изпрати публикация  :  календар  :  търсене  :  статистика  :  Архив  :  Има ли Дядо Коледа?  :  Интернет връзки  :  Polls  
    НДТ, Добрич, България Албена - Oasis for Holidays   По-добрият вестник на Добричка област
NDT Newspaper, Dobrich, Bulgaria
    
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2023-09-28 @ 20:37 EEST
ЕЖЕДНЕВНО СЕ ОПИТВАМЕ ДА ПОМАГАМЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ    
Интервюта Пред читателите на НДТ - директорката на Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич, ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

 

- Като начало ще Ви помоля да се представите за нашите читатели. Коя е Десислава Иванова?

- Казвам се Десислава Иванова. Заемам поста директор на Областна дирекция „Земеделие“ Добрич от 06.10.2017 г. По образование съм инженер по геодезия, фотограметрия и картография. Имам стаж в структурите на МЗХГ от 1995 г. до 2008 г. с двегодишно прекъсване – за периода на работата ми в Служба по геодезия картография и кадастър гр. Добрич. Участвах в процесите по създаването на областната дирекция през 2000 г. - като държавен експерт и началник отдел „Регионална политика“. През 2006 г. за период от една година изпълнявах и длъжността директор.

През 2008г. реших да направя промени в личен и професионален план и напуснах дирекцията. Създадох собствена фирма, свързана с професионалната ми реализация като инженер.

Поех отговорността да ръководя Областна дирекция „Земеделие“ с идеите да възстановя доброто взаимодействие между държавните и общинските административни структури на областно ниво. Надявам се, с помощта на МЗХГ да се улесни провеждането на политиките в сектора на селското стопанство, като се подпомогне и облекчи дейността на земеделските производители по отношение на администрирането, регистрациите и редица други дейности, свързани с работата на тази структура. 

- От години се занимавате с проблемите на родното земеделие. Всъщност – кои са основните проблеми в този жизненоважен за нашата страна отрасъл?

- През последните години работата ми бе свързана с различни нива на инженеринговата дейност, основно в строителството, като устройство на територията, преценки и съгласувания с компетентни органи за различните инвестиционни намерения - както в сектора на селското стопанство, така и в други отрасли на промишлеността. Запознах се с много от проблемите на инвеститорите по отношение на подбор и проектиране на складови бази, преработвателни предприятия и др., проблеми свързани с взаимодействието между отделните структури на местно и централно ниво, различията в изискванията и нормативната уредба, комуникацията с проектанти и приемателни органи, както и разбиранията на самите инвеститори.

Въпросът Ви за проблемите в сектора земеделие е много обхватен като материя и не бих могла да го коментирам изчерпателно. Ако попитате земеделските производители, те ще посочат проблемите си с пазарната конюнктура, многобройните законодателни изисквания и често променящите се указания и начини за изпълнението им, подбор, качества и ефективност на различните земеделски култури, метеорологични условия и редица други фактори и условия свързани с отглеждането, производството и реализацията на селскостопанска продукция.

От гледна точка на администрацията в този сектор ще се изтъкнат също проблемите с нормативната база по отношение на чести промени, приложение и популяризация. Разбира се, винаги е налице и желание за подобряване на финансовите възнаграждения. 

- Как Областна дирекция „Земеделие“ успява да помогне на хората при решаването на тези проблеми?

- Областните дирекции "Земеделие" са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието, храните и горите. Те са юридически лица на бюджетна издръжка със седалище в съответните областни градове и са второстепенни разпоредители с бюджет към МЗХГ.

Областните дирекции "Земеделие" подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на съответната област.

 

Съгласно Устройствения правилник на ОД „Земеделие“,  административните звена в дирекциите са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие", като в състава й се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Функциите , които се осъществяват от тази структура, са описани в общо 93 пункта на чл.13 и чл.14 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие" в сила от 26.01.2010 г.

С изменение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз и Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, експертите от бившите Служба по зърно гр. Добрич и Контролно техническата инспекция /КТИ/ гр. Добрич са преназначени като служители в ОД „Земеделие“ гр. Добрич.

За да са в помощ на земеделските производители, структурите на МЗХГ на местно ниво трябва да са добре подготвени по отношение на приложение на нормативната база и изпълнение на държавната политика в сектора. Трябва да притежават комуникативни качества и организаторски умения .

- Бихте ли обобщили приноса на Добричка област в отрасъла „Земеделие“?

- Основните трайни показатели с цифрово изражение за Област Добрич са тези , че тя е разположена върху територия с площ от 4 719 кв. км, което представлява 4,24% от територията на Република България и обработваемите земеделски земи са 344 558,3 хектара, което представлява 7,1% от използваната земеделска земя в България.

Показателите на произведените селскостопански стоки в сектора, както и движението им през годините, се наблюдават като данни от Националния статистически институт и се администрират в МЗХГ. Представляват доста обхватна материя, за да се представи в обобщен вид.

- Закърмени сме с факта, че Добруджа е Житница на България. Но в последните години „агрокартата“ като че ли значително се промени. Какви очертания има тя днес и прави ли са онези, които заложиха трайно на нови култури?

- През последният тригодишен период няма големи промени в площите на отглежданите традиционни култури – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица. Намалят площите с ечемик. Отглеждането на нови култури има своите положителни и отрицателни страни. Но това може да каже този, който пряко се сблъскал с проблема.

- А животновъдството? Доскоро то сякаш беше „заварено дете“ на родната икономика. Какво и как се променя в тази също жизненоважна сфера?

- Наблюденията за област Добрич в рамките на дейността на ОДЗ са основно регистрацията на стопанствата, занимаващи се с отглеждане на животни и пчелни семейства. Като цяло през последните три години тенденциите са за увеличаване на бройките отглеждани животни при птиците, овцете, говедата и биволите, като има и известно понижаване при свинете и зайците. Отглежданите пчелни семейства нарастват през изминалите три години.  

- Не може да не попитаме за науката, особено като се има предвид, че на територията на нашата област е Държавният земеделски институт - Ген. Тошево. Как кореспондират наука, производство и държавни структури?

- Надявам се да допринеса за подобряване взаимодействието между регионалните представителства на структурите на МЗХГ в областта. Държавният земеделски институт - Ген. Тошево е третостепенен разпоредител с бюджетни средства на МЗХГ. На този етап е проведена една обща среща между ръководителите на различните структури и областна администрация, по инициатива на ОДЗ. По време на тази среща доц. Д-р Илия Илиев – директор на ДЗИ Ген.Тошево, изрази основно притесненията си по отношение на липсата на интерес у младите хора за повишаване на знания и умения в сферата на селекцията, семепроизводството, растителната защита и агротехниката при земеделските култури.

- В момента България председателства Съвета на Европейския съюз. Как бихте обобщили помощта, която получава земеделието ни от евроструктурите?

- Предстои провеждането на среща със земеделските производители в област Добрич през месец февруари във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз и провеждане на обучения за Кампания 2018 г. с представители на МЗХГ.

В рамките на структурите на Областна дирекция земеделие и Общинските служби по земеделие основна дейност е регистрация и администриране на информация, а цифровото изражение на паричните потоци по различните мерки за подпомагане е в прерогативите на ДФ „Земеделие“.

- Има ли новости, които новата година носи на земеделските производители?

- Като новина в рамките на дейността на администрацията ни мога да отбележа е предстоящата втора тръжна сесия за отдаване под наем за една стопанска година на останалите незаети земеделски земи от Държавния поземлен фонд, която ще се проведе през периода 01.02. - 05.02.2018 г. Справките по имоти, землища и общини, както и тръжните условия, са оповестени на информационните табла в ОДЗ и ОСЗ. Приемът на документи за участие бе до вчера.

Както вече посочих и предстоящото провеждане на среща със земеделските производители и представители на МЗХГ в Област Добрич - през февруари, във връзка с председателството на България на Съвета на Европейския съюз и разяснения по указания за прием на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания - Кампания 2018 г., общата селскостопанска политика за следващият програмен период след 2020 г., измененията в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, схеми и мерки за подпомагане по ПРСР, презентиране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата /ИСУН/ от Европейският съюз в България 2020 г..

- А какво е Вашето пожелание за 2018-а – съм всички ни, защото - независимо дали произвеждаме, или просто консумираме земеделски продукти, всички сме много тясно зависими от това всичко в поверения Ви отрасъл да се развива в положителна насока. 

- Пожеланията ми са преди всичко за здраве, щастие и късмет в личен план за всеки, както и много просперитет и професионални успехи! 

НДТ

 


Сходни връзки


Stats
 Copyright ©2000 - 2003 © 2023 НДТ, Добрич, България
 Всички права запазени.
Powered By Geeklog 
Страницата е генерирана за 0.06 секунди