изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2021-12-02 @ 13:35 EET
Как се декларира заем от приятел    
Икономика

Oсновните промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица могат да бъдат групирани в три направления. Промяната в режима е особено важна сега, когато тече данъчната кампания за доходите, получени през 2009 година.Първата група промение свързана с подаването на годишен финансов отчет на едноличните търговци (ЕТ) и на годишните данъчни декларации.

1. За финансовата 2009 година ЕТ ще подават само в Националния статистически институт годишния си отчет за дейността. Това е всъщност годишният статистически отчет на предприятието, формуляр по образец, утвърден със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. За неподаден в срок годишен отчет ЕТ, както и досега, подлежат на санкция в размер на 500 лева.

При повторно нарушение глобата скача до 1000 лева. Освен това годишният отчет трябва да се публикува и в търговския регистър.

Годишен отчет за дейността няма да се изисква от ЕТ, които едновременно отговарят на следните условия:

- не са извършвали дейност през годината;

- не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.

2. За 2009 г. не подаваха данъчна декларация лицата, когато са получили само доходи от трудови правоотношения и основният работодател е определил годишния размер на данъка за всички, придобити от трудови правоотношения доходи, независимо от броя на трудовите правоотношения през годината.

За 2010 г., ако едно физическо лице има само трудови правоотношения, но те са с повече от един работодател към края на годината, данъкоплатецът ще подава декларация по чл. 50 от ЗОДФЛ, независимо че основният работодател може да е преизчислил дължимия данък на годишна база.

Въвежда се понятието основно трудово правоотношение - това е трудовото правоотношение, което е възникнало първо по време. Ако едно лице работи по договор за управление и контрол и едновременно с това по трудово правоотношение, то задължен да преизчисли на годишна база данъка му ще бъде работодателят по първото възникнало по време правоотношение.

3. Много се обсъждаше и въвеждането на задължително деклариране на предоставени и получени парични заеми от физическите лица. То е задължително в няколко случая (виж таблицата).

Годишна данъчна декларация се подава винаги при наличие на дадени или получени заеми от приятели и роднини. Възможно е това да е и единствената причина за подаване на годишна данъчна декларация.

Пример: лице работи само по трудово правоотношение през 2009 г. и работодателят е преизчислил годишния данък по реда на закона, но лицето има задължения по заеми към физически лица от 2005 година насам с непогасена част на заемите към 31 декември 2009 година в размер на 41 000 лева.

Предвидена е и административна санкция за недеклариране или невярно деклариране на информация по получени или предоставени заеми.

Глобата е в размер на 10 на сто от недекларираните суми, а при повторно нарушение тя скача до 15 процента от недекларираната сума, ако укрилият информация не подлежи на по-тежко наказание.

Втората група основни промение свързана с данъчното третиране на доходите.

1. Премахва се освобождаването от облагането на доходите на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производството на непреработена растителна и животинска продукция, с което се увеличава данъчната тежест. До края на 2009 г. изцяло не се облагаха техните доходи, докато от началото на 2010 г. 40 на сто от дохода им вече ще бъде облагаем.

2. Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция на регистрирани земеделски производители, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, се преотстъпва в размер до 60 на сто за годишната данъчна основа от тази дейност при условията за преотстъпване на корпоративен данък. Срокът за преотстъпването на данъка върху доходите е до 31.12.2013 г. Преотстъпването, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от предприятия в затруднение.

Данъчното облекчение по този ред се прилага само след решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата за държавните помощи. Само при условие, че ЕК постанови положително решение до 31 март 2011 г., данъчното облекчение ще може да се приложи за 2010 г.

Важно е да отбележим, че преотстъпване на авансови вноски за данъка на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на ЕК.

3. Вече се считат за трудови договорите, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. Тази промяна има няколко ефекта:

- не се признават “разходи за дейността” (нормативно признати разходи) - в общия случай 25%, и от 1 януари т. г. и тези лица ще се облагат за пълния размер на получените доходи през годината;

- извършва се авансово облагане на месечна база от платеца на дохода (предприятието).

4. Промяна в третирането на доходи, придобити през данъчната година от продажба на един жилищен имот.До 31.12.2009 г. доходи от продажба на едно жилище бяха необлагаеми, независимо от датата на придобиването. Промяната в закона предвижда вече доходите, придобити през годината на продажбата или замяната на един жилищен имот, да са необлагаеми, при условие че между датата на придобиването на имота и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Например: ако гражданин продаде през 2010 г. едно жилище и продажбата е на 5 февруари, за да бъде доходът необлагаем (за 2010 г.), това лице трябва да е придобило имота преди 05.02.2007 г. Ако това условие не е изпълнено, то доходът ще се обложи по общия ред.

Третата група основни промени е свързана с данъчни облекчения

1. Данъчно облекчение за дарение в размер до 50 на сто годишната данъчна основа може да се ползва не само за “Фонд за лечение на деца”, както досега, но и за “Фонд за асистирана репродукция” и “Фонд за трансплантация”. Общият размер на тези дарения обаче не може да е повече от 50% от данъчната основа.

2. Запазва се данъчното облекчение за младите семейства. Данъчната основа, върху която се определя дължимият данък, се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато едновременно са налице няколко условия:

- договорът за ипотечния кредит е сключен от платеца на данъка или брачния му партньор;

- един от партньорите в семейството трябва да не е навършил 35 години, когато е бил сключен договорът за ипотечния кредит;

- ипотекираното жилище трябва да е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. Данъчното облекчение се ползва до размера на данъчната основа за годината. То е годишно, което означава, че както и през 2009 г., дори лицето да има само едно трудово правоотношение, ще бъде задължено да подаде данъчна декларация. Затова към нея се прилагат два вида документи:

- декларация от съпруга или съпругата, че няма да ползва облекчението;

- документ от банката за направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Димитрина ЗАХАРИНОВА*

*Авторката е управител в "Захаринова и партньори", бивш шеф на НАП - София.

http://www.trud.bg

 


Сходни връзки

Как се декларира заем от приятел | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2021 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди