налага на директора на ТД на НАП- Добрич на основание чл. 80, ал. 1 от ЗЗД административно наказание глоба в размер на 500.00 лв.
При тези данни настоящият съдебен състав стигна до следните изводи:
Атакуваното решение е издадено от компетентния по смисъла на чл. 47 от ЗЗД орган. Цитираният текст предоставя на Комисията за защита от дискриминация широки правомощия, включително правото да установява нарушения по ЗЗД или други закони, уреждащи равенство в третирането. Следователно преценката за това дали е налице дискриминация или неравно третиране на основание някой от признаците, изброени в чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗЗД е изцяло в правомощията на този орган. Доколко постановеният с оглед тази преценка административен акт е правилен, е въпрос, свързан с приложението на материалния закон, чието нарушение може да обоснове извод за отмяна на акта, но не и за обезсилване на същия поради некомпетентност на комисията. Ето защо доводите на жалбоподателя за нищожност на оспорения административен акт по съображения, че не са съобразени признаците по чл. 4, ал.1 от ЗЗД не могат да бъдат споделени.
Решението на КЗД е постановено при спазване на процедурата, предвидена в чл. 50 и сл. от ЗЗД. Производството е образувано след сигнал на заинтересованата страна Стойчев за извършена дискриминация, с което е спазена разпоредбата на чл. 50, т. 3 от ЗЗД. Основанията за дискриминация, посочени в сигнала обаче не обвързват административния орган и няма пречка при извършената проверка същият да установи нарушения, различни от тези, на които подателят се позовава. В подкрепа на този извод е обстоятелството, че производството за установяване на нарушения по ЗЗД може да започне и по инициатива на комисията, т.е. служебно (чл. 50, т. 2 от ЗЗД). В този смисъл възражението на жалбоподателя, че отклонението от основанията изтъкнати в сигнала представлява нарушение на административнопроизводствените правила е неоснователно.
Оспореният административен акт е постановен в предписаната от закона форма и съдържа изброените в чл. 66 от същия закон реквизити.
Този акт на КЗД обаче е незаконосъобразен, поради което следва да бъде отменен.
Дискриминация е всяко по - неблагоприятно третиране или поставяне в неравностойно положение на лица на база на установените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗД признаци. Цитираната норма забранява прякото или непряко ограничаване на законните права, задължения и възможности на лицата на основание изброените в текста критерии, между които е и личното положение.
В разглежданата хипотеза доказателства за неблагоприятно третиране на основа на посочените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗД признаци не са ангажирани. Постоянният адрес като част от личното положение на лицата, в случая не може да се възприеме като основание за ограничаване на правата на гражданите, тъй като ТД на НАП- Добрич има компетентност само в рамките на определена територия (чл. 8, ал. 1, т. 1 от ДОПК), т.е. постоянният адрес не е факторът, който обосновава разлика в третирането, ако се приеме, че такова е налице. В този смисъл изводите на КЗД за отсъствие на дискриминационно отношение на основание посочените в чл. 4, ал.1 от ЗЗД признаци и по-конкретно на признака лично положение са законосъобразно и се споделят изцяло от настоящия състав.
Заключението на административния орган, че при осъществяване дейността на ТД на НАП – Добрич е допуснато неравно третиране, с което е нарушено правото на равенство през закона, установено в чл. 6, ал.1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и не е изпълнено задължението по чл. 10 от ЗЗД за постигане целите на същия закон, е незаконосъобразно и не се възприема от съдебния състав.
Равенството като нравствена и етична категория означава равнопоставяне, поставяне в еднаква обвързаност, при едно положение, при равни изходни начала спрямо някакъв значим обществен критерий или явление. В юридическия смисъл равенството се свързва с признаването на естествените и неотменими права на всеки пред правото (закона в широк смисъл) като най- значим обществен регулатор. В чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България равенството на гражданите пред закона е прогласено като конституционен принцип, който стои в основата на гражданското общество и на държавата. Според Конституционния съд юридическото равенство представлява равнопоставеност на всички граждани пред закона (позитивно право) и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт (решение № 14/ 1992 г. на Конституционния съд на РБ по к. дело № 14/ 1992 г.). Това означава, че „към едни същи лица, равни от правна гледна точка на действащото право, с оглед целите на правното регулиране законът се обръща еднакво” (решение № 2/ 2007 г. на КС на РБ по к. дело № 12/ 2006 г.).
Конституционният принцип на равенство пред закона се проявява в две насоки : забрана за произволно неравнопоставяне и задължение за равно третиране. Първата забранява третиране в отклонение от установените обективни критерии, а втората - не допуска въвеждането на ограничения в правата на гражданите, нито създаване на привилегии, основани на изчерпателно изброените в чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Конституцията признаци, включващи пол, раса, религия, лично и обществено положение и др. (В този смисъл решение № 1/ 2005 г. на Конституционния съд по к. дело № 8/ 2004 г. ).
Изложеното налага извода, че за да се приеме, че при дейността на ТД на НАП- Добрич е допуснато неравно третиране, с което е нарушен принципа на равенство пред закона следва да се установи, че това е направено на основание на изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съответно в чл. 4, ал. 1 от ЗЗД признаци, т.е. да се установи, че правата на някои лица са ограничени или за други са създадени привилегии само и единствено поради наличието на някои от изброените критерии. В случая, както вече се посочи ограничаване или нарушаване на правата на гражданите не се свързва с нито един от цитираните в законовите норми признаци. Неизпълнението на указанията на ИД на НАП евентуално би могло да ангажира дисциплинарната отговорност на директора на ТД на НАП- Добрич, но не отговорност по Закона за защита от дискриминация. Възприетата в ТД на НАП – Добрич практика за прихващане на подлежащия на възстановяване данък с неустановени по съответния ред здравно- осигурителни вноски разкрива неправилно разбиране и прилагане на закона от страна на органа по приходите, спрямо което засегнатите лица могат да се защитят, като оспорят актовете по съответния ред, но не може да обоснове извод за допуснато неравенство в третирането и съответно нарушение на принципа на равенство пред закона.
Всичко изложено мотивира настоящия състав да приеме, че установената в ТД на НАП – Добрич практика за прихващане на подлежащия на възстановяване данък с неустановени по съответния ред здравно – осигурителни вноски не представлява нарушение на конституционния принцип на равенство пред закона. Поради това като приема обратното и установява нарушение в този смисъл, прилага принудителни административни мерки и санкционира директора на ТД на НАП – Добрич на това основание, Комисията за защита от дискриминация постановява решение в противоречие със закона. В този смисъл подадената жалба е основателна, а оспореният административен акт следва да бъде отменен.
Съобразно горните изводи, направеното искане и на основание чл. 143, ал.1 от АПК Комисията за защита от дискриминация след да бъде осъдена да заплати на ТД на НАП – Добрич сумата 80.00 лв. възнаграждение с оглед участието на юрисконсулт в процеса.
По тези съображения и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 2 АПК Върховният административен съд, пето отделение
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 6А от 05.02.2007 г. по преписка № 110/ 2006 г. на Комисията за защита от дискриминация.
ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 35 да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите гр. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7 сумата 80 .00 (осемдесет лева) възнаграждение за юрисконсулт.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав, в 14-дневен срок от съобщението на страните.


Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Андрей Икономов секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Ваня Анчева
/п/ Мариета Милева М.М.
ЗА данъчните
Автор: Anonymous да 2008-11-03 @ 17:26 EET

ТИКВА СРЕД КАТУНИ

Басня от Албер Декало

 

Един грижлив стопанин

леха с кратуни посади

и с тор оборски ги подхрани.

Земята много плод роди.

Но по прищявка на съдбата

на най-високо в лехата

между кратуните поникна

дебела, обемиста тиква.

И свойто превъзходство щом съзна,

на скромните кратуни каза:

- Ще трябва всяка да се пази

от страшната слана.

А слънцето е топличко, то свети.

Дъждът пък ни отрупва със храна.

Но много се пазете от свинете,

че щом са гладни,

ядат каквото им попадне!

С богатия си опит и съвети

така ги тиквата замая,

че бедните кратунчици накрая

признаха: тиквата е гений!

Научите ли някой път,

че тиквите със много ум блестят,

с кратуни - знайте - те са обградени!

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-04-20 @ 03:13 EEST
до скоро бях жител на града харесваше ми там .И като цяло се знае ,че БЪЛГАРИЯ е хубава стана ( за съжаление това са характеристики отнасящи се за природата) ,но там кервана си върви и ....................другото на всички ни е ясно .
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-04-28 @ 09:14 EEST

ГОСПОЖА  БАНКОВА  ,НЕ САМО ТРЯБВА ДА ПЛАТИ  НО  И ДА БЪДЕ ЗАВЕДЕНА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ  НЕЯ  ЗА ПРИСТАПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА . пОЛИТИЧЕСКИЯТ ЧАДЪР НА БСП  Е НАДВИСНАЛ НАД ТД НА НАП - ДОБРИЧ  И ОТ ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ НЕМОГАТ ДА СИ ПОЕМАТ ДЪХ.

 

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-04-29 @ 11:13 EEST

Госпожа Банкова  изкарайте  фирмите си  на които водете  счетоводство на показ . Добрич и областта знаят  кои  са  вашите фирми  ,къде  е  офисът Ви  и на кого плащате  жълти  стотинки  за  черния труд  който   извършват. В НАП  фирмите Ви  са  покровителствани   и  се  обслужват  с приоритет. Защо  не закрихте  личната  си   фирма  ,  както  е по  Закон за НАП  ,а я  прехвърлихте  на дъщеря си  коятто  е  зад  граница .Видимо  фирмата неможе да се управлява от  дъщеря Ви  , която  не  е  в България . Няма  и  назначен  нов  управител следователно  това сте  Вие. Отидете    си   сама  в противен  случай   престъплението  по  служба    Ви   е  в  кърпа  вързано.   

 

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-12 @ 10:37 EEST
Банкова когато е водила счетоводсво ти си се чудила дали да си ядеш попаркака.
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-12 @ 10:41 EEST
Вервайте ми ! Тази ще ги сложи всичките по местата им.
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-12 @ 10:46 EEST
стига сте си чешали езиците, че тая жена колкото пари вкаре в държавата, следващите бая ше се озорят докато ги открадат.
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-12 @ 23:39 EEST

Ял съм попарка и когато е водила счетоводството на БКП, и на Карвуна, и на Читалището, и на СД"Нели-91". А какво да се окраде от празен бряшнян чувал - той само може да се изтупа. И какво ще падне? Една Пе/т/рушинка!

 

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-13 @ 19:33 EEST

Коя е па тая Банкова  ? Не  беше  ли оная  която  хем  води счетоводство  когато  другите си  ядат попарката , хем пък  е   Госпожа  Директорша  на  НАП .Та  тя  не знае как се попълват данъчни декларации  , а как води счетоводство  да се  чудиш  е малко .Кой  ги  назначава такива  дето  и името си  немогат да напишат  . Сигурно  е бутнала  на  някой  нещо . На днешно  време  знаеш  ,че  ако  платиш  и партия  ке си имаш   затова   в НАП  толкова са  наред  нещата. Кой какво  е правил  и кого  е ощетил  да си  плати. 

 

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-15 @ 22:10 EEST
Мургина с 3 обвинения, грозят я до 10 г. затвор     2009-05-15 @ 18:06 EEST На бившия директор на Националната агенция по приходите (НАП) Мария Мургина е наложена мярка за неотклонение "подписка".  Това обясниха нейните адвокати Пламен Ялнъзов, Валери Борисов и Петър Китанов, като отказаха да отговорят какви точно обвинения са й повдигнати, съобщи БТА.


Мургина престоя в Националната следствена служба (НСлС) около час. Тя пристигна с черен джип, но не се спря пред чакащите журналисти, съобщи Фокус. На излизане отново не пожела да разговаря с репортерите.
Бившата данъчна шефка даде обяснение за злоупотребите, извършвани в агенцията, докато е била директор. Двете следователки, които я разпитаха и повдигнаха обвиненията срещу нея, са Наталия Василева и Снежана Минкова, съобщи Дарик.
По-късно пред журналисти наблюдаващият прокурор Маргарита Немска заяви, че на Мургина са повдигнати три обвинения, предаде Фокус. Първото е за длъжностни престъпления по член 282, алинея 2 от Наказателния кодекс. Повдигнато е обвинение и по член 143 от НК за неправомерно оказвана принуда върху данъчен служител. Третото обвинение е по член 313 за попълване на неверни данни в декларация, която се изисква по Закона за Сметната палата.
Мургина е заплашвала данъчна служителка, съобщи Маргарита Немска. Нарушението при попълването на декларацията е, че бившата данъчна шефка е декларирала невярно придобит от нея имот. Прокурорката обясни, че по първото обвинение Мургина е нарушила служебните си задължения, като е давала незаконосъобразни указания.
От 2 до 10 години затвор предвижда законът, ако повдигнатите днес обвинения бъдат доказани в съда.
Маргарита Немска каза още, че прокуратурата проверява и други служители на НАП за нарушения на закона, но отказа повече подробности.
На Мария Мургина е наложена лека мярка за неотклонение – "подписка", потвърди наблюдаващият прокурор. Мургина е с чисто съдебно минало, няма данни да се укрие, както и да извърши и друго длъжностно престъпление, защото е отстранена от служба, допълни прокурорът.
Делото срещу бившата шефка на НАП бе образувано през февруари, след което тя подаде оставка. Според обвинението става дума за източване на стотици милиони лева ДДС.
По делото срещу Александър Томов пък излязоха данни, че Мургина е прикривала източване на данъци от комбината „Кремиковци" и го е пазила от ревизии.

 “ОСТАВКА, Г-ЖО БАНКОВА! ОТИДЕТЕ СИ!”

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-15 @ 22:15 EEST
PETRU6KE, TI SI SLEDVA6ATA. NEZBRAVQJJJJJJJJJJ
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-16 @ 21:42 EEST

Каква ти петрушка ,цяла  петрушина  идва  и нейното време. Я   проверете  какви  парици  е папкала  като  член на  районните изберателни  комисии по  време на  изборните  кампании на БСП  от  както  е станала  Директор на ТД  - Добрич .Та това  за  служителите  НАП   е забранено  със закон  , тя  Банкова  откъде да го  е прочела , няма  време  за  кое  по напред  , счетоводството на  фирмите  ли да води  , директорската  ли работа  да върши  , БСП  ли  да пази  или  да чете  законите  за служителите на НАП. Тя така  тая  не  бива много  са дините под една  мишница  на  петрушка  трябва  да  ги  поразтовари  като  си  подаде  оставка - не става  за тоя пост.

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-28 @ 08:15 EEST

Тошко   е   добре  ,  да  му  мисли  Другарката  Банкова  какви  ги  е  дробила. Нея няма  кой да  я спонсорира вече . На какаво разчита  с болната си психика  никой не знае. Та  нима  смята,че  е безгрешна  и че  партия РЗС ще я остави  намира  , нали  и тя е  тандема  Мургина.Нека  да каже  какви са и доходите  от Частната и фирма  и защо ги крие . Като стана  директор преди  3  години  имаше  точно  2 костюма  и два чифта обувки , а сега няколко гардероба. Та  само   това ли  да  е.

Кой {крадне } не се знае. 

 

 

БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-28 @ 11:55 EEST
Жялко днес Другарката  Банкова  няма  да може да се види   с Другаря  Станишев .Той пък много  го е  еня   за  Другарката  , само   тя   си  въобразява   че е много близка с него. До  колкото се сещам тя  беше  много близка  с Кадиев , Мургина  ,Орешарски  и  т.н.н....... , но май само на думи , а не на дела.
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-28 @ 18:29 EEST
две праскови посях а хотел поникна :)))
БАНКОВА,ПЛАТИ!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-28 @ 21:38 EEST
Който   може , го може! Нима   Другарката   Банкова  да е  посяла  нещо друго  , та   в  тия   гладни  години  поникнаха  два  апартамента   в гр.  Варна   по  1100  euro    на  кв. метър  , май  тя  е  сяла  ДДС  заедно  с  Мургина,      а не праскови  . Как няма да построи та  тя затова стана  директор.  Та нали  строителната фирма на която  води счетоводство е обслужвана с приоритет в НАП. Та  само  това ли  е ? И още колко..........!Няма  да стигнат 300 страници за секретен доклад  за дейността  на  Другарката  Банкова.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-29 @ 18:14 EEST
ТОШКО НИЩО  НЕ  Е ДРОБИЛ . ДА  МУ  МИСЛИ  БАНКОВА   КОЙ  ЩЕ  СЕ  ВРЪЩА  НА БЯЛ КОН В РАИРАНА РИЗА . ТИ  ДЕТО  ГИ   ПИШЕШ ТИЯ  НЕЩА  И  ТИ СИ ТАНДЕМА  БАНКОВА  ЗАЩОТО СИ  ЗАЕДНО С НЕЯ В КЮПА . МНОГО НИСКО СИ ПАДНАЛ  В  КРАКАТА  И  ЗА  ЖЪЛТИ СТОТИНКИ. ТЯ ПА ТАЯ ЗА  КАКВА  СЕ СМЯТА  КАТО СЕ  ИМА  ВПРЕДВИД  ОБКРЪЖЕНИЕТО  И КАКВО  Е . МАЙ  НЕ  Е ОТ  НАЙ - ЧЕСТНИТЕ  ДРУГАРКИ НА БСП. ТО АКО ОТ НЕЯ СТАВАЩЕ  ДИРЕКТОР  ДОСТА  ГОДИНИ  ЩЕ ДА СЕ  Е ЗАДЪРЖАЛА НА  ДИРЕКТОРСКИЯ  ПОСТ. А НЯМАШЕ ДА ХОДИ ОТ  АДМИНИСТРАЦИЯ НА  АДМИНИСТРАЦИЯ . И  КЪДЕ ВРАНА ИДЕ  , ВСЕ   ОС....................! ОТ КЪДЕТО  Е МИНАЛА  ВСЕ  ПУШИЛКА  СЛЕД  НЕЯ .СТИГА  СЕ Е ОПИТВАЛА ДА ГРАДИ  АВТОРИТЕТ  НА  ИМЕТО НА   БАЩА СИ .  ТОВА НЕ Е ЛЪЖИЦА ЗА НЕЙНАТА ОСТА.      
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-05-30 @ 12:57 EEST

Дали Тошко  е крадлив  тандем  има кой  да каже? А ти дето си тандема  Банкова  , много ще  ходиш със скъсани  обувки   и ще  папкаш  попарката. Незнам кой кого клевети  ама ти дето ги пишеш тия неща  си най - големия доносник  на НАП - Добрич ,  а дали  Арменския поп ще те чуе  е друга тема  за  разговор - ката му дойде времето   сам ще разбереш. 

ГАРАНТИРАНО ОТ СТАНИШЕВ
Автор: Anonymous да 2009-05-30 @ 21:58 EEST

ЗАПОВЕД    ЗА   ОСВОБОЖДАВАНЕ  ОТ  ДЛЪЖНОСТ  СТАНИШЕВ  ТРЯБВА   ДА ПОДПИШИ  И НА ДРУГАРКАТА  БАНКОВА  - ДИРЕКТОР НА  ТД НА НАП  - ДОБРИЧ , ТЪЙ КАТО  В  ДЕНЯ   НА  ТРАУР   29.05.2009Г. ЗА  БЪЛГАРИЯ   - ДРУГАРКАТА  В 2 РАБОТНИ ДНИ  29 И 30 МАЙ Е  ОРГАНИЗИРАЛА  КУПОН  ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ  НА  НАП В С. КРАПЕЦ  В РЕСТОРАНТА   И   ХОТЕЛА  НА  ГОСПОДИН  КАТРАНДЖИЕВ . ТЕМАТА НА КУПОНА  Е  " БИЛДИНГ - СБЛИЖАВАНЕ НА КОЛЕКТИВА". "БИЛДИНГИНЖИНЕРИНГ"   Е  ФИРМАТА  КОЯТО  ПОСТРОИ НА  ДРУГАРКАТА  БАНКОВА   ДВА АПАРТАМЕНТА ЗА ПО 1000 EURO  НА  КВ. М.  И НА КОЯТО  ТЯ ВОДИ СЧЕТОВОДСТВО   

 

ГАРАНТИРАНО ОТ СТАНИШЕВ
Автор: Anonymous да 2009-06-01 @ 18:33 EEST
кервана си варви кучетата си лаят:)само да не стане някои да си праи сметките без крачмар:)))
ГАРАНТИРАНО ОТ СТАНИШЕВ
Автор: Anonymous да 2009-06-02 @ 12:06 EEST

Не само  че си кодош ти дето ги пишеш тези глупости . Сигурно  и на училище не си ходил. Кръчмар  се пище  с "ъ" а не  "а" . Стига си я боготворил  Госпожа Банкова . След нея  ти си следващия. 

 

ГАРАНТИРАНО ОТ СТАНИШЕВ
Автор: Anonymous да 2009-06-03 @ 13:06 EEST
от ченгесари акъл не ща
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-04 @ 00:00 EEST
Ти па си много  умен ,ако мислиш с това на което  сядаш  тежко и горко на  клиентите на НАП. Стига си клепил колегите  си  на  килимчето  на Другарката  Банкова,  и да  кодошиш и да не  ти в скоро време  няма да си   и толкова  близък  колкото сега. Събирай   за  зимъска  защото  ченгиджиийте  идват. И пак ти напомням  кръчма се пише с ( ъ  ) а  не  с ( а  ) .Вие   там  дето  сте тандем  ще  ви  вънем  в първи клас , че да се  научете да четете и пишете. 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-09 @ 16:03 EEST

Хайде какво стана ( Петрушка)  ще си ходи ли  и ли още  ще тормози   всички .Сле изборите май  е  изпаднала  в депресия  нещо не е  във форма .

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-10 @ 12:28 EEST
Да не би да е отслабнала и да си е купила синьо костюмче?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-11 @ 12:59 EEST
който се смее последен се смее най добре:)Грамотните:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-11 @ 17:02 EEST
Костюмчето  сигурно  ще  е в рае , а кой кога ще се смее ще видим след още малко  време.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-11 @ 19:29 EEST
дали ще е в рае или не няма значение но ако не я махнат служителите в НАПА ЩЕ ЗАПОЧНАТ САМИ ДА СИ ГОВОРЯТ ПО УЛИЦИТЕ.ВЕЧЕ ИМА ТАКИВА ВИЖДАЛ СЪМ ГИ
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-15 @ 09:08 EEST
Честитя на всички служители на НАП Добрич предстоящото 10% увеличение на заплатите  и се надявам все така разумно да ги харчат в този червен рай.....................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-17 @ 04:08 EEST
честито на всички Гербери за пировата им победа:))предстои още по голяма:)и още 4 години опозиция:))хихихихи
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-17 @ 20:58 EEST
KAVAL SELSKI, ako ne znae6, ve4e e poiskana ostavkata na glavniq prokuror. maj i ti ste posledva6 dr. Bankova.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-23 @ 19:12 EEST
за невежите ...да поясним....Гл. прокурор има мандат 7 години и никои ама никои не може да му иска оставката:)))хихихи сигурно Вие врабченча от герб сте му искали сигурно оставката:))ех мале мале то бива изхвърляния ама това вече е нищо....ше ви видим след 5 ти:)пиленца:))да не стане като момчето с "въвода":))) две праскови пося а хотел излезе.....
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-23 @ 21:38 EEST
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-23 @ 22:54 EEST

Не просто хотел! Там сега почиват 786 човека!!!! Това са бабите и дядовците ви по програмата на Масларова. Нали се сещате - "За активно стареене". Май някой активно са остаряли и атрофирали!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-24 @ 12:08 EEST
Хора, съвсем сте се сдухали! Вече бели мишки ви се привиждат от Банкова. Споко! Ще се наложи да потърпите поне още четири години! Ако ви се виждат много, бегом на Нареченски бани.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-25 @ 09:20 EEST
Ti koito pi6e6 vsichki gluposti  i dr. Bankova imate kre6tia6ta nujda ot  (   NARECHENSKITE  BANI )Dvamata jiveete v zabluda.Pak i tia Drygarkata otdavna  s povedenieto si   pokazva  che e za tam.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-25 @ 12:24 EEST
toq zaguben 4erven bokluk, deto gi pi6e tiq gluposti , trqbva da e lapal rqzanata pi6ka na dogan. ebasi naroda , samo kirqkstef4ovci. ebaxi izroda, toq bylgarin li e vyobste. ne vijdali kvo stava v taq dyrjava. otkyde v glavata mu taq privyrzanost kum 4ervenata ideq, sysipala za poreden put bylgariq.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-27 @ 21:05 EEST
kak e pilenca:))kak e golemiq vi izbiraem mojoritaren kondidat:)i lubovnicete sled nego:))))mai vi e  nespokoino:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-27 @ 21:39 EEST
Tozi koito pi6e vsichki gluposti e Iv. Stanchev- NOI.Ta toi ako e mnogo  umen niama da se  izpoviadva  vseki den na chervenia kilim na  Drugarkata  Bankova .Kogato na  tretia mesec  ot neinoto upravlenie  se sabira6e podpiska  sre6tu nea  toi  hode6e da reve tuk i tam da ne stachkuva kolektiva.Skoro vreme i na dvamata 6te im duhnat pod  upa6kite. Abe  toi i Kaloian  Hristov ne e cvete za  miris   Ta nali te obslujvat firmite  na  Bankova  V kvarteta priglasia i bratcheto na  Ivo , baba  Sultana , V. Gudeva , I. Petkov   i dr........................ Vsichki  vse  lubimsi  na   DDS   dalaverata.     
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-27 @ 23:36 EEST
zapo4vajte da im puklikuvate tuk imenata na tiq ne6astnici, edin po edin, ime sled ime. da se znaqt koj sa i ot koj ste byde potyrsena otgovornost
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-28 @ 20:39 EEST
ку4етата си лаят кервана си върви....не знаем само кои си плати ДДС-то за търговия с румънски фирми:) и кой не знае думичката "въвод" къде се използва:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-28 @ 20:44 EEST
ДДС-далавери...е може ли такова нещо ве тошко :)по голям има ли от теб:)нали щеше да ставаш министър....защо не те виждаме....даже и депутат не те цареха някаде  в някои листа...защо не те взе "умен" в добрич да те напраи един депутат барабар с ортака ти от една африканска държава с излаз на средеземно море....смех смех ходел разправял , че щял да става шеф на НАП ...ама хората като го видяха по ТВ и взеха , че не подкрепиха ГЕРб в добрич както му иска на "умен" и маи маи ще духа супата и реве та реве пред тапака бб
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-28 @ 21:05 EEST
 Po golem ot To6ko ima ili nema  neznam, ama po naiven i  glypav ot tebe nema  I.Stanchev. Mnogo 6te hodi kat gavro6 sas  skasani obu6ta.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-28 @ 22:26 EEST
kolegata moje i klient na pandiza da stane, xxaxaxax
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-28 @ 22:42 EEST
Nakraq 6te vidim koi 6te hi, hikaaaaaaaaaaaaa. Mnogoto mina hei  neostanaaaaaaaaaaaaa.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-29 @ 16:02 EEST
Za6to ne popitate dr.Bankova , kak ( danachno- osigyritelnata smetka )s ogromni zadaljenia  e izchistena  ot zadaljenia na Danachno zadaljenoto lice Dimitap Dimitrov Dimitrov- v tova sa uchastvali neinite lubimci I.Stanchev- NOI, K.Hristov, nai glavnata ot vsichki gl. schetovoditelki - K.Vasileva.D.D.Dimitrov e sobstvenik na  ednolichno drujestvo  yj  e  fizichesko lice , yj e jyrnalist,  yj  se zanimava  s vestnikarski  biznes Kakav  e  gospod  znae .Biznesa my  yj e v Sofia,a ot Dobrich my se izdavat spravki za zadaljenia- No tova mnogo e na qsno Bankova. A samo tova li        kolko danachni deklaracii na firmite na Bankova se podmeniha v tova imat  ychastie neikite  asistenti  koito za vsichkite  tia godini q krepiha.Popitai te  q za6to niakoi firmi se obslyjvat s prioritet nali tova e zabraneno v NAP, no to vsicko e  qsno tandema Myrgina varvi ot gore na doly.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 11:08 EEST
ку4ето си лае кервана си върви...и като гледам май ще продължи да върви:)ама ти тоше кво ще правиш?:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 11:24 EEST
ami ako spre da vyrvi, ti kvo ste pravi6. zamislql li si se??????????????????
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 11:27 EEST
To6eto e dobre da mu misli Bankova  i neinite  asistenti. Kato q gledame na kakva  harba prilicha mai he i  rozovo bade6teto. I BSP  mai ne razmita za neq  veche . Na pat e da  se lu6ne ot klona.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 12:29 EEST
imenata im, pi6ete gi tuk
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 18:38 EEST
пишете пишете ...ти тоше:)тря да знаеш...все пак си Агент :) че в интернет всичко може да се провери ...кой пише :)от къде пише:)при толкова ченгесари....един да не те открехнал:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 18:41 EEST
kak e chengesari......DS to kak e:))
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 20:55 EEST
Ti be   (kaun) takav kato znae6 che  chengesari znaqt kak se proverqva  v  internet kade si  slaga6 glavata, kadeta i prastati ne vliza- uj si danachen ama si  p..................s.To kakvato   Nachalnichkata  takiva  i asistentite i.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-06-30 @ 21:25 EEST
A be tia  I.Stanchev- NOI, K.Hristov mai sa obratni
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-03 @ 14:27 EEST
НАЧАЛО  НОВИНИ  ГЛАСЪТ НА ЖАБАТА   ГЛАСЪТ  ФРОГ-КИНО  ФРОГ-САТИРА  БИЗНЕС  ТУРИЗЪМ  ИНТЕРВЮ  СПОРТ  КУЛТУРА   АРТ ДЖУНГЛА  СЪБИТИЯ  ЧЕРНО И БЯЛО  ОБЩЕСТВО   АКТУАЛНО  МИСТЕРИИ  МИНАЛО  НАРОДЕН ГЛАС  ПОЛИТИКА  ФАБРИКА ЗА КЛЮКИ   Жената, Мъжът  Teen Time  Око  Етно календар  Хороскоп  Храна и вино  Видео архив   За нас  Реклама  Контакти  

www.bulgaria-tourism.bg
var flashvars = {}; flashvars.alink1 = "http://www.tui.bg"; flashvars.atar1 = "_blank"; var attributes = {}; attributes.id = "tuiad"; var tuiadswf= new SWFObject("http://i.frognews.bg/images/banners/04.swf","tuiad","150","150","9"); tuiadswf.addVariable("alink1", "http://www.tui.bg"); tuiadswf.addParam("wmode","transparent"); tuiadswf.write("tuiad");

НОВИНИ Б. Борисов: След изборите, шефовете на служби с папките при мен! Петък, 3 Юли 2009

A+

A-

    Бойко Борисов призова партиите да бъдат по-скромни и да не му поставят условия, както не го е правил и той. От Нова година досега правителство няма, но пък си раздават постове и до днес, каза още генералът.

Основният въпрос за изборите стои с броя на секциите в Р Турция
, каза Орлин Иванов, представител на ГЕРБ в ЦИК. Около 60 секции там или са незаконни (ако са открити на база 100 заявки), или са открити по заявка на Външно министерство.

БСП да спрат да се крият, че нямат нищо общо с ДПС, защото всичко това е станало по заявка на Ивайло Калфин, обяви категорично Б. Борисов. Всичките тези 60 незаконни секции ще дадат по 1000‒1500 гласа, изчисли той.
Ще си поема кръста, ако избирателят реши, каза Б. Борисов.

Всичко зависи от резултата на 5 юли и тогава ще вземем най‒доброто решение за нас и за страната. Премиерският пост не ми е самоцел. Страната отдавна е без правителство. Приказките на Станишев, че министрите са си намалили заплатите с 15%, са връх на популизма, а тези министри от месец не са ходили на работа. Към вчерашна дата към 150 милиона е пасивът по моя информация, каза лидерът на ГЕРБ. До края на годината имаме пари да кретаме. Станишев увеличи пенсиите, но тях ние ще ги плащаме. То е като в ресторант да си поръчаш, но друг да плати, изясни Борисов.

Още в първите дни след изборите шефовете на службите ще бъдат извикани при мен. Те трябва да покажат папките с разработките по купуването на гласове. Цялата страна знае че се търгуват гласове, значи трябва да има хиляди доказателства за това. Има достатъчно техника в службите. Ще искам да видя и оперативното стопанство: какви разработки текат по линия на корупцията във висшите етажи на властта. Не може да ни спират милиарди по европрограми, а да няма виновни. Ако се убедя, че се работи активно, тези хора ще бъдат оставени на постовете. Иначе... Това заяви още Борисов.

От Нова година досега правителство няма, категоричен беше генералът. Това, което те сега правят, е да си преразпределят позиции в държавата, да си раздават постове, вкл. и в настоящия момент, каза още той.

Искаме да управляваме сами, за да си носим отговорност, но и да не ни извиват ръцете и да ни поставят условия. Знам отсега, че малките партии ще ми искат министри срещу подкрепата на своите депутати, но отговорът ще е Не!
Що не направите експертен кабинет от журналисти, попита Борисов, репликирайки Бареков, който зададе въпрос за евентуален експертен кабинет. Ако една партия излъчи експерти, тя трябва да отговаря за тях.

Досега не съм поставял никакви условия на нито една партия. Нека и останалите бъдат малко по‒скромни, призова лидерът на ГЕРБ. Изчакайте да ви поканя, да седнем на масата на преговорите, продължи той. На всяка цена няма да има правителство, категоричен беше Б. Борисов. Frognews.bg
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-04 @ 08:55 EEST
Haide  pi6ete ne malchete vsichko trqbva da  se       znae za  NAP  Dobrich.
 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-05 @ 22:20 EEST
Насра ли се Парушке? Мисли му.................!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-05 @ 22:45 EEST
Kakvo stana  kervana  mai sprq da  varvi  zavinagia  , a kuchetata prodaljavat da laqt.  i nqma da sprat.Sega 6te lasne  DDS dalaverata na  Drugarkata  Bankova.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-05 @ 23:06 EEST
samo bankova li ste trqbva da mu misli. pro4ete si protokolite ot sykra6eniqta i vijte cyrvulite podpisali tezi dokument4eta
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-05 @ 23:12 EEST
Ha sega da vidim kakvo ste pravite  kogato Toshko stane ministar na finansite
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-08 @ 11:23 EEST

Сега какво ще стане с политическите поръчки на Банкова от БСП, ДПС и НДСВ?

Напишете колко къщи има по-малката Мургина и колко струва апартаментът й във Варна!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-08 @ 20:19 EEST
За много неща трябва да отговаря - както и за всички назначения, които направи без конкурс - Главен счетоводител, PR, във фронт офиса... Има хора, които нямат необходимото образование и ценз
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-08 @ 20:31 EEST
ka6tite  sa m/y 3 i 4, a 6to se otnasq do  konkursite samata tq ne  se e qvqvala  na konkurs za  direktor.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-08 @ 22:08 EEST
edno vreme v zakona za nap/kogato dr. bankova stana direktor/ maj se iska6e staj v sistemata za zaemane na podobna dlujnost
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-09 @ 10:01 EEST
Ами Петрушка да си ходи без конкурс, но към съда
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-10 @ 12:54 EEST
ГЕРБ праща Доган в ареста, проверяват го до стотинка Петък, 10 Юли 2009

A+

A-

   Ахмед Доган
фотография:Вяра Йовева
Ще бъдат проверени сараите на Сокола в Бояна, яхтата, обръчите от фирми, имота в с. Дръндар и смъртта на шефа на ДПС Ахмед Емин, даже и летящата чиния, за която мечтаеше.
Според информатори на „168 часа” на тайна сбирка на ГЕРБ Бойко Борисов казал: „Това, което го искахме, го имаме. Време е да започне прочистването на оборите". Това станало в нощта на изборите. Той заповядал първият „прочистен от обора” да е самия лидер на ДПС Ахмед Доган. Инспекцията щяла да започне от обръчите от фирми, с които Сокола парадира още в миналото правителство на Царя.

Трябвало да се уточни от къде Доган има скъпарските имоти в кв. Бояна и в с. Дръндар до Суворово, за който тази година призна, както писа Frognews.bg. След това на дневен ред щяла да бъде смъртта на Ахмед Емин, която МВР и прокуратурата потулиха и в крайна сметка след балистичните експертизи не се разбра дали „мъжката секретарка” на Доган се е самоубила или е бил застрелян от друго лице.Скандалният имот на Ахмед Доган в с. Дръндар


От ГЕРБ били наясно, че това не може да направи изпълнителна власт, а само чрез прокуратурата. Тя трябвало да се заеме и с яхта, която се преписва на името на Сокола. Въпреки това, в графата „въздушни, водни и т.н. превозни средства” на данъчната си декларация моторницата не фигурира, нито летещя чиния, за която Сокола също говореше.

От партията на Борисов ще проверяват ДПС и за купуване на гласове, гласуване на техни симпатизанти чрез машинации и манипулации на вота им. Герберите са подготвили изненада на Доган дори в процедурен парламентарен план. „Ще се налагат глоби на тези, които не идват на работа и гласуват с чужди карти. Ще им отнемаме привилегиите! Щом не искат да стоят в парламента – по-добре да го напускат.”, отсякал Борисов пред своите. Щели да се отнемат служебни коли, секретарки, служебни жилища, а имената им да се обябяват периодично от председателя на парламента.

В амбициите си герберите стигат до там, че намесиха ДАНС, която правителството с мандат на Доган създаде. Структурата трябвало да се намеси решително и да задържи лидера на ДПС за 72 часа, коментират хора на Бойко. Това пък пробудило притеснение у членовете на етническата партия, които застанали зад своя лидер с аргументите, че всички негови решения са чисти. Четин Казак казал, че хора, които изповядват модерна европейска демокрация, не би трябвало да си служат с методите на реваншизма. Един от най-приближените на Ахмед Доган Даут Осман дори бил съгласен да се изключват членове на партията, ако за тях се докаже, че са участвали в престъпни схеми. Frognews.bg
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-15 @ 08:26 EEST
Haide Petru6ke  stqgai siiii.................. bqgaja  i nov kostum v raeta  6te ti podari NAP.
 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-16 @ 16:24 EEST

БАНКОВА е само изпълнител на желанията на Е.К.но е лош човек по природа  от там и лош ръководител.Че се е облагодетелстала е виновна системата.ГОРЕ крадат и отпускат и по-доло.Че беше без парички го знаем.ХАЛАЛ да са и парите но отношението към хората то да не се забравя.

ПО ГАДЕН ЧОВЕК  от нея като характер и външност в Добрич е трудно да се намери.Надявам се никой да не забрави стореното и казаното от нея.

СЕГА ИДВА ВИДОВ ДЕН.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-16 @ 16:39 EEST

 БАНКОВА Е НАЙ-МРАЗЕНИЯ човек в Добрич.Дори Желева е готова да и забие ножа но очаква момента. Всички подлоги ще се окажат

разговорливи пред ДАНС. 

В момента свирят последен валс във всички  агенции и областни управи . Но ранения звяр е най-опасен сега е момента да му отрежат главата.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-17 @ 08:55 EEST
Drugarkata Bankova, rakovodena  ot bolnite si ambicii na vlastna  jena 6te zagubi toploto si loje na vlast ima6ta i vlast rakovode6ta  v NAP, a koi ot tuk nataak 6te i pokazva kak se oschetovodqvcat zeleni fakturi v selskoto stopanstvo , Ta tq po tozi nachin na upravlenie si zatvori   vratata pred vsichki  slujiteli na NAP Dobrich taka che i gospod  ne bi i pomognal. Ne e taina che se  ponahrani i pozamogna prez tezi godini  ta chak go i  demonstrira bez da se pritesnqva. Ha  Petru6ke  da  te  vidim sega i v Sofiq koi 6te te vzeme . Na tova kogato te uvolnqt taka li my se kazva  ( predlagat  mi  rabota v Sofiq ), che go trabi6 navsqkade. Koi e tozi lud koito s teb  v  Sofiq 6te  se zanimava . Te Sofiqnci za teb sigurno  bulevard na mechtite 6te postroqt. Hubavo e chovek da mechtae  i da sledva  mechtite si , no kogato te  realizuemi mogat da se postignat,  a ti veche si dosta starichka i  samo  s mechti  i bolni ambicii 6te si ostane6.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-19 @ 01:30 EEST
dyrta pa4avro, sega ste ti razkajem igrata
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-20 @ 07:48 EEST
HAIDE   DRUGARKO BANKOVA   STQGAI SI BAGAJA STIGA SI KRALA  OT PARITE NA  DANAKOPLATCITE. NQMA DOBRICHLIQ KOITO DA TI PROSTI ZA STORENOTO ZA VSICHKITE TIQ GODINI.  VECHE I GOSPOD NE BI TI POMOGNAL. PLATI   NA   VSICHKI PARITE. KOI TE DQVOL DOVQ V NAP TA TI I ZA CHISTACHKA NE STAVA6 A SI DAJE  DIREKTOR S   (  IZVINENIE   ) KOITO KRADE , LAJE I  OBIJDA.
 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-20 @ 21:39 EEST
Банкова е най-честния човек, когото познавам. Не бива така да позорите някой. Ако имате факти ги кажете!!! Останалото е празнодумие!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-20 @ 23:22 EEST
Praznodumec si ti   asistente   " Ivo "  za6toto  dvamata  znaete  kakvo ste pravili. Nadqvame se  ne bez prichina podmenqhte  GDD za da prekrivate  nevneseni zadaljeniq. Taka che  po chestni ot vas  troikata  i gospod ne bi  vidql. Vsichkoe   mu6engiq , ako li ne tq nqma da dava milo i drago  za da q ostavqt na rabota v NAP che koi v tpq grad veche   6te q vzeme ta tq skoro informira che vsichki  institucii v Dobrich raboteli sre6tu neq. Ta s takav chovek kak da  raboti6 za  Instituciqta koqto  rakovodi.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-21 @ 21:51 EEST
Стига сте плюли - празнодумци!!! Без Банкова градът ще остане празен и на произвола на съдбата!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 00:10 EEST
Въпросните празнодумци не са те  това е само тя Невяна Николова уволнена дисциплинарно от ТД на НАП и търсеща реванш. Изгонена за нарушения да не казвам престъпления. Вулгарния език от горните писания е нейният. Просто шефката на НАП Добрич явно е разбрала че лицето не става за служител на институцията още повече че то няма дори задължителното за работещите висше образование а е с образование на продавачка.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 06:51 EEST
това са хора , който работят в държавна институция...малееееееее или са работели......................мале мале нямам думи....
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 06:53 EEST
а много ми интересно ти , който пишеш това от къде знаеш това?! изпълни ли своя граждански дълг да сигнализираш където трябва....и един съвет не съдете за хората по себе си....това , че Вие който и да си сте го правили не означава , че и другите го праят...
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 07:50 EEST
Tq taq Bankova ne e vred i  6te  otgovarq za diqniqta si  a i vie  okolo neq . 6to  se  otnasq  do slujitelkata Nikolova  tq stoi tvarde  visoko nad tezi ne6ta i ne bi sednala da se zanimava s kakto kazvate praznodumci  .  A dali stava za  slujitel na NAP nqkoi drug e precenil  predi  Bankova.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 08:28 EEST
ами вие запитайте което и да е от лицата които са били облужвани от тази "стояща високо над тези неща" служителка когато беше началник на сектора за издаване на удостверения за задължения и ще разберете за кого става човек колко велика беше тя тогава и как на някой нещата ставаха по-бързо а на други въобще не ставаха и се вслушайте в отговорите ще останете изненадани от отговорите на поне едно 80% от тези хора те ще ви кажат същото което казах аз по горе
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 11:50 EEST
Според мен не трябва въобще да се коментира смяната на Банков. Бойко каза, че ще работи с експерти без да се интересува от партии, а тя безспорно е добра!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 12:07 EEST

В КОЕ Е ДОБРА СЧЕТОВОДИТЕЛ ОБИКОЛИЛ НЕ ЕДНО А МНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И НАВСЯКЪДЕ ОСРАН. ЧАСТНА ПРАКТИКА СМЕШНА ОТВСЯКЪДЕ.

ЗНАНИЯ САМО НА ДИПЛОМА. ВИЖ ЕКСПЕРТ ПО ОТНОШЕНИЯ С КОЛЕКТИВ.ВИДНО Е . ОБИЧАТ Я ХОРАТА. С ............................................

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 15:25 EEST
Poznavame  mnogo dobre i Nikolova i Bankova. S  Nikolova   rabotihme   ot  1987g do 2005g , a s Bankova samo 7 meseca prez 1995g . Za Nikolova  moJem  da govorim  mnogo i to samo  hubavi ne6ta, a za Bankova bihme   iskali  da  zamalchim. Taka  che kakvito i  adresati   kluki i intrigi da se pletat okolo    edin dalgogodi6en slujitel ot  NOI preminal v NAP nikoi ne bi povqrval na tova. Slujitelkata  Nikolova premina  v struktorite na NAP sas zavidna  repotaciq i  uspe6no izdarjan konkurs na koito  prisastvaha  i ocenqvana  eksperti ot  ЦУ на НАП .Tova  e  informaciq  ot  kolegite i  v  NOI   koito q podkrepqme  v  uspe6nata  bitka  sre6tu nezakonnoto i uvolnenie ot strana na  gospoja Bankova.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 18:38 EEST
Докато някои праэнодумци  си   губят времето  да пишат то други   полагат  грижи за слънчевия си загар на плажа , С празни  приказки  НАП  няма да се  оправи,
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 21:40 EEST

А как ще се оправи??? Тъкмо г-жа Банкова въведе ред и се работеше - сега какво? Пак смяна!? Какво не и харесвате? Добър човек, добър професионалист, с отношение към киенти и колеги!!! Какво незаконно е извършила, чии интереси е накърнила, защо така плюете и ни един факт или случай  не казвате? ПРЕСТАНЕТЕ!!! Дай боже повече такива като нея, защото иначе не ми се мисли какво ни очаква.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 23:52 EEST
minutkite wi za reklama li bqha towa gospogo Nikolowa
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-22 @ 23:57 EEST
kolegite wi ot NOI se radwat che taka lesno se otarwaha ot was a weche se radwat i kolegite wi ot NAP a na konkursa wi prisastwaha hora ot CU na NOI a ne na NAP towa i ste kavat kolegite wi ot NOI ako gi popitat ste kazat i za razsledwaneto na falshivite wi bolni`ni i za nakazaniqta koito imate w dosieto wi w NOI
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-23 @ 06:37 EEST

mnogo dobur chovek nqma shto puk edno otnoshenie....

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-23 @ 13:53 EEST
Друго си е като има отношение. Вие без отношени ли искате да ви ....т?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-23 @ 18:17 EEST
tova golqmo 4esane na ezitcite ozna4ava , 4e Bankova skoro nqma da q smenqt
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-23 @ 19:53 EEST
ne se znae
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-24 @ 01:05 EEST
znae se nqma da q smenqt
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-24 @ 11:25 EEST
Абе идиоти.... гледайте си помията в НАП и не намесвайте служителите на ТП на НОИ. Всеки напуснал поделението за да иде в НАП го е направил по собствено желание и с голям мерак да се реализира в НАП. Няма какво да ми пишете за подкрепа от "служителите в НОИ", пишете си лично от Вашите имена и си се занимавайте със собствените си простотии. Всички знаят какво е положението в ТД на НАП тук, нама нужда да пишете 5 поста уж от 5 човека а реално си драскате едни и същи празноглавци.
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-24 @ 12:04 EEST

Браво!

Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-24 @ 12:31 EEST

едно само мога да кажа всичко което е излязло уж от името на служителите на НОИ е все в работно време а нито един от тези служители няма интернет на работното си място а това е всеизвестно

Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-24 @ 21:51 EEST
Ама Банкова и на НОИ ли е директор?
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-25 @ 09:25 EEST

Скоро няма да бъде и на себе си директор

Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-28 @ 00:56 EEST
NOI si ima direktor gospojo Nikolova i vie dobre go poznavate nali toj vi nakaza navremeto , a koj na kakvo i kade ste byde direktor edva li nqkoj ste pita vas ili pak ste vi kaje zastoto ste poslednata dupka na kavala otgore na vsichko i diskreditirana i poneje nikoj veche za nisto vi nqma ne vi obrystat i vnimanie vi ostava samo da pljuete za da zadovolite ogromnata si maniq za velichie na vashe mqsto bih sasredotochil vnimanieto si varhu sadebnoto vi delo s NAP
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-28 @ 10:58 EEST
porednoto zagubeno ot nap dobri4 delo, kolko stanaxa ve4e?
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-28 @ 14:02 EEST
po skoro e porednoto specheleno delo zastoto qwno ne namerihte dostatachno argumenti za da se zastitite
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-28 @ 16:02 EEST
4e kolko ot sykratenite si zagubixa delata???????????
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-28 @ 20:32 EEST
vie ste go zagubite zastoto ste izvarshili prestaplenie spora vi s NAP ne e samo trudovo-praven
Явно нямате друга работа....
Автор: Anonymous да 2009-07-29 @ 05:49 EEST
Николова ще бъде възстановена на работа от съда. Заради некадърността си Банкова едно уволнение или съкращение не направи като хората :) И ти, тя или просто ТО, който така яростно я защитаваш ще бъдеш един от всички, които косвено ще платите за това - от платените си данъци. Банкова е за затвор /или психиатрия/ - и двете и прилягат. Къде ли ще я вземат???
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-29 @ 21:31 EEST
VSICHKI   KUDO6LUCI    TUK SE PI6AT OT   ( I. S )  i ( K. H)  MISLEM    CHE ZA DA PI6AT IM SE PLA6TA OT  DRUGARKATA  BANKOVA. TE PI6EHA    I  KOGATO  DANACHNITE  SABIRAHA PODPISKA SRE6TU NEQ PREZ MESEC  MART   2006g.  TOVA  SA   HORA  BEZ RABOTA  - ELEMENTARNI.


BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-29 @ 23:48 EEST
виж какво Николова че няма да те върнат е от ясно по ясно защото преди да те върнат трябва да минеш през прокуратурата освен за изнасяне на информация което е престъпление съгласно Закона за НАП а и затова че преди не много време ти възползвайки се от дадените по силата на длъжността си права манипулира компютърната система на НАП и си записа в регистрите фалшив стаж по граждански договор за 800.00 лева месечно и това го знае всеки колега от фронтофиса не забравяй че доказателствата все още си стоят както и подписите ти под фактурите за наем на една частна фирма по времето когато си била на работа в НАП и за което си попълнила декларации и носеш последствия съгласно Наказателния кодекс на Република България а що се отнася до колегите ИС и КХ не ги мисли оправни момчета са всички ги знаем ще се оправят и без тоя помощ обаче ми е чудно що толкова ги плюеш нали ти бяха приятелчета постоянно висяха при тебе все услуги си правехте какво не ти угодиха а вместо да се занимаваш с проблемите на другите по добре обърни внимание на собствените си проблеми че те въобще не са малко пък що се отнася до психиятрията иди да си лекуваш болната психика и прекомерната си мания за величие че току виж те докарали до просешка тояга
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-07-30 @ 07:13 EEST
boje ................. tiq v NAP  sa  se  sduhali  sabrani ot kol i vaje .


BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-02 @ 22:16 EEST
Някой знае ли какво означават думите, изречени от Ян Хус: O SANCTA SIMPLICITA !?!
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 01:22 EEST

Всъщност се пише O sancta simplicitas!!! И означава ”о свещена простота” и е  много на място казано

BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 10:02 EEST
Abe tozi I.S. mai upravliava danatsoto /nisto tse  e otpusk/.
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 10:28 EEST
колегата ИС няма способности да управлява а и няма такива амбиции всички го възприемаме само като колега
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 11:24 EEST
Da be po vremeto na NDSV se natiskashe I.S. da stava shev na dana4noto. Sega na GERB se masni shef da stava.Ush s jena si na potshivka pak v Sofia hodi da iska  direktorski post.
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 13:48 EEST
очевидно говорите за другия ИС те нали са двама


BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 17:02 EEST
za koi  I.S. stava vapros  za ( obratniq ) ili za normalniq.
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 18:30 EEST
те и двамата са нормални само мозъците им са увредени
BANKOVA PLATI !!!!!!!!!! NE O6TETQVAI BUDJETA!!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-03 @ 21:24 EEST
ako pitate mene kradeca na praskovi ste se virne :))
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 13:09 EEST
Леле  малее,,,,,,,  какви хора  имало в НАП , с болни мозъци    и  отглеждащи  разни  култури, а това  вярно ли е ?
Тежко и горко  на данъкоплатците и  на държавата ни.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 15:25 EEST
Bravo Tosko ti si nomer 1
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 15:27 EEST
Да му е честито на момчето новия пост.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 15:32 EEST
Az nali vi kazah 4e toi e super.sega ste vidite kak ste opravi darjavata 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 15:50 EEST
i kakyv stava todorov?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 16:26 EEST
заместник изпълнителен директор в ЦУ на НАП
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 16:29 EEST

На печелившите честито. Да се стяга Банкова, Живко Мартинов, Младен Изидата и всички бизнесмени в Добрич. Реваншизма се завръща. Жална ви майка на всички.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 16:59 EEST
4estito na pe4eliv6ite, tova si e 6 ot tototo, uspex
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 17:20 EEST
ne tova ne e 6 ot tototo a po 60 000 na mesec. da my mislqt tez deto trqbva da gi subirat
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 17:23 EEST
to e qsno koj ste gi sybira. bankova, todorov i e ve4e 6ef
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-04 @ 18:20 EEST
Банкова дали вече си е стегнала   багажа, защото дните и са броени.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-05 @ 08:12 EEST
Най- после данъкоплатците  в  Добрич ще си  отдъхнат.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-05 @ 15:51 EEST
най-после данъкоплатците ще си припомнят как се плащат рушвети. Нещо си починаха 4г. Сега наново данъчен гърч.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-06 @ 21:05 EEST
Я, каква тишина е настанала :) Чао на леля Петрушка
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-06 @ 22:41 EEST

Патрушка явно ще си ходи и антуража и също

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-07 @ 20:30 EEST
какво следва
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-15 @ 22:30 EEST

Sledva :Nqkoi 6te si hodi veche.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-16 @ 02:35 EEST
petru6ka li ste si xodi, ama ne trqbva da e sama. ima oste pomiqri za razxodka
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-16 @ 23:28 EEST
Razbira  se celiq anturaj 6te bade na  razhodka. 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 01:11 EEST
ама николова така и не ти дойде акъла в главата имаш си достатъчно проблеми обърни си внимание или искаш още факти да изнасяме не разбра ли че никой вече не ти обръща внимание и не те взема насериозно пък ти като искаш си пиши явно не ти е достатъчно уплътнено времето в частната ти фирма за търговия с инвалидни пособия в тая криза и си търсиш занимание ама така като си пишеш и си отговаряш сама дали има и 5 души да ти четат писанията във всеки случай в НАП няма кой да ти обърне внимание
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 11:51 EEST
Абе келеш......
Как успя в целия си пост един препинателен знак да не сложиш бре?
Ти служител на НАП ли си? Ако е така по-добре и ти да стягаш багажа.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 15:45 EEST

зная добре правилата за правопис не слагам препинателните знаци защото стила ми на писане би издал кой съм така че уважаема бивша колежке този селски език си го използвай някаде на друго място при разговори на твоето си селско ниво а името ти съм го написал нарочно с малка буква защото си деветата дупка на кавала и такава ще си останеш със всичките си комплекси и мания за величие

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 21:33 EEST
Николова ще бъде възстановена от съда на работа :) Зашото Петрушка е некадърна!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 21:54 EEST
ще бъде възстановена дръжки първо ще трябва да отговаря защо е изнасяла информация представляваща данъчно осигурителна тайна  и е разписвала фактури за наем на фирма докато е била данъчен служител след като е разписала 8 декларации че няма право да го прави а и е забранено със закон и също да каже на съда защо си нанесе в регистрите на НАП фалшив трудов стаж от порядъка на 800 (осемстотин) лв. месечно като в същото време се опита да измами една банка да и даде по-голям кредит а и фирмата и на която е разписвала фактури и която се занимава с търговия на инвалидни пособия  сигурно ще я провери новото ръководство на Министерството на здравеопазването във връзка с новооткритите измами и е много любопитно какво ли ще се намери
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-17 @ 22:41 EEST
стига сте си чесали езиците паживьом увидим
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 00:32 EEST
Vse sme vijdali i  chuvali za  majki klukarki  ama  takava ne sme  misleli che moje i da ima. Ti ne6to si chul kolega za proverkite ama ne6to ne si dorazbral . Pak i kolejkata  q ostavi namira stiga si si chesal ezika s neq  tq e umna jena i si znae interesa i senata. Ako misli6 che s goloslovniq si ezik 6te postigne6 ne6to  jestoko se laje6. Jivei si jivota selqnino i ne misli za ostanalite.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 00:36 EEST

Ta to se znae  koi si . Celq  NAP za teb prikazva . Nali znae6 che Petru6ka hemoje6 q spasi.

 

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 11:10 EEST

по начина на изразяване, няма да е чудно някой от юристите да е

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 16:58 EEST
Edvali nqkoi urist 6te sedne s mahlenski  gluposti da se zanimava .Tova sa prazni prikazki na pazara.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 17:26 EEST

така е Николова празни приказки са затова не си струва да се занимаваме повече с тебе имаме си по важна работа и затова те оставяме да си пишеш и да си отговаряш сама и без това никой не го чете  пожелавам ти много щастие и успехи на предстоящите срещу тебе наказателни дела явно ще имаш нужда от това

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 20:59 EEST
Бе Донева стига си плюла Николова, всички знаем, че си ти.Да не си по-хубава от нея.....Всички знаем за старата ви вражда 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 22:26 EEST

Някой да е чувал за IP? Утре ще пусна всички на пишещите тук и от кои доставчици са. Ако не се засрамят ще им пусна и пощенските адреси.

А дали някой пише от работното си място? А дали, пишейки не нарушава някаква заповед ще разберем по-късно!

 

П.П. сетих се, че мога да пусна и номер на стаята му сградата на НАП и USER на комп-а. Ще стане весело :)

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-18 @ 23:04 EEST

п,п, крадеца  вика  дръжте крадеца,

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-19 @ 00:15 EEST
tcirk
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-19 @ 20:25 EEST
kvo stana s obe6tanoto opovestqvane
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-19 @ 22:21 EEST

( 6a  doide  be carvuli )

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-19 @ 22:50 EEST

абе, просотиите на Николова и Донева ли да четем само.Те и двете са недои..... - Едната да се прибере при мъжа си пак другата да са наи... с И.В. че да миряся.Я сти га простотии бе .......

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-19 @ 23:53 EEST
toj maja i jivee s lubovnica v apartamenta im v sofia i njama kak da ide pri nego
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 09:21 EEST

carvuli selski mai ste se sduhali   , vece beli  mi6ki   vi   se   vijdat  tvarde ste dalech  ot istinata.

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 09:50 EEST

 I.S. stiga si plul  kolejkite si .Pravi6 gi po izvestni  po tozi nachin  i dvete imat zaviden lichen  jivot i tiq plunki sa zatova.

  

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 17:06 EEST

Toi I.S. da vseme se ojeni/omaji parvo posle da komentira li4nia jivot na horata

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 17:24 EEST
za kogo da se omaji za K.H. li
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 22:19 EEST

"... пък другата да се наи..." се пише "наЕ...". От такива правописни грешки ви падат актовете!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 22:22 EEST

Пропуснах :)         "...двете са недои..." се пише "... недоЕ..."

А пропо, ако и ти си мислиш за това, за което и аз си голям простак!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 23:34 EEST
то е другата да се наиграе, не нае... глупако
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-20 @ 23:36 EEST
те двете са игриви и се наиграват, понякога и надиграват...................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 01:01 EEST
ocewidno si spec po pravopisa na erotichnite termini , no e redno da znaesh , che "apropo" se pishe slqto , a ne "a propo" , kakto ti si go napisal
 http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 07:21 EEST
Като се научиш да пишеш на кирилица, тогава ми говори за правопис :)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 09:20 EEST
Как сте бре паткани?
:-)
Защо още няма екшън тук, а само надплюване?

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 14:56 EEST

zastoto vsichko e teatar za balycite

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 15:27 EEST
Koi e  napisal postanovkata za danachnite?Mai  Bankova e nai golemiq dramaturg , a  na teatralnata scena igraqt  I.S i K.H
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 18:34 EEST
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 21:03 EEST
Почна се!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 21:09 EEST
Що се кротнахте, а не пишете, смехурковци? Не знаете ли , че луд  умора нема? Пишете, за да съм спокоен, че има и много по-прости от мен.  Не нарушавайте душевния  ми мир / искам да кажа да се чувствам спокен /. Поздрави от целия НАП, от всички дирекции на НАП, от кака Кинка, кака Минка и всички останали, които ви се радваме на простотийте. Продължавайте да ни забавлявате.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 21:25 EEST
P.S. Простете ми , че ви обсебвам отново, но искам да ви напомня, че Земята се върти, Слънцето изгрява от изток, ГЕРБ спечелиха изборите, а Банкова остава да си върши работа., защото може и знае как.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 21:39 EEST
не думай
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-21 @ 23:00 EEST
Mai, mai o6te malko i sam 6te si povqrva6 .Prestani da se zablujdava6 selqnino i nezabravqi che slanceto osven che izgrqva     to  i zalqzva. Badi siguren che tvoita  Petru6ka  nqma da q  bade.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-22 @ 00:05 EEST
polojenieto se nejejqva, strastite se vdigat. ++++o4akvajte skoro razvryzka
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-22 @ 16:23 EEST
strastite se najejavat samo v bolnite vi mozaci v NAP-a vsichko e spokojno
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 02:33 EEST
От  18 години се занимавам с търговска дейност  и искам да ви кажажа че според мен и много мои колеги от бранша по-точни проверки от данъчното не са ни правили.Ние държиме да подължи тези проверки не спрямо нас, но и към всичките фирми.Който е крал да си понесе отговорността и да върне парите, които е откраднал.
Банкова трябва да знае че ако продължава да работи по същия начин ние сме заедно снея. Искаме в Добрич да има равнопоставеност между всички фирми , а не както беше преди това да се делят на наши и ваши. Не знам какво ще стане ако я сменят но трябва да знаете , че всички ние които работиме според правилата ще я подкрепиме.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 02:57 EEST
Болиме ханша че ше ме разберете кои съм. Всички вие нещастници които пишете се тревожете. Вие сте хората които сте крали и искате   да ви забравятр, но няма да стане Заедно с вашия учител г-жа Д......,
всички заедно ше се отправите към ......................................................................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 03:18 EEST
Еи, нещастник ние виче имаме начин да те провериме кой си и ще те зловиме.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 03:27 EEST
Въобще не се тревожа, че ще ме разбереш кой съм. Даже съм готов да ти дам телефонния си номер. Ако го искащ. Но искам и ти да ми оставиш твоя  щом си толкоз корназ.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 04:11 EEST
Чакам ви оторковци понеже сте копали царевицата и спите в момента да ми се обадите като се наспите. Желателно е да ми оставите тел. номер или ако сте големи шубелии аз ще ви оставя моя. Само проявете желание да се чуем.Не се крийте под полите на жените си или под.......
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 04:22 EEST
Ало  бати  С......може да изпие и десет ракии и пак да бъде номер едно в вашата система. Вие непиющитите никога няма да го разберете това нещо. Затова завиждайте  и оспорвайте неговите алкохолни компетентности.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 04:35 EEST
Ей, наистина ще те разбереме кой си и защо се базикаш с Бати Стефко и тогава ще разбелеш наистина за какво става на въпрос.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 04:43 EEST
Аз ще ви кажа  за какво става на въпрос  не може пиян зам директор от НАП да се хвали по кръчмите  че не е работил нищо четири години и е получил премии за 100 000/сто хиляди лева/ и всички сервитьорки да изпадат в транс.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 04:56 EEST
Ако наистина  този е вземал 100  000 / сто хиляди/ лева премии освен заплатата  да ги връща на пенсионерите на ДОБРИЧ.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 05:00 EEST
Момче ще разберем кой си  и ще .................................................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 05:09 EEST
Вие по-добре разберете дали наистина този човек е вземал тези пари пък аз сам ще дойда да го потвърдя. Или май всичко е кьор фишек и опиом за народа. Докажете че сте различни и  че искате да промените нещата.
Всички ние разчитаме че този път  ще се работи в ползу народу.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 05:31 EEST
Стефко върни парите и  подари живот поне на едно дете!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 05:34 EEST
Стефко плати  поне една трансплантация на едно невинно дете. Не  пропивай парите!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 05:54 EEST
Не ги слушай Стефко пий си водчицата и не обръщай внимание на комунягите. Рано или късно ще ти паднат в ............................................................................................................................................................................................................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 06:14 EEST
Депутатите от Добрич и лично Бойко Борисов да проверят:
1. Какво е работил зам. изп . директор на НАП-Добрич през последните четири години.
2. Колко присъствени дни има за тези четири години.
3.Каква заплата е получил за изтеклия период.
4.!!!!!!!!!!!!!!!!!Какви премии е получил през периода  от 2001-2008г.??????????????????????????????5
5-На какво основание са получени тези суми  и да се оповестят в медиите на   Добрич какви са те.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 06:24 EEST
Можели ръководидел докато си пие питието в Герана или Марко Поло да му се признава за трудов стаж и да получава премии за този период, кажете г-жо  Банова?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 06:29 EEST
Г-жо Банова не  е коректно спрямо вашите служители  които по цяла нощ са на работа, техният началник г-н С..., да си почива и да си пие водчицата  в М.П. и  да преструктурира  НАП.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 16:30 EEST
Коя е БАНОВА?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 19:28 EEST
 Kakvo se  pravite che neznaete koq e Bankova , a ne Banova.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 19:33 EEST

Gorkiq star  ergen  g-n Stefcho,   kakvo li si pravi parichki  v taq kriza , nqkoi gi obra6tat  v  EURO , v  imoti , a drugi v pitieta  prez rabotno vreme v  mehana  GERANA.

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 21:52 EEST
Герана не работи :)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-23 @ 23:13 EEST

- Може ли да имаш кум-депутат и да станеш Директор на НАП?

- Може ли да няма ден стаж в система и да започнеш да ръководиш дирекция на НАП?

- Може ли да си водил счетводство на фирми източвали ДДС и да станеш директор на НАП?

- Може ли да нямаш грам управленски опит, да не си прочел една книжка и да станеш директор на НАП?

- Може ли да Директор на НАП да крещи и да обижда служители във фронт-офиса пред клиенти с диму, които доброто ми възпитание не ми позволява да напиша?

- Може ли да остане ненаказана за поразиите и ощетяването на бюджета?

- Може ли????

 

ДА! Но тя си тръгва - и отивам там, откъдето е дошла - при горчивите чешми!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-24 @ 22:49 EEST
Da v tazi Balgariq vsichko moje, zatova za rabotata na NAP e dadena visoka ocenka - za6toto  G-ja Bankova be6e Direktor i tq doprinese mnogo - Direktor  s izvinenie nqma 6to.Sega slyjitelite 6te si otdahnat  nai- posle vav front ofisa 6te bade tiho, a na 9 etaj nqma da ima koi da rita ka6onite koito  stoqt  na poda.A kak e vazmojno  G- n Stefcho  da laha na alkohol v 17.00 chasa  predi da e prikluchil rabotniq den . Da  ne bi  Vin - zavoda  da se e premestil  v  NAP. 
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-25 @ 00:11 EEST
nali mu be6e s4etovoditel -
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-25 @ 14:21 EEST

nablijava kraq na cirka vi. bavno no slavno:

Свиват с 15% администрацията Дата : 25 Август 2009 г. 7:07 ч. Последна редакция : 25 Август 2009 г. 7:50 ч.

1 2 3 var newsImages = new Array('http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/31/39ce20fb2d.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/07/e405ad851b.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/07/47c0afc598.jpg'); var newsImagesInfo = new Array('Неизпълнението на бюджета за 2009 г. ще бъде с около 16%, каза министърът на финансите', '', ''); var preLoad = new Array(); for ( i = 0; i Неизпълнението на бюджета за 2009 г. ще бъде с около 16%, каза министърът на финансите


            

Поставил съм цел до 1 януари да бъдат съкратени 15% от чиновниците в Министерството на финансите, обяви вицепремиерът Симеон Дянков. След това ще се тръгне и към оптимизиране на системите в Агенция "Митници" и Националната агенция за приходи, пише "Стандарт".

Предстои да се направи цялостна административна реформа. За целта от две седмици вече се прави преглед на всички функции в Министерството на финансите. Така ще се види кои дирекции с какво се занимават и дали има конфликт на интереси и дублиране на функции. Ще се види къде има недостиг на хора и кои отдели са със затихващи функции.

Неизпълнението на бюджета за 2009 г. ще бъде с около 16%, каза министърът на финансите. Затова трябва да бъдат намалени държавните разходи и оптимизиран броят на чиновниците.

Сподели в :

  Коментари

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-25 @ 23:53 EEST

Инспектората влиза на проверка в ТД на НАП - Добрич. Предната проверка беше в Сливен и ...

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-26 @ 12:12 EEST
ZNA4I E VREME DA IM ZANESEM SYDEBNITE SI RE6ENIQ
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-26 @ 15:50 EEST

Haide Petru6ka si  tragva  veche vapros na dni.

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-26 @ 23:02 EEST
кога бе?????????????
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-27 @ 22:49 EEST
Ще видите   почва   сееееееее,,,,,,,,,,,!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-28 @ 00:35 EEST
Дали утре започва от днес?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-28 @ 00:43 EEST
v krajna smetkaa, kakvo vse pak se po4va? tova go slu6ame ot godini i nakraq ni6to se ne po4va.............
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-28 @ 00:48 EEST

TOVA E OT OFITCIALNATA STRANITCA NA NAP:

Директорът на НАП във Варна Иво Генов подаде оставка26 август 2009

 

Директорът на Териториалната дирекция на НАП във Варна Иво Генов подаде оставка днес. Изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов прие оставката. Правоотношението на г-н Генов е прекратено по взаимно съгласие.

Създаден на: 26.08.2009 Затвори

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-29 @ 23:30 EEST
A  Direktora  v  Dobrich  koga  6te  podava  ostavkata ??????????
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-30 @ 00:18 EEST
nikoga
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-08-30 @ 15:20 EEST
Да, защото затова трябва достойнство и мозък, а Петрушка такива няма!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-01 @ 14:09 EEST
Ne  nikoga  , a nqkoga i to 6te bade skoro.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-02 @ 21:40 EEST
skoro skoro :) ama mai nqma da e skoro:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-03 @ 00:08 EEST

Ха! Нима очаква Петя след като "написа" 300 страници доклад срещу Зам. изпълнителен директор на НАП да остане на работа?

Отива си! И беше време.....

 

Стих на А. Белчев

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-03 @ 12:36 EEST
dnes si otide ivelin, utre  e red na petru6ka
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-03 @ 18:24 EEST
Кой Ивелин си отиде днес ?


БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-03 @ 22:56 EEST
първия :)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-04 @ 23:12 EEST
A Patru6ka i  vtoriq  Ivelin  koga 6te si hodqt imali o6te mnogo.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-07 @ 09:33 EEST

още 4 години

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-07 @ 19:02 EEST
Общо  4  или  изминалите  4 .Данъкоплатците  на Добрич  не мислят  да работят в  ужас  още 4 г.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-07 @ 22:35 EEST
razvryzkata okolo bankova ste e golqm test za GERB. da videm rezultata
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-08 @ 22:57 EEST
Haide  Patru6ke podai si ostavkata   nqma smisal da se nadqva6.GERB otdavna sa ti  vdignali mernika nqma 6to da se  testvat.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-10 @ 11:50 EEST
Увеличение на пенсиите и заплатите - от средата на 2010 година Дата : 10 Септември 2009 г. 8:00 ч. Последна редакция : 10 Септември 2009 г. 8:28 ч.

1 2 3 4 5 var newsImages = new Array('http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/07/e405ad851b.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/31/39ce20fb2d.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/08/31/49e1934c48.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/04/db25af1e89.JPG', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/04/7fe4649f02.JPG'); var newsImagesInfo = new Array('Подготвяме големи структурни реформи в НАП и Агенция "Митници", с цел да увеличим приходите в бюджета, каза още Симеон Дянков', '', '', '', ''); var preLoad = new Array(); for ( i = 0; i Подготвяме големи структурни реформи в НАП и Агенция "Митници", с цел да увеличим приходите в бюджета, каза още Симеон Дянков
            

Целта на мисията на МВФ и Европейската комисия е да оценят финансовите мерки, които досега за взети от правителството. На нас ни трябва външен анализ какво трябва да направим с бюджета и ще се вслушаме в съветите им.

Това заяви в предаването "Преди всички" по БНР министърът на финансите Симеон Дянков.

Направили сме всичко възможно за Бюджет 2009 и според мен рязане на разходи не е уместно, защото по този начин рискуваме икономическата стабилност на страната. Ако правителството е действало по-ефикасно в началото на тази година, е имало възможност за доста по-евтин финансов ресурс отвън, допълни той.

Разходната част на бюджета се увеличава заради допълнителен дефицит например в здравеопазването и отбраната, така че трябва да търсим начини за увеличаване на приходите, заяви Дянков. Ако спадът е по-малък, отколкото в момента е прогнозата, може би ще има възможност за увеличение на пенсии и заплати от средата на 2010 година, уточни той.

Предполагам, че инфлацията за догодина ще бъде около 2% и увеличение на пенсии и заплати с около 5% ще бъде положителна стъпка за хората. Мисля, че ще сме в период на дефлация или намаляване на цени поне още няколко месеца, съобщи финансовият министър.

Подготвяме големи структурни реформи в НАП и Агенция "Митници", с цел да увеличим приходите в бюджета, каза още Симеон Дянков.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-10 @ 23:17 EEST
ste gledame:) strukturnata promqna:)
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-12 @ 10:25 EEST
L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t Информационна агенция
standartnews.com
събота, 12 септември 2009 Търсене Разширено търсене НАГЛОСТ БЕЗКРАЙ: ШИЙЛДС ИСКА ИЗВИНЕНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОЧИВАМЕ 4 ДНИ ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА ЗВЕРСКА КАТАСТРОФА ЗАТВОРИ ПЪТЯ РУСЕ - СОФИЯ 8 ГОДИНИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИТЕ АТАКИ В САЩ Начало  > Бизнес  > Митничар се извини на бизнесмени пред министър Картина на деня: Новините на деня|Политика|Бизнес |Свят|Общество|Култура|Спорт|Любопитно L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t
Митничар се извини на бизнесмени пред министър Дянков обещава свиване на щата, но вдигане на заплатите   Снимка Георги Николов  петък, 11 септември 2009

Велико Търново

Митническият инспектор Румен Ханджиев от Горна Оряховица се извини публично на бизнесмени по време на среща с министъра на финансите Симеон Дянков в старата столица.

"Извинявам се на всички от бизнеса ако някъде съм обидил някой от вас с нещо", каза митническият инспектор и след това обяви, че началникът на митническото бюро в Горна Оряховица от няколко часа не е директор и всеки може да говори спокойно. Според Ханджиев доскорошният му шеф бил назначен на работа като директор на митницата в Никопол, но там на практика нямало митница, защото никой освен шефа не се водел на работа. Митничарят даде и цяла папка на министъра с клевети и нарушения от митническото бюро в Горна Оряховица.

Министър Дянков, каза че само за седмица сивата икономика в горивата, особено в така наречените тежки горива, е намаляла с 30 процента."Предстои да балансираме бюджета и ясно да покажем, че можем да се справим с всички европейски фондове, трябва да осъществим и административната реформа. Има още много какво да се направи и аз съм убеден, че ще приключим годината с балансиран бюджет", прогнозира министърът на финансите.

Дянков обеща сериозни реформи в НАП и Митниците през следващите няколко дни. По думите му реформите най-общо се свеждат до намаляване на броя на служителите във ведомствата, където ще останат по-малко хора, но ще работят срещу по-добро заплащане.

Иван Иванов

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-12 @ 10:27 EEST

XAXAXAXA. TOQ PUT MAJ NQMA DA VI SE RAZMINE. XAXAXAAXAX

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-14 @ 16:29 EEST
 Новини Галерия Добрите новини Водещи От деня От вчера ВсичкиГореща Точка Финансова криза Бизнес България Времето Европейски съюз Инциденти Култура Образование Общество Екозона Политика Свят Спорт
Интервю Гледна точка Медии Автомобили Пътешествия Технологии Наука Здраве Любопитно Шоубизнес Криза Македония Правителство RSS Лист


  onl_index(); current_news_id = '272052'; news_id_array = Array('272052','272054','272051','267868','271525'); Начало България Дянков за експертните идеи на БАН: Малоумие! Дата : 14 Септември 2009 г. 13:45 ч. Последна редакция : 14 Септември 2009 г. 14:13 ч.

1 2 3 4 5 var newsImages = new Array('http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/04/db25af1e89.JPG', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/04/cacf122738.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/09/04/7fe4649f02.JPG', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/07/27/40348321b2.jpg', 'http://i.actualno.com/club.bg/files/2009/08/31/49e1934c48.jpg'); var newsImagesInfo = new Array('', '', '', '', ''); var preLoad = new Array(); for ( i = 0; i
            

Финансовият министър Симеон Дянков направи много остра критика на четвъртия доклад до президента, направен от експерти от Икономическия институт на БАН. Дяков откровено нарече някои от предложените мерки малоумни.

Председателят на бюджетната комисия на парламента Менда Стоянова коментира, че идеята за диференцирани ставки по ДДС не е добра. Според нея връщане назад би бил отказът от плоския данък, както се предлага в доклада.

На пресконференция днес Дянков и изпълнителния директор на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов представиха вариант за преструктуриране на приходната администрация, който предвижда да бъдат закрити съществуващите 29 териториални дирекции на НАП.

"Ще бъдат създадени пет регионални дирекции - във Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София. По време на криза е особено необходимо преструктуриране на държавната администрация", каза министър Дянков.

Реформата цели да останат по-малко служители, които да бъдат по-добре платени и работата им да бъде по-прозрачна, посочи той. Дянков каза още, че предвижданите реформи са съгласувани с парламентарната комисия по бюджет и финанси, което ще улесни промяната в законодателството, която се налага

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-14 @ 17:03 EEST

kakvo glasi ofitcialnata stranitca na NAP:

От 1 януари 2010 г. в НАП се създават 5 Регионални дирекции и 23 ИРМ14 септември 2009

От 01.01.2010 г. в НАП се създават 5 регионални дирекции, а досегашните териториални дирекции придобиват статут на изнесени работни места (ИРМ). Освен тях ще има и една дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” с национален обхват. В новите 5 регионални дирекции на НАП  в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново ще се съсредоточат функциите по контрол и събиране, а в останалите 23 ИРМ (бивши ТД на НАП) се запазват функциите по обслужване на клиентите, включително приемане на данъчни и осигурителни декларации, издаване на удостоверения, плащания на данъци и осигуровки.

„Това е пилотната част от реформата в държавната администрация – тя започва от МФ, минава през НАП и АМ и до края на годината ще засегне всички министерства и агенции”, каза пред медиите вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. „Моята теория за държавната администрация е по-малко и по-добре платени служители”, допълни той.

Реформата предвижда от 1 януари да бъдат създадени 5 териториални дирекции за средни данъкоплатци в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Част от преструктурирането на приходната агенция е и актуализирането на критериите за големи данъкоплатци и осигурители. Като резултат от това големите и средни данъкоплатци в България – около 6500 фирми, ще носят между 70 и 90% от  всички приходи в хазната.

За назначаването на  ръководители в 6-те  регионални дирекции (София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и ГДО), както и на новосъздадените структури за средни данъкоплатци и дирекциите за обжалване, ще бъдат проведени публични конкурси.

Редом със структурната реформа  в НАП ще бъдат съкратени общо 638 щата (8%) във всички териториални дирекции, включително 90 щата в Централното управление (ЦУ) на НАП в София.

Една от най-големите ползи на преструктурирането е подобряване на контролно-ревизионната дейност. След промяната, ревизиите ще се извършват на база на анализ на риска за целия регион в обхвата на съответната регионална дирекция.  По този начин се проверяват фирмите, за които наистина съществува риск от избягване на облагане и се намалява корупционният натиск. Обособяването на специални звена за големи и средни данъкоплатци ще осигури по-качествено обслужване, по-качествен контрол и по-бързо възстановяване на ДДС за големите фирми, които са коректни към фиска.

„Премиерът, както и аз стоим зад тази реформа”, каза още вицепремиерът. „Институциите в България трябва да отразяват желанието на хората за промяна.”

Вижте доклада за преструктуриране на НАП и презентацията от срещата в ЦУ на мениджърския състав с вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков.

Създаден на: 14.09.2009 Затвори

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-14 @ 17:06 EEST
4ESTITO  NA VSI4KI pe4eliv6i
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-14 @ 21:24 EEST
Печеливши в Добрич няма да има. Да се стяга бизнеса да се отчита пред Варна вече. Досега ви беше крива Банкова, да видим сега кого ще ругаете. Вече който иска да става началник на офис на НАП Добрич.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-14 @ 23:34 EEST
Ha, ha ,ha , ha sega  kakvo 6te pravi Bankova.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-15 @ 19:49 EEST
ne razbrahte li che nito bankova nito nqkoi slujitel ot direkciqta 6te bade sakraten. ha ha ha ama za vas smeshnici.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-15 @ 22:50 EEST
Mai ne  ste  cheli  doklada na  G-n Dqnkov - 263  direktora si tragvat   01.01.2010d
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-17 @ 11:27 EEST
т


БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-17 @ 21:43 EEST

;;;;;

 

(;(()ц(;

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-18 @ 17:31 EEST
sbogom  dobri4ki danny4ni, ve4e kandidat bezrabotni .......................................................
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-18 @ 21:24 EEST
sbogom tapanar deto ne si razbral nisto
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-24 @ 21:47 EEST
Директорка на здравната каса в Бургас следяла подчинените си Божидар Божков

Бургаската районна прокуратура започна проверка срещу директорката на местната Здравноосигурителна каса д-р Мария Маврова по сигнал, че е наредила следене на своите подчинени. Това съобщи районният прокурор на града Андрей Червеняков. Той уточни, че след два месеца ще се прецени дали да бъде образувано дело и да се повдигне обвинение.

Прокуратурата се е сдобила с данни, че Маврова е заповядала на служител от информационния си отдел да проследява цялата интернет кореспонденция на работещите в касата. Той влизал в техните компютри в извънработно време и е правил разпечатки на получаваната и изпращана поща, както и на разговорите им в програмата за чат ICQ. Маврова е показвала тези разпечатки на няколко човека. Единият от тях е лидерът на "Подкрепа" в касата д-р Атанас Баев. Той не отрече, но заяви, че ще даде показания само пред разследващите.

Според прокуратурата Маврова е искала да разбере кои нейни служители говорят зад гърба й. Така засякла, че експертът Станка Николова я нарича в чата "Мавродийката". Пред "Сега" Николова потвърди, че заподозряла за следенето, поискала обяснение и след това длъжността й била закрита.

"Компютрите в касата са служебни и на тях трябва да се върши служебна работа. Какво правя аз като директор, ако не контролирам кой какво работи и как го работи", заяви самата Мария Маврова пред "Сега".

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-25 @ 17:16 EEST
da tochno kato e v kyshti na komputyra si li triabva da go sledi
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-25 @ 21:55 EEST
Много интересно - няма ли в момента едно дело в Районен съд, като "доказателствата" по него са събрани по подобен начин? Кой ли ще отговаря - Банкова или Маргото?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-26 @ 08:20 EEST
bogovete mi govorqt, 4e skoro bankova problemi nqma da ima. jalko za gerberite, maj tqxnata ste e izpqta
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-09-27 @ 13:56 EEST
Какво означава "проблеми няма да има"?
Ще мре ли?

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-08 @ 11:58 EEST
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-08 @ 20:25 EEST
Ще има същите проблеми, както "директора" в Русе!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-09 @ 20:11 EEST
и как виждате това да стане:)като в Русе:) то ако имаше нещо до сега при толкова много подлоги....все нещо щеше да излезе:)пък то нищо:)освен болните фактазии на някои хора от един краен квартал на Добрич:)подчертавам "болните"
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-11 @ 20:51 EEST
кумеца Ефтим Костадинов ли?
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-12 @ 13:24 EEST

Банкова ще бъде "зарадвана" за Нова година!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-12 @ 21:30 EEST

В какво ще се изразява радостта и.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-13 @ 21:17 EEST

В заповед за уволнение

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-15 @ 00:30 EEST
да наистина е така ще я зарадват с два подаръка за Нова година , със заповед за уволнение като Директор на териториалната дирекция и със заповед за назначение като заместник на регионалния директор
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-15 @ 13:29 EEST

Че кога  се проведоха  конкурсите , че  и заповедите  вече са готови .Нали не сте забравили че  всички конкурси  за регионални  ще  се  наблюдават от Европейския съюз и точно  кака Ви  Банкова  нямя  да я огрее . Илюзиите Ви са  напразно.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-19 @ 08:36 EEST

Интервюирайте Петя Банкова за конгреса на БСП - нали е член и протеже на тази партия. Б. Борисов знае ли, че ГЕРБ в Добрич още не е сменил кадрите на БСП, които продължават да управляват областните институции, с изключение на \мвр? Банкова съгласна ли е с лидера на БСП, "вние сме партия от негодници"? Борисов иска да закрие БСП, а Банкова продължава да управлява данъчното.  Жалко за ГЕРБ в Добрич?

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-19 @ 14:31 EEST
конкурсите за регионални директори няма да се наблюдават от Европейския съюз , а само от министъра на финансите , та да не вземе комисията да избере хора , които не му харесват , а конкурс ще има само за директорите те сами ще определят екипа си не четете правилно изявленията на собствените си лидери господа и дами членове и симпатизанти на ГЕРБ
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-19 @ 14:39 EEST
sto se otnasq do partiinata prinadlejnost na rabote]ite w NAP te nqmat takawa zastoto imat statut na darjavni slujiteli imat prawo samo da simpatizirat bez da obqwqwat simpatiite si oswen towa qwno partiqta GERB dobre si znae rabotata stom mahna samo oblastniq uprawitel biwshiq direktor na policiqta si e na otgoworna rabota waw Warna qwno chowekat se e dokazal kato dobar specialist , takiwa sa i ostanalite shefowe na institucii w Dobrichka oblast,zatowa i stoqt po mestata si,a kukuto deto tarsi otgowornost ot GERB-Dobrich trqbwa da e naqsno,che promenite se diktuwat ot Sofiq, a ne ot Dobrich
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-19 @ 15:08 EEST

Абе тя  кака ви  Патрушка  и за Началник на офис ще е  каилна  да остане , но  и това няма   да я огрее.   Нали все пак знаете , че Тошко и е  шеф а той вече е в София.                 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-19 @ 21:41 EEST
jalko za gerb
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 00:26 EEST

Много интересно! Държавен служител, Петрушка, партийна принадлежност - как се връзва? Аз съм я виждал в централата на БСП по време на предизборни кампании. Жалко за БСП. Жалко за кумеца. Жалко за комисията му! ех.... казах и аз да внимава как се държи с хората по пътя си "нагоре", защото много от тях ще срещне по пътя си НАДОЛУ, ама кой да слуша?!

То си требе и акъл

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 09:17 EEST

Гербаджийчета незадоволени, поне се запознайте със структурата на НАП и после пускайте тъпите си разсъждения. Тошко Африкански е трета глуха в София, изолиран от всякъде без допуск за боравене с документи съдържащи квалифицирана информация. Единствения началник на Банкова се казва Красимир Стефанов - изпълнителен директор на НАП, който се сещате от коя партия е нали гербаджийчета малки. 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 09:21 EEST
И още нещо гербаджийчета пребоядисани, от 01.01.2010г. след като приемат промените в НАП, няма значение кой ще стане началник на офис в Добрич, отговарящ за 3 чистачки и пет администратора. Ще ви се спука гьона да търчите до Варна, като ви правят ревизии.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 13:13 EEST

Нима  заместниците на  Красимир  Стефанов  не са началници на Патрушка  ,нещо в ерархията не сте наясно кой на кого е Началник. От 01.01.2010 Патрушка и на себе си няма да е началник.

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 13:28 EEST

Като много знаете кажете Зам. Директора на НАП Тошко Тодоров  за кои ресори отговаря и кой му е подчинен. Скоро време ще си го видите на село въпросния господин, молеш се за нова службица.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-10-20 @ 17:52 EEST
  А  ти  многознайко  къде ще бъдеш  от 01.01.2010г  , няма ли  заедно с кака си Банкова и ти да си  на улицата .    На какво се надяваш  всички те познаваме що  за селянин си .
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-02 @ 21:38 EET
На 01.01.2010 Банкова ще е директор на Регионална дирекция Варна, а аз къде ще съм, ще разбереш по-късно, но ще съм пак близо до теб.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-02 @ 21:52 EET
Николова, не си предвидена в новите структорни промени, сори. Не се включваш в концепцията на НАП. Дерзай в новото поприще и продължавай да се надяваш.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-02 @ 22:16 EET
Евала на Банкова, че не им легна на тия цървули. Давай смело напред , докато не ги вкараш в панделата всичките.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-02 @ 23:05 EET
Ади холан, ади Уди Алън, вече не сте ни интересни! Правете си промените и не ни занимавайте със себе си.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-03 @ 15:53 EET
Gledaite si carvylite selqni  , nikoi veche ne se intirisyva  ot va6ite promeni i koi kade  6te  hodi.Nali ste naqsno che  vsichki trydovi dela sre6ty Bankova 6te  se spechelqt, a kolejkata si q ostavete na mira .Ta tq vi  e priqtelka stiga ste q pluli za neinite  yspe6i  samo moje da i zavijdate i ni6to drygo.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-04 @ 19:50 EET
za da stanesh direktor vuv varna trqbva predvaritelno da otgovarqsh na testove i da se predstavi6 dobre,a ne da kre6ti6 kato na ludi
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-04 @ 22:31 EET
za syjalenie istinata e , 4e GERB trygvat nazad i ostavixa kadrite na BSP po mestata im. SAMI SI NAPRAVETE IZVODITE
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 19:44 EET

ami ako e taka reitinga na gerb 6te produljava da pada da si mislqt

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 20:52 EET

Сбогом Петрушке, приятно ни беше. Слез 3 етажа по-надолу в бюрото по труда. Сигурен съм, че за такъв "ценен" кадър веднага ще намерят място.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 21:21 EET
ami tq ne moje da kontrolira povedenieto si
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 21:56 EET

Kak 6te konrolira povedenieto  si kato pie  rozovi hapcheta To tova da ne e Psiho bolnicata . Q pitaite tezi deto i gi izpisvat sas specialna recepta.

 

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 22:27 EET

ОТ УТРЕ ПЕТЯ БАНКОВА ЩЕ ПИЕ ПОВЕЧЕ ХАПЧЕТА. СБОГОМ НА ПЕТРУШКА БАНКОВА! НАЗДРАВЕ, СТОЙЧО!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 22:30 EET
http://www.youtube.com/watch?v=KKOSWU2NoXA


Честито и Поздрав за госпожа Петрушка !
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 22:34 EET
http://www.youtube.com/watch?v=ZKoDInNHYK4&feature=related

Честито на всички които си тръгнаха от администрацията и не позволиха да бъдат управлявани от едно НИЩОЖЕСТВО !!
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-05 @ 22:41 EET

Супер подарък на ГЕРБ за демократите в Добричка област в навечерието на 10 ноември!

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-06 @ 08:39 EET

Сега е ред да си заминат и "ръчичките", с които Банкова тормозеше бизнеса по политически поръчки.

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-06 @ 10:02 EET
Ще си заминете всички спокойно.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-06 @ 14:17 EET
Муах... от трън на глог
Сега всеки сутрин да се явява на работа с бутилчица водка

БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-07 @ 05:43 EET
abe  na neq hapchetata izglejda ne i pomagat na neq i trqbva usmiritelna riznica kakvo 6te kajete znaem za kogo govorim
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-08 @ 07:00 EET
Важно е, че стана все пак промяната,а по нататък ще гледаме.
БАНКОВА ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ОЩЕТЯВАЙ БЮДЖЕТА !!!!!!!!!!
Автор: Anonymous да 2009-11-08 @ 13:14 EET
uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
НАП
Автор: Anonymous да 2009-11-11 @ 12:58 EET
Ха да Ви е честито.Кой ще дърпа конците сега.алкохолно зависимият Стефан,архиварят на БКП -то или и двамата ще са кукли, а конците ще се дърпат от Тошко Африкански.Да му мисли бизнесът, защото Тошко много огладня и му трябват много пари. Има да наваксва 4 години.Уважаеми бизнесмени гответе празните си чували, душа да Ви е яка, или бягаите от Добрич.Данъчните да се стягат за емиграция.Ха наздраве за реформата Ви и за Вас.
НАП
Автор: Anonymous да 2009-12-01 @ 19:10 EET

promqnata stana da  jiveqt glupacite.kak e vodkata. nosite li na 6efa si. lo6o se pi6e na rabote6tite i na biznesa.tt ahrikanski e zloben i nqma da spre do tuk.ne mu otstapvat i drugi okolo tqx. ei xora pazete se

 

ЗА данъчните
Автор: Anonymous да 2010-03-16 @ 02:24 EET

Супер си!

ЗА данъчните
Автор: Anonymous да 2010-09-18 @ 13:28 EEST
ВСИЧКИ МЪЛЧИТЕ КАТО ЗАДНИЦИ.НЕКА ДА ВИ ЯДЕ ЗАДНИКЕ МИЛИНА.ЗАЩО НЕ СТАЧКУВАТЕ.БРАВО НА МЕДИЦИТЕ.СИГУРНО ЧАКАТЕ ДОГОДИНА КАТО ВИ ПАДНАТ ЗАПЛАТИТЕ.ВСИЧКИ ЛИ ПЪЛНИТЕ НЯКОЯ КАСИЧКА.МАКАР ДА СЕ ЗНАЕ КОЯ
ЗА данъчните
Автор: Anonymous да 2010-10-05 @ 08:22 EEST
НАП ДОБРИЧ РАБОТИ ЗА ТОШКО ТОДОРОВ ИЗЛИШНО Е ДА ЗАДАВАТЕ ТОЗИ ВЪПРОС.НЕ СЛУЧАЙНО ВЗЕ В ЦУ НА НАП СВОЯТА КАСИЧКА РУМЕН СПЕЦОВ.ОГЛАДНЯХА И ТЕ И ПАРТИЯТА НА КОЯТО СЕ ВРЕКОХА
Гошето Минков
Автор: Anonymous да 2011-11-23 @ 19:19 EET

Гошето Минков от Булбанк си искаше подкупи и други облаги.Ако има други с подобни оплаквания срещу този корумпиран служител нека да направим група във Фейсбук.


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.36 секунди