изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2024-02-22 @ 20:37 EET
НОВОПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ    
НовиниНОВОПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


26 деца ще получат персонални пенсии

 

26 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 101,70 лв. месечно, реши правителството.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 декември 2014 г. По този начин ще бъдат подпомогнати 19 семейства за издръжката на децата, останали в затруднено финансово положение след загубата на единия или двамата родители.

 

 

България е готова да поеме ролята на водеща нация в доверителния фонд на НАТО за долекуване

и рехабилитация на украински военнослужещи

 

Правителството одобри поемането от България на ролята на водеща нация в доверителния фонд на НАТО за долекуване и рехабилитация на украински военнослужещи. Задачите на водещата нация са да одобрява насоките за развитие на фонда и предложенията за изразходване на средства.

С това решение България се присъединява към колективните усилия на международната общност за облекчаване на хуманитарната криза, възникнала в резултат от конфликта в Украйна. То е и възможност за по-видим принос на страната ни за оказване на помощ на Украйна в рамките на НАТО.

 

 

 

 

 

 

Карина Караиванова остава

национален ръководител и ръководител

на разплащателния орган

 

Правителството направи промени в РМС №965 от 2012 г., с което директорът на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите Карина Караиванова е определена за национален ръководител, който отговаря за финансовото управление на средствата от предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз – ФАР и САПАРД, както и за ръководител на разплащателния орган по Кохезионния фонд по Регламент 1164/94 (предишна програма ИСПА).

Промяната се отнася само до длъжността, която г-жа Караиванова заема. Със заповед на премиера Борисов от 10 ноември т. г. тя беше назначена за заместник-министър на финансите.

Националният ръководител осигурява спазването на правилата, разпоредбите и процедурите на предприсъединителните програми, европейското и националното законодателство, отнасящи се до изпълнението, отчитането и финансовото управление, както и функционирането на подходяща система за отчетност и информация. Ръководителят на разплащателния орган отговаря за сертифицирането на разходите по проектите по Кохезионния фонд пред Европейската комисия и за осигуряването на средства от помощта по проектите при спазване на приложимите нормативни и административни правила и процедури.

 

 

Продължава се Договорът за рейтинг

между България и Moodys

 

Правителството упълномощи министъра на финансите да изрази съгласие от името на България с актуализираното Приложение за цени за 2014 г. към подписания през 2005 г. Договор за рейтинг между Република България и рейтинговата агенция Moodys Investor Service.

Предлаганото Приложение за цени за 2014 г. от Договора е следствие от изтичането на едногодишния срок на действие на Приложението за цени за 2013 г. и по същество не променя съществуващите до момента отношения между България и рейтинговата агенция.

Необходимостта от правна регулация на отношенията се обуславя от факта, че наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати агенции, е ключово условие за обезпечаване достъпа на страната ни до капиталови пазари.

Правителството отпуска средства

за 12 франкофонски стипендии

 

Правителството ще предостави доброволна вноска в полза на Франкофонския институт за администрация и управление (ФИАУ) със седалище в София с цел осигуряване на 12 стипендии за негови студенти от Източна Европа и Балканския регион. Вноската е по линия на участието на България в международното сътрудничество за развитие и възлиза на 30 000 евро. Средствата са планирани в централния бюджет.

Отпускането на средства за франкофонски стипендии ще укрепи авторитета на България и ще се отрази положително върху образа на страната в Източна Европа и Балканския регион. Освен това ще допринесе за по-нататъшното засилване на ролята и влиянието на България в Международната организация на Франкофонията, като същевременно ще направи по-видима дейността й в областта на международното сътрудничество за развитие.

 

 

Одобрени са българските позиция

за три Съветa на ЕС

 

Правителството одобри позициите на България за предстоящите заседания в Брюксел на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формати „Транспорт” и „Телекомуникации” и на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Здравеопазване”.

Транспортните министри от ЕС ще се съберат на 3 декември. Те ще направят междинен преглед на Стратегията „Европа 2020” и ще приемат Заключения относно транспортната инфраструктура и Трансевропейската мрежа. В областта на морския транспорт ще бъде обсъдена възможността за постигане на принципно споразумение за оправомощаване на държавите-членки да подпишат и/или ратифицират Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация. Основна тема в областта на въздухоплаването ще бъде развитието на инициативата Единно европейско небе. По отношение на железопътния транспорт, министрите ще приемат доклад за напредъка по предложението за директива за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Заседанието на Съвета във формат „Телекомуникации“ ще се проведе на 27 ноември. На него ще бъдат разгледани две законодателни предложения – относно достъпността на уеб-устройствата на органите от обществения сектор и относно единния европейски пазар на електронни съобщения и услуги. По второто предложение се очакват обсъждания относно въвеждане на роуминг без надценка в страните от ЕС, в рамките на справедлив лимит за потребление. Министрите ще приемат заключения относно управлението на интернет.

На 1 декември е заседанието на министрите на здравеопазването. В дневния му ред е включена дискусия по доклада за напредъка по предложенията за регламенти относно медицинските изделия и за ин витро диагностичните медицински изделия. По досието все още предстоят дебати и ще се търси политическо решение по въпросите, по които няма съгласие между експертите. Според България, този етап постигането на общ подход е невъзможно и би означавало компромис с качеството на законодателните проекти. България ще подкрепи Заключения на Съвета по две актуални теми – Ваксинирането като ефективен инструмент в общественото здраве и Сигурността на пациента и качеството на предоставяните грижи, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравето и антимикробната резистентност.

 

 

Правителството се запозна с резултатите

от заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри доклад за резултатите от редовното заседание на Съвета „Общи въпроси”, проведено на 18 ноември в Брюксел. На него бе представен дневният ред за предстоящия Европейския съвет на 18 и 19 декември, който ще бъде посветен основно на икономическите въпроси и външните отношения. Една от основните теми е инициативата на ЕК за мобилизиране на 300 млрд. евро инвестиции в следващите три години. България, съвместно с други държави-членки, предложи да се вземе решение за удължаване на периода на допустимост на разходите по оперативни програми 2007-2013 г. с една година с цел по-доброто усвояване и постигане на максимален ефект от европейското финансиране.

По темата за засилване на междуинституционалното годишно и многогодишно програмиране, държавите-членки приветстваха политическата воля на институциите да си сътрудничат и очакват до края на Италианското председателство да бъде представена и подписана политическа декларация за намерения между трите институции.

Дискусията на заседанието беше структурирана най-вече около разпространения проект на работна програма на ЕК за 2015 г. и десетте приоритетни инициативи на Комисията. Подчертана е важността на инициативите за нов тласък на заетостта, растежа и инвестициите, енергиен съюз и климат, по-справедлив вътрешен пазар и нова имиграционна политика. Очаква се Годишната работна програма на ЕК за 2015 г. да бъде представена официално на Съвета „Общи въпроси” на 16 декември и одобрена от Колежа на комисарите на 17 декември.

Одобрен беше и доклад с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, проведено на 7 ноември. На него беше разгледано предложение за изменение на Директивата относно общата система за данъчно облагане на дружествата-майки и дъщерните дружества. Беше направен преглед и на заключенията на Председателството по бюджетните въпроси от тази година. Съветът обсъди предложението за въвеждане на данък върху финансовите сделки чрез процедура за засилено сътрудничество. Председателството информира ЕКОФИН за работата по предложението за въвеждане на стандартна ДДС декларация за намаляване на тежестта върху бизнеса. В рамките на дневния ред бяха приети заключения относно статистиката на ЕС и финансирането на борбата с изменението на климата.

С друго решение правителството прие резултатите от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство. В срещата, проведена на 10 ноември, бяха обменени мнения за финансирането чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието в контекста на писмото на ЕК за изменение на проекта на общия бюджет на ЕС за 2015 г. Голямата част от делегациите изразиха силна загриженост относно потенциалните последици от това решение за селското стопанство и 22 държави членки, сред които и България, подписаха обща декларация (инициирана от Франция), в която подчертаха своите резерви. Председателят на Съвета по земеделие и рибарство ще изложи в писмо до Председателя на ЕКОФИН тези опасения на държавите-членки, заедно със съвместната декларация.

В областта на рибарството министрите постигнаха политическо споразумение по възможностите за риболов на определени дълбоководни рибни запаси за 2015 г. и 2016 г. въз основа на компромисно предложение на Председателството, изготвено в съгласие с Комисията. В точка „Други въпроси” делегацията на Словакия информира Съвета за общата декларация на министрите на земеделието на Чехия, Унгария, Полша, Словакия, България, Румъния и Словения по отношение на предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти. Декларацията подчертава притесненията на тези държави-членки по отношение на промените, които могат да бъдат въведени с предложения регламент и които да доведат до последици за биологично производство. Особено се набляга на необходимостта от запазване на някои дерогации като възможността за използване на небиологични семена и посадъчен материал в биологичното производство, запазване на възможността за смесени стопанства, намаляване на броя на делегираните актове, произтичащи от този регламент и включване на повече разпоредби в основния законодателен акт.

 

 

Очаква се ЕК да закрие 20 процедури

срещу България поради изпълнение

на ангажиментите

 

Министрите приеха доклад относно изпълнението на ангажименти, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. В документа е представена информация за актуалното състояние на процедурите за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, стартирани от Европейската комисия.

От всички 328 процедури, започнали след 1 януари 2007 г., закрити са 261. По оставащите все още открити 67 процедури може да се очаква ЕК да вземе решение за закриването на 20 процедури поради изпълнение на ангажиментите на България, се посочва в доклада.

Като основен акцент в него е изведена необходимостта от предприемането на спешни действия за ускоряване изпълнението на вече поети ангажименти, в т.ч. и допълнителни мерки, с цел отстраняване на допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз и преодоляване на натрупаните закъснения.

 

 

Нормативни промени регламентират координационните функции на вицепремиера

по европейските фондове и икономическата политика при управлението на средствата от ЕС

 

Правителството прие изменения и допълнения в нормативни актове, които регулират координацията и отделните процеси на управление на средствата от структурните фондове и от Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Промените са във връзка с новата структура на Министерския съвет. Те предвиждат на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика да бъдат възложени функциите, свързани с цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от ЕС.

Правителството прие тригодишен план

за изпълнение на Националната програма

за развитие България 2020

 

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020. Основната цел на документа, който обхваща периода 2015-2017 г., е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигането на тези цели през периода 2015-2017 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области. За всяка стратегическа цел и приоритет са дефинирани набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия напредък. Предварителната оценка на въздействието от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани значителни дългосрочни ефекти. Към 2020 г. (т. е. три години след края на изпълнението на предвидените в плана за действие мерки) БВП би нараснал с 6,8%, ако планът бъде реализиран с вече осигурените средства, и с 12,2%, ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за тяхното изпълнение средства. Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната, енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 г. износът на страната би нараснал съответно с 10,6% и 16,7%.

В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като така се отчита напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области. Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation Model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, които са генерирани в резултат на направените в периода 2015-2017 г. интервенции и се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).

Държавни гаранции през 2015 г. ще се издават

само за изграждане на междусистемната

газова връзка Гърция-България

 

Министерският съвет взе решение относно държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2015 г.

С решението се продължава възможността за издаването на държавни гаранции през следващата година по заемни споразумения, свързани с финансирането на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България, в размер до 157 млн. лева и при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Проектът е одобрен за финансиране през 2014 г. Поради съществено забавяне в развитието му и при отчитане на стратегическата му значимост за получаване на достъп до алтернативни източници на газови доставки и предпазване от кризи на доставките в страната, той ще бъде предвиден и в проекта на закон за държавния бюджет за 2015 г. в одобрения за 2014 г. размер.

През 2015 г. няма да бъдат одобрявани други инвестиционни проекти, за чието финансиране да се сключват договори за държавни заеми или да се издават държавни гаранции.

 

 

Одобрен е актуализиран проект на ОП „Наука

и образование за интелигентен растеж“

 

Правителството утвърди актуализиран проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Програмата е сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията „Европа 2020“ и служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване на национално и общностно равнище. Посочени са няколко тематични цели, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма: научно-изследователската дейност и висшето образование, училищното образование и ученето през целия живот.

Програмата съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, Техническа помощ.

Очертана е рамката и са определени приоритетите за финансиране в областта на науката и образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Приоритетите са изведени на база консултации с представителите на администрацията, гражданското общество и бизнеса и съответстват с целите на Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Описани са механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективно управление на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Бюджетът на програмата се формира от финансиране по двата фонда в размер на 596 000 681 евро и национално съфинансиране в размер на 105 176 591 евро.

Министерският съвет упълномощи министъра на образованието и науката да представи актуализирания проект на Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателното одобряване от ЕК на програмата.

 

 

В МФ ще има специализирана дирекция

„Съдебна защита”

 

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите. От състава на съществуващата в структурата на ведомството дирекция „Държавно юрисконсултство“, която се преименува в дирекция „Правна“, се отделя досегашният й отдел в самостоятелна дирекция „Съдебна защита“. Не се променя численият състав на МФ.

Дирекция „Правна“ ще продължи да осъществява дейността си по подпомагането на министъра на финансите и на администрацията на МФ при изпълнението на специфичните им правомощия и компетентности, произтичащи от законодателството в областта на публичните финанси, съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, поемането и управлението на държавния и държавногарантирания дълг, вкл. съгласуването на свързаните с това проекти на договори, провеждането на държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации, придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество, принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди и други. Дирекцията ще поеме и някои от дейностите, които досега са извършвани от юрисконсултите от преобразувания отдел – да изразява становища, да предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията на министерството и др.

Дирекция „Съдебна защита“ ще продължи да осъществява дейността на досегашния отдел – процесуалното представителство на държавата, на министъра на финансите и на министерството пред правораздавателните органи в страната, пред специализираните държавни органи като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита от дискриминация. Дирекцията ще съгласува договори, по които министерството е страна, с цел да се осигури необходимата защита при евентуални спорове, ще организира и координира защитата на българската държава по международни арбитражни дела и др.

С постановлението се актуализират и прецизират функциите на дирекция „Национален фонд“ като Сертифициращ орган на средствата от Европейския съюз във връзка с програмен период 2014-2020 г.

 


Сходни връзки

НОВОПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ | 0 брой коментари | Регистрация
Екипът не носи отговорност за коментарите, публикувани от посетителите.

Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2024 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди