изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2020-05-25 @ 21:16 EEST
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ ОТ 16.09.2008 Г.    
НовиниДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ ОТ 16.09.2008 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гра ДОБРИЧ

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

16 септември 2008 година (вторник), 9.00 часа, Заседателна зала

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1.         Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич. ДОКЛАДВА: Димитричка Тодорова - председател на Временната комисия за подготовка  проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, председател на ПК “Законност, обществен ред и контрол”

2.         Докладна записка относно числеността на персонала и средните брутни работни заплати от 01.07.2008 година.

3.         Предложение за изменения и допълнения на Приложения №№ 2 и 3 към Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество.

4.         Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на имот публична общинска  собственост – бивша “Стоматологична поликлиника”, изменение на решение № 7 – 3 от 25.03.2008 година на Общински  съвет град Добрич за откриване на процедура за предоставяне на концесия и обявяване на нова процедура при  условията на измененото решение.

5.         Предложение за удължаване срока за ликвидация на “Стоматологичен център – І – Добрич” ЕООД град Добрич в  ликвидация.

6.         Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на част от нежилищен имот, публична  общинска собственост – част от училищна сграда на ОУ “Христо Смирненски”, столова за хранене.

7.         Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител  на “Газинженеринг” ЕООД град Добрич.

8.         Избор на представител от Общински съвет в контролирането на начина на изразходване на средствата за  закупуване на апарат за хемодиализа от “МБАЛ – Добрич” АД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова - кет на Община град Добрич

9.         Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС.

10.       Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот – бившо парокотелно  “Блок 29” в УПИ ХІІ, кв. 47 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ.

11.       Предложение за откриване на процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 72624.624.1054 по  Кадастралната карта на град Добрич.

12.       Предложение за откриване на процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 72624.611.264 по  Кадастралната карта на град Добрич.

13.       Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за поставяне на  павилион за продажба на пуканки пред хотел “България” – по бул. “25-ти септември” (до пешеходната зона), пл.  “Възраждане” и пл. “Независимост” – град Добрич.

14.       Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване част от общински нежилищен имот по ул. Любен  Каравелов № 55 на “Хобисклуб” – сдружение с нестопанска цел. ДОКЛАДВА: Иван Колев - първи зам.- кмет на Община град Добрич

15.       Докладна записка относно определяне на участника, спечелил търга за покупко – продажба на нежилищен имот,  частна общинска собственост – ателие № 2 по ул. Отец Паисий № 33, вх. А, ет. 9, град Добрич. ДОКЛАДВА: Ваня Донева – общински съветник, председател на тръжната комисия

16.       Докладна записка относно определяне на участника, спечелил търга за покупко – продажба на нежилищен имот,  частна общинска собственост – бившо парокотелно в ЖК “Дружба” 1 град Добрич. ДОКЛАДВА: Димитричка Тодорова - общински съветник, председател на тръжната комисия

17.       Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи и средствата по § 10-30 на Община град  Добрич за 2008 година.

18.       Предложение за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ-VІІІ-35 за “Обществено и делово обслужване” в  кв. 738 на ЖК “Добротица” град Добрич. ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев - зам.- кмет на Община град Добрич

19.       Предложение за предоставяне за ползване стадион  “Дружба” на ФК “Орловец”. ДОКЛАДВА: Младен Матеев - председател на ПК “Спорт и младежки дейности”

20.       Докладна записка относно даване съгласие на “Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич за ползване на банков  кредит за закупуване на два броя автобуси.

21.       Докладна записка относно кандидатстване за финансиране по Компонент – 3 “Културна инфраструктура” на  схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура,  допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” от ОП “Регионално развитие”.

22.       Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с Проект “Благоустрояване на пешеходната зона и  междублокови пространства в Централна градска част “ по Схема BG161РО001/1.4-02/2008: “Подкрепа за подобряване на  градската среда”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: “Подобряване на  физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма Регионално развитие. ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова - зам.- кмет на Община град Добрич

23.       Утвърждаване на предложение на Експертна комисия за удостояване на творци с Национална литературна  награда “Дора Габе” и съпътстващи отличия. ДОКЛАДВА: Камелия Койчева - зам.- кмет на Община град Добрич

24.       Предложение за създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади,  квартали и други обекти с общинско значение. ДОКЛАДВА: Румен Русев - секретар  на Община град Добрич

25.       Предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Добрич”. ДОКЛАДВА: Румен Иванов - председател на Общински съвет, председател на       Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич

26.       Други.

           Молба за отпускане на персонална пенсия

           Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (Румен ИВАНОВ)

 

 

 

 

 


Сходни връзки

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ ОТ 16.09.2008 Г. | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2020 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.19 секунди